Інформація про автора

Алєксєєва, Т. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Україна

  • Том 21, № 1(38) (2016) - Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
    ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ НЕГОМОЛОГІЧНИМИ АЛЕЛЯМИ ГЕН-ЕНЗИМНИХ СИСТЕМ В РІЗНИХ УГРУПОВАННЯХ R. VENOSA ЧОРНОГО МОРЯ
    Анотація  PDF