Том 18, № 3(32) (2013)

Зміст

Біохімія

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КЕРАТИНОВИХ ВОЛОКОН РІЗНИХ ТИПІВ PDF
В. В. Гавриляк С. 9-15
АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ Н В ПУХЛИННІЙ І СУМІЖНІЙ ПУХЛИНІ ТКАНИНАХ У ЖІНОК З ДОЛЬКОВО-ПРОТОКОВОЮ ФОРМОЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ PDF (Русский)
Г. П. Лабунец, И. Л. Вовчук, Н. А. Орел, В. С. Вовчук С. 16-22
АКТИВНІСТЬ ЦИСТЕЇНОВИХ КАТЕПСИНІВ У ТКАНИНАХ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ ХВОРИХ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
О. Л. Лянна С. 23-29

Ботаніка та фізіологія рослин

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ФІТОБІОТИ РАЙОНУ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ PDF
О. М. Попова, І. Р. Касим С. 32-46

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ ВІЛЬНОЖИВУЧИХ НЕМАТОД ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF (Русский)
И. И. Кулакова С. 49-60

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ВПЛИВ НІТРОПРУСИДУ НАТРІЮ, ФЕРРОЦІАНІДУ КАЛІЮ І 2,4–ДИНІТРОФЕНОЛУ НА МЕТАБОЛІЗМ І РІВЕНЬ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ В DROSOPHILA MELANOGASTER PDF (English)
O. V. Lozinsky С. 63-70

Фізіологія людини та тварин

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ГУМІНОВОЇ ДОБАВКИ PDF
О. М. Бучко, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська, І. Я. Максимович, О. М. Сеньків С. 73-81
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ «УНДЕВІТ» І МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «НАМАЦИТ» ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ АЦИДОЗУ ТА АЛКАЛОЗУ PDF (Русский)
Л. М. Карпов, М. С. Протункевич, В. А. Пахомова С. 82-86