Редакційна політика

Галузь та проблематика

Освітлення експериментальних і теоретичних даних про особливості будови, розвитку і функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції в клітинах і органах, досягнення генетики та біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття.

 

Політика розділів

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Біохімія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОГЛЯДИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ботаніка та фізіологія рослин

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зоологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізіологія людини та тварин

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія факультету та університету

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, в основному головним редактором, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу і призначає одного або двох рецензентів - незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими спеціалістами, які мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження і з його згоди.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами подвійного сліпого рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного)

 

Періодичність публікації

Періодичність журналу - 2 рази в рік.

 

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями.

Видання публікує статті під Creative Commons Attribution Non-Commercial (С указанием авторства – Некоммерческая) – CC BY-NC.

Редакція перевіряє тексти, які подаються, на плагіат. Якщо плагіат виявлено, стаття відхиляється.


 

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою (200-250 слів). Роботи, які на погляд редакційної колегії можуть мати особливу цінність для міжнародного наукового співтовариства, дублюються англійською мовою в електронній версії журналу.

 

Редакційна колегія журналу

І. М. Коваль, д-р політ. наук (головний редактор),

В. О. Іваниця, д-р біол. наук. (заступник головного редактора),

 С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук,

Ю. Ф. Ваксман, д-р фіз.-мат. наук,

В. В. Глєбов, канд. іст. наук,

Л. М. Голубенко, канд. філол. наук,

Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук,

В. В. Заморов, канд. біол. наук,

О. В. Запорожченко, канд. біол. наук,

В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук,

В. Г. Кушнір, д-р іст. наук,

В. В. Менчук, канд. хім. наук,

М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки,

О. В. Сминтина, д-р іст. наук,

В. І. Труба, канд. юрид. наук,

В. М. Хмарський, д-р іст. наук,

О. В. Чайковський, канд. філос. наук,

Є. А. Черкез, д-р геол.-мінерал. наук,

Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук.

 

Редакційна колегія серії

Б. М. Галкін, д.б.н., професор (Україна),

О. В. Жук, д.б.н., професор (Польща),

В. О. Іваниця, д.б.н., професор (Україна), 

С. М. Копейкин, професор (США),

В. П. Семченко д.б.н., профессор, член­кор. НАНБ (Білорусь),

О. М. Слюсаренко, д.б.н., професор (Україна),

Дж. Снап, професор (Норвегія),

С. Н. Оленин, професор (Литва),

А. А. Оскольский, д.б.н., (ПАР),

С. А. Петров, д.б.н., професор (Україна),

Д. Рулова, д.б.н. (Еквадор),

В. П. Стойловський, д.б.н., професор (Україна),

Ф. П. Ткаченко, д.б.н., професор (Україна),

В. М. Тоцький, д.б.н., професор (Україна),

Т. О. Філіпова, д.б.н., професор (Україна),

Г. Федак, професор (Канада),

С. В. Чеботар, д.б.н., член­кор. НААНУ (Україна),

Н. Л. Любимова, к.філол.н., доцент (Україна),

Б. Г. Александров, д.б.н., професор (Україна) – науковий редактор

Г. В. Майкова, к.б.н., доцент – (відповідальний секретар)

 

Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Біологія" реферується та індексується в таких наукових базах:

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
  • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
  • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
  • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
  • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.
  • WorldCat - найбільша у світі бібліографічна база даних, що налічує понад 240 млн записів про всі види творів 470 мовами світу (на 2011 рік). База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 000 бібліотек з 171 країни світу в рамках організації OCLC.
  • ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.