Інформація про автора

Білоконь, С. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Україна

  • Том 18, № 2(31) (2013) - Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
    РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 І RH СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    Анотація  PDF  PDF (English)