Інформація про автора

Андрієвський, О. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

 • Том 17, № 1-2(26-27) (2012) - Біохімія
  ЕКСПРЕСІЯ КАРБОКСИЕСТЕРАЗ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER
  Анотація  PDF
 • Том 17, № 3(28) (2012) - Біохімія
  Молекулярні форми карбоксиестераз органів і тканин ховраха крапчастого SPERMOPHILUS SUSLICUS (GULD.) в пізньом у постнатальном у періоді онтогенезу
  Анотація  PDF
 • Том 16, № 6(24) (2011) - Історичні нариси
  DROSOPHILA MELANOGASTER ЯК ОБ ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
  Анотація  PDF
 • Том 14, № 14 (2009) - Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
  ЕКСПРЕСИВНІСТЬ β-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ ТА МАСА ТІЛА У САМЦІВ І САМОК ІМАГО DROSOPHILA MELANOGASTER
  Анотація  PDF
 • Том 14, № 8 (2009) - Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
  АНАЛІЗ ЧАСТОТ ЗУСТРІЧАЛЬНОСТІ ГЕНОТИПІВ І АЛЕЛІВ ПО ЛОКУСУ β-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ В ПРИРОДНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER
  Анотація  PDF
 • Том 13, № 14 (2008) - Біохімія
  ЕКСПРЕСІЯ КАРБОКСИЕСТЕРАЗ В ОНТОГЕНЕЗІ КОМАРИКА ГРИБНОГО BRADYSIA PILISTRIATA
  Анотація  PDF
 • Том 13, № 14 (2008) - Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
  ЕКСПРЕСІЯ в-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ У МУХ РІЗНИХ ЛІНІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER
  Анотація  PDF