Інформація про автора

Бахчеван, Е. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Україна

  • Том 20, № 1(36) (2015) - Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
    МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ ДО ГІПОКСІЇ У СПОРТСМЕНІВ
    Анотація  PDF