Інформація про автора

Майкова, Г. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра фізіології людини та тварини, Україна

  • Том 21, № 2(39) (2016) - Фізіологія людини та тварин
    ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ УВЧ-ОПРОМІНЕННЯ
    Анотація  PDF