Інформація про автора

Іваниця, В. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології, Україна