Інформація про автора

Бескодарная, В. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії

  • Том 20, № 2(37) (2015) - Біохімія
    АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ Н В ПУХЛИННІЙ І ОТОЧУЮЧІЙ ПУХЛИНУ ТКАНИНІ У ЖІНОК З ІНФІЛЬТРАТИВНО-ПРОТОКОВОЮ ФОРМОЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
    Анотація  PDF (Русский)