1.
Утевская ОМ, Чухряева МИ, Схаляхо РА, Дибирова ХД, Теучеж ИЭ, Агджоян АТ, Атраментова ЛА, Балановская ЕВ, Балановский ОП. ПОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ГРУП КОЗАЦТВА ЗА ДАНИМИ ПРО ПОЛІМОРФІЗМ Y ХРОМОСОМИ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Біологія [інтернет]. 29, Листопад 2015 [цит. за 04, Березень 2024];20(2(37):61-9. доступний у: http://visbio.onu.edu.ua/article/view/54983