Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22, № 1(40) (2017) 150-РІЧНА ІСТОРІЯ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF
Н. Г. Возіанова, Т. В. Крицька, Л. В. Левчук, К. В. Чабан, Л. П. Осадча
 
Том 22, № 1(40) (2017) AMPHIPODA МАКРОЗООБЕНТОСА (ARTHROPODA, CRUSTACEA) ГРИГОРIВСЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF
С. А. Кудренко
 
Том 18, № 3(32) (2013) ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ГУМІНОВОЇ ДОБАВКИ Анотація   PDF
О. М. Бучко, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська, І. Я. Максимович, О. М. Сеньків
 
Том 18, № 3(32) (2013) ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ФІТОБІОТИ РАЙОНУ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Анотація   PDF
О. М. Попова, І. Р. Касим
 
Том 18, № 4(33) (2013) ІСТОРІЯ КАФЕДРИ БІОХІМІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF
С. А. Петров
 
Том 18, № 4(33) (2013) ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
С. В. Чеботар
 
Том 18, № 4(33) (2013) ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF
С. П. Гвоздій, О. І. Бурденюк, Г. І. Стенпковська
 
Том 20, № 2(37) (2015) АДИТИВНИЙ ПРОЯВ БІОЦЕНОТИЧНИХ ЗВЯЗКІВ У СИСТЕМІ «МІКРООРГАНІЗМИ РИЗОСФЕРИ ҐРУНТУ-РОСЛИНИ ТРИБИ TRITICEAЕ» Анотація   PDF
Т. З. Москалець
 
Том 20, № 2(37) (2015) АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ Н В ПУХЛИННІЙ І ОТОЧУЮЧІЙ ПУХЛИНУ ТКАНИНІ У ЖІНОК З ІНФІЛЬТРАТИВНО-ПРОТОКОВОЮ ФОРМОЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Лабунец, И. Л. Вовчук, Н. А. Орел, В. Ю. Бескодарная
 
Том 18, № 3(32) (2013) АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ Н В ПУХЛИННІЙ І СУМІЖНІЙ ПУХЛИНІ ТКАНИНАХ У ЖІНОК З ДОЛЬКОВО-ПРОТОКОВОЮ ФОРМОЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Лабунец, И. Л. Вовчук, Н. А. Орел, В. С. Вовчук
 
Том 18, № 3(32) (2013) АКТИВНІСТЬ ЦИСТЕЇНОВИХ КАТЕПСИНІВ У ТКАНИНАХ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ ХВОРИХ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Анотація   PDF
О. Л. Лянна
 
Том 21, № 2(39) (2016) АНАЛІЗ ВІТАЛІТЕТНОЇ, ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ВІДНОСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ РАЙОНІВ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. О. Слєпих, І. І. Коршиков
 
Том 21, № 2(39) (2016) АНАЛІЗ СОЗОФІТНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ ЧИГРИНСЬКОЇ БАЛКИ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) Анотація   PDF
О. М. Попова, С. Ю. Рогозін
 
Том 21, № 2(39) (2016) АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕЕГ ПРИ ІНТУЇТИВНОМУ МИСЛЕННІ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Тетяна Олегівна Третяк, Олена Вікторівна Севериновська, Ігор Володимирович Дрегваль
 
Том 21, № 1(38) (2016) АНАТОМО - МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ПЛІВЧАСТИХ ПШЕНИЦЬ T. SPELTA L. ТА T. DICOCCUM (SCHRANK SCHUEBL) Анотація   PDF
Н. А. Кириленко, О. М. Ружицька, О. В. Борисова
 
Том 19, № 2(35) (2014) АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТКАНЕЙ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) З РІЗНИХ АКВАТОРІЙ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. Н. Ершова, В. А. Топтиков, Я. А. Терлецкая, Т. И. Лавренюк, С. Г. Каракис, О. А. Ковтун
 
Том 21, № 2(39) (2016) АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ТКАНИН РОПАНИ В УМОВАХ СТРЕСУ, ВИКЛИКАНОГО ІОНАМИ МІДІ Анотація   PDF (Русский)
О. Н. Ершова, В. Н. Тоцкий, В. А. Топтиков, Т. И. Лавренюк, О. А. Ковтун
 
Том 21, № 2(39) (2016) БІОІНФОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ НУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ АЛЕЛІВ ГЕНІВ КОРОТКОСТЕБЛОВОСТІ ПШЕНИЦІ Rht-B1 ТА Rht-D1 Анотація   PDF
Г. К. Кичигіна,, Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар
 
Том 21, № 1(38) (2016) БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ЛИМАНІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ Анотація   PDF
О. Ю. Бондаренко
 
Том 21, № 2(39) (2016) БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А НЕТРАНСФОРМОВАНОЇ ТКАНИНИ ТА ДОБРОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF
К. А. Філіпцова, І. Л. Вовчук
 
Том 21, № 2(39) (2016) ВІДМІННОСТІ У МІЖВИДОВІЙ АГРЕСІЇ МУХОЛОВКИ БІЛОШИЇ (FICEDULA ALBICOLLIS) ТА МУХОЛОВКИ СІРОЇ (MUSCICAPA STRIATA) НА МІСЦЯХ ВОДОПОЮ Анотація   PDF
А. O. Маркова
 
Том 20, № 1(36) (2015) ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДНОЇ СЛУХОВО-МОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ У ХЛОПЧИКІВ З ЗОРОВИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ Анотація   PDF
І. В. Редька
 
Том 20, № 1(36) (2015) ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МІДІЇ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819) РІЗНИХ ФЕНОТИПІЧНИХ ГРУП ОБРОСТАННЯ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ Анотація   PDF
Є. О. Наум
 
Том 19, № 1(34) (2014) ВИБІРКОВІСТЬ ЖИВЛЕННЯ ЧЕРЕВОНОНОГО МОЛЮСКА RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) МІДІЯМИ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK, 1819 Анотація   PDF (Русский)
С. В. Стадниченко, А. П. Куракин
 
Том 21, № 1(38) (2016) ВИДІЛЕННЯ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ–2 З НЕТРАНСФОРМОВАНОЇ ТКАНИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЖІНОК Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Мотрук
 
1 - 25 з 147 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>