Інформація про автора

Майкова, Г. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

  • Том 17, № 3(28) (2012) - Фізіологія людини та тварин
    ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОЇ ДІЇ СПІРУЛІНИ І ЇЇ МУТАНТНИХ ШТАМІВ В УМОВАХ СТРЕСУ
    Анотація  PDF
  • Том 16, № 18(25) (2011) - Фізіологія людини та тварин
    ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХАРЧУВАННЯ ГОЛОЗЕРНИМ ТА ПЛІВЧАСТИМ ЯЧМЕНЕМ
    Анотація  PDF