Том 19, № 2(35) (2014)

Зміст

Біохімія

АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТКАНЕЙ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) З РІЗНИХ АКВАТОРІЙ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
О. Н. Ершова, В. А. Топтиков, Я. А. Терлецкая, Т. И. Лавренюк, С. Г. Каракис, О. А. Ковтун C. 9-17

Ботаніка та фізіологія рослин

СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА «БОРЖАВА» (ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИННА ОБЛАСТЬ) PDF
О. І. Блінкова C. 21-33
ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ” PDF
О. М. Попова C. 34-40

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

СТІЙКІСТЬ ДО БОРОШНИСТОЇ РОСИ ПШЕНИЧНО-ЧУЖОРІДНИХ ГІБРИДІВ ТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ PDF
О. Л. Січняк, О. А. Васильєв C.43-49

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

МІЖРІЧНА МІНЛИВІСТЬ МАКРОЗООБЕНТОСУ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ СУХОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
А. Ю. Варигин, А. А. Рыбалко C. 53-60
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИН РАПАНИ (RAPANA VENOSA VALLENCIENNES, 1846) И МІДІЇ (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARK, 1819)З ОДНОГО БІОТОПУ PDF (Русский) PDF (English)
В. А Топтиков, В. Н. Тоцкий, Т. Г. Алексеева, О. А. Ковтун C. 61-76
РОЗПОДІЛ І МІНЛИВІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ І СПОЛУК ФОСФОРУ НА УЗМОР'Ї ДУНАЮ PDF (Русский)
А. Г. Тропивская, Ю. И. Богатова, И. К. Курдиш C. 77-90

Зоологія

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ PARDOSA LUGUBRIS (WALCKENAER, 1802) (ARANEI, LYCOSIDAE) В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF (Русский)
О. Ф. Дели C. 93-100

Фізіологія людини та тварин

ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ЗОРОВИХ ДИСФУНКЦІЯХ НА ПІДСТАВІ ЕНТРОПІЇ КОЛМОГОРОВА-СІНАЯ PDF
І. В. Редька C. 103-111