Том 18, № 2(31) (2013)

Зміст

ОГЛЯДИ

ОГЛЯД СИСТЕМ РОДУ THYMUS L. (LABIATAE JUSS.) PDF
В. О. Начичко C. 7-21

Біохімія

МОЛЕКУЛЯРНІ ФОРМИ КАРБОКСИЕСТЕРАЗ ОРГАНІВ І ТКАНИН ХОВРАХА КРАПЧАСТОГО SPERMOPHILUS SUSLICUS (GULD.) У ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ТА РАННІЙ ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД PDF (Русский)
А. М Андриевский, Ю. Н. Олейник C. 25-37

Ботаніка та фізіологія рослин

КОМПЛЕКСИ МІРМЕКОХОРНИХ РОСЛИН, ЯКІ ПОШИРЮЮТЬСЯ МУРАХАМИ FORMICA RUFA І F. POLYCTENA В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ PDF
Т. В. Микитин C. 41-49
ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПІГМЕНТИ І ОНТОГЕНЕЗ EQUISETUM ARVENSE L. PDF (Русский)
Д. М. Сытников, Л. М. Бабенко, Н. Н. Щербатюк C. 50-60

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 І RH СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF PDF (English)
О. Ю. Корецька, С. В. Білоконь, М. І. Лунга C. 63-69
РУХОВА АКТИВНІСТЬ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
Н. П. Матійців, І. І. Могиляк, О. І. Труш, Я. І. Черник C. 70-76

Зоологія

СОНІ (GLIRIDAE, RODENTIA) З ПІЗНЬОМІОЦЕНОВИХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЬ ЄГОРІВКА 1 ТА ЄГОРІВКА 2 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
М. В. Синица C. 79-94

Фізіологія людини та тварин

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НОРМОВАНОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ОСНОВНИХ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ НА ЕЕГ ХЛОПЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВІДКРИВАННЯ ОЧЕЙ PDF
Н. О. Васильєва C. 97-105