DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2009.8.181967

РІДКІСНІ РОСЛИНИ ФЛОРОКОМПЛЕКСІВ НЕВЕЛИКИХ РІЧОК ПІВДНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва

Анотація


Вивчені рідкісні та зникаючі рослини чотирьох різних річок Одеської області: Тилігул, Великий Куяльник, Свинна, Балай (Балайчук). Виявлено 29 видів з 25 родів та 13 родин, проаналізовано рівень їх охорони і вивчено розповсюдження у флорокомплексах названих річок.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журн. — 2003. — Т. 60, № 1. — С. 6-17.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. — Нью-Йорк, 1992. — 167 с.

Червона книга України. — К.: Наук. думка, 1996. — 608 с.

Walter K. S. & H. J. Gillett [ods] (1998): 1997 IUCN Red list of Threatenad Plants. Compiled by the World Concervation Monitoring Centre IUCN — The World Concervation Union, Gland, Switzerlend and Cambridge, UK, 1998. ixiv + 862 pp.

Рішення Одеської Обласної Ради № 180-ХХІІІ від 21.04.2000 р.

Определитель высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — 548 с.

Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. — Kiev, 1999. — 345 p.

Топографическая карта. Украина. Одесская обл. — К.: Аспект, 1992.

Швебс Г. І., Ігошин М. І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник. — Одеса: Астропринт, 2003. — 392 с.

Коновалова Н. І. Гідрографія Одеської області // Труды Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова. Сер. Геолого-географические науки. — 1962. — Т. 152. Вып 10. — С. 60-68.

Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. — Киев — Одесса: Высшая школа, 1979. — 144 с.

Рослинний світ. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2004 році. // Причорноморський екологічний бюлетень. — червень 2005. — № 2 (16). — С. 82-88.

Дубына Д. В., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Плавни Причерноморья. — К.: Наук. думка, 1989. — 272 с.

Екологічні проблеми. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2004 році // Причорноморський екологічний бюлетень. — червень 2005. — № 2 (16). — С. 106-115.

Дроздов А. М. Рельєф // Труды Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова. Сер. Геолого-географические науки. — 1962. — Т. 152. Вып 10. — С. 41-51.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Костильов О. В. Степова рослинність схилів Тилігульського лиману // Укр. ботан. журн. — 1981. — Т. 38, № 4. — С. 10-13.

Наследие Де-Волана: Из истории порта, города, края. — Одесса: Астропринт, 2002. — 256 с.

Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2007 році // Причорноморський екологічний бюлетень. — жовтень 2008. — № 3 (29). — С. 10-129.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.