Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 2(31) (2013) ОГЛЯД СИСТЕМ РОДУ THYMUS L. (LABIATAE JUSS.) Анотація   PDF
В. О. Начичко
 
Том 20, № 1(36) (2015) ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ CRASSULACEAE, ЇХ ТАКСОНОМІЧНЕ ТА ЕВОЛЮЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Н. А. Кириленко
 
Том 21, № 1(38) (2016) ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ НЕГОМОЛОГІЧНИМИ АЛЕЛЯМИ ГЕН-ЕНЗИМНИХ СИСТЕМ В РІЗНИХ УГРУПОВАННЯХ R. VENOSA ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
В. А. Топтіков, В. М. Тоцький, Т. Г. Алєксєєва, О. О. Ковтун
 
Том 20, № 1(36) (2015) ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ БИЧКА КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ Анотація   PDF
М. Ю. Ткаченко, В. О. Демченко
 
Том 20, № 2(37) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ПЕЛАГІЧНИХ ВИДІВ РИБ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ (ЧОРНЕ МОРЕ) Анотація   PDF (Русский)
С. М. Снигирев
 
Том 19, № 2(35) (2014) ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ЗОРОВИХ ДИСФУНКЦІЯХ НА ПІДСТАВІ ЕНТРОПІЇ КОЛМОГОРОВА-СІНАЯ Анотація   PDF
І. В. Редька
 
Том 22, № 1(40) (2017) ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ДЛЯ ОХОРОНИ ЕКОСИСТЕМ ТА СОЗОФІТІВ В КОНТЕКСТІ ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ Анотація   PDF
О. М. Попова
 
Том 19, № 1(34) (2014) ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА RAPANA VENOSA (GASTROPODA: MURICIDAE, RAPANINAE) З РІЗНИХ АКВАТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Ковтун, В. А. Топтиков, В. Н. Тоцкий
 
Том 19, № 2(35) (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИН РАПАНИ (RAPANA VENOSA VALLENCIENNES, 1846) И МІДІЇ (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARK, 1819)З ОДНОГО БІОТОПУ Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
В. А Топтиков, В. Н. Тоцкий, Т. Г. Алексеева, О. А. Ковтун
 
Том 20, № 2(37) (2015) ПОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ГРУП КОЗАЦТВА ЗА ДАНИМИ ПРО ПОЛІМОРФІЗМ Y ХРОМОСОМИ Анотація   PDF (Русский)
О. М. Утевская, М. И. Чухряева, Р. А. Схаляхо, Х. Д. Дибирова, И. Э. Теучеж, А. Т. Агджоян, Л. А. Атраментова, Е. В. Балановская, О. П. Балановский
 
Том 18, № 1(30) (2013) ПРІСНОВОДНА ІХТІОФАУНА РАННЬОГО ТУРОЛІЮ З МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФРУНЗІВКА 2 (ОДЕСЬКА ОБЛ.) Анотація   PDF (Русский)
О. М. Ковальчук
 
Том 22, № 1(40) (2017) ПРИКРІПЛЕННЯ ТА РЕАКЦІЇ ХЕМОТАКСИСУ ФІТОПАТОГЕНА RHIZOBIUM RADIOBACTER У ПРИСУТНОСТІ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИННИХ ПОВЕРХОНЬ Анотація   PDF
Д. В. Сокол, Д. Б. Мельникович, Ю. В. Кононюк, Н. В. Ліманська, М. Б. Галкін
 
Том 22, № 1(40) (2017) ПРО ЗНАХIДКУ КУТОРИ МАЛОЇ (NEOMYS ANOMALUS Cabrera, 1907) НА ТЕРИТОРІЇ СТАНЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ СТIЧНИХ ВОД М. БЕРЕЗА (БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ) Анотація   PDF (Русский)
А. А. Саварин, А. Н. Молош
 
Том 20, № 1(36) (2015) ПРОДУКТИВНІСТЬ МОНОКУЛЬТУРИ СHLORELLA VULGARIS BEIJERINCK, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ УСТАНОВ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Анотація   PDF
І. В. Маліщук, Л. М. Чебан, М. М. Марченко
 
Том 20, № 1(36) (2015) ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ Анотація   PDF
І. А. Кравченко, Б. В. Приступа, М. В. Кірєва, А. О. Кобернік
 
Том 20, № 1(36) (2015) ПРОФЕСОР МАШТАЛЕР: ВІХИ БІОГРАФІЇ Анотація   Без заголовку (Русский)
Л. В. Рясиков, А. М. Андриевский
 
Том 20, № 1(36) (2015) РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Ружицька, О. В. Борисова
 
Том 20, № 1(36) (2015) РЕГУЛЯЦІЯ ТІАМІНОМ І ТІОХРОМОМ РІВНЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ Анотація   PDF
В. Є Якименко, С. А. Петров
 
Том 20, № 1(36) (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕНОТИПІВ ТА АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ СОРТІВ ВИНОГРАДУ СЄВЄРНИЙ, ОДЕСЬКИЙ СТІЙКИЙ ТА ДЕКОРАТИВНИЙ Анотація   PDF
О. М. Карастан
 
Том 18, № 2(31) (2013) РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 І RH СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF   PDF (English)
О. Ю. Корецька, С. В. Білоконь, М. І. Лунга
 
Том 19, № 2(35) (2014) РОЗПОДІЛ І МІНЛИВІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ І СПОЛУК ФОСФОРУ НА УЗМОР'Ї ДУНАЮ Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Тропивская, Ю. И. Богатова, И. К. Курдиш
 
Том 21, № 2(39) (2016) РОСЛИНИ АЗІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Анотація   PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов
 
Том 21, № 1(38) (2016) РОСЛИНИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Анотація   PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов
 
Том 18, № 2(31) (2013) РУХОВА АКТИВНІСТЬ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER Анотація   PDF
Н. П. Матійців, І. І. Могиляк, О. І. Труш, Я. І. Черник
 
Том 19, № 2(35) (2014) СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА «БОРЖАВА» (ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИННА ОБЛАСТЬ) Анотація   PDF
О. І. Блінкова
 
76 - 100 з 119 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>