Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1(34) (2014) ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА RAPANA VENOSA (GASTROPODA: MURICIDAE, RAPANINAE) З РІЗНИХ АКВАТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Ковтун, В. А. Топтиков, В. Н. Тоцкий
 
Том 19, № 2(35) (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИН РАПАНИ (RAPANA VENOSA VALLENCIENNES, 1846) И МІДІЇ (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARK, 1819)З ОДНОГО БІОТОПУ Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
В. А Топтиков, В. Н. Тоцкий, Т. Г. Алексеева, О. А. Ковтун
 
Том 20, № 2(37) (2015) ПОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ГРУП КОЗАЦТВА ЗА ДАНИМИ ПРО ПОЛІМОРФІЗМ Y ХРОМОСОМИ Анотація   PDF (Русский)
О. М. Утевская, М. И. Чухряева, Р. А. Схаляхо, Х. Д. Дибирова, И. Э. Теучеж, А. Т. Агджоян, Л. А. Атраментова, Е. В. Балановская, О. П. Балановский
 
Том 18, № 1(30) (2013) ПРІСНОВОДНА ІХТІОФАУНА РАННЬОГО ТУРОЛІЮ З МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФРУНЗІВКА 2 (ОДЕСЬКА ОБЛ.) Анотація   PDF (Русский)
О. М. Ковальчук
 
Том 20, № 1(36) (2015) ПРОДУКТИВНІСТЬ МОНОКУЛЬТУРИ СHLORELLA VULGARIS BEIJERINCK, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ УСТАНОВ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Анотація   PDF
І. В. Маліщук, Л. М. Чебан, М. М. Марченко
 
Том 20, № 1(36) (2015) ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ Анотація   PDF
І. А. Кравченко, Б. В. Приступа, М. В. Кірєва, А. О. Кобернік
 
Том 20, № 1(36) (2015) ПРОФЕСОР МАШТАЛЕР: ВІХИ БІОГРАФІЇ Анотація   Без заголовку (Русский)
Л. В. Рясиков, А. М. Андриевский
 
Том 20, № 1(36) (2015) РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Ружицька, О. В. Борисова
 
Том 20, № 1(36) (2015) РЕГУЛЯЦІЯ ТІАМІНОМ І ТІОХРОМОМ РІВНЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ Анотація   PDF
В. Є Якименко, С. А. Петров
 
Том 20, № 1(36) (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕНОТИПІВ ТА АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ СОРТІВ ВИНОГРАДУ СЄВЄРНИЙ, ОДЕСЬКИЙ СТІЙКИЙ ТА ДЕКОРАТИВНИЙ Анотація   PDF
О. М. Карастан
 
Том 18, № 2(31) (2013) РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 І RH СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF   PDF (English)
О. Ю. Корецька, С. В. Білоконь, М. І. Лунга
 
Том 19, № 2(35) (2014) РОЗПОДІЛ І МІНЛИВІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ І СПОЛУК ФОСФОРУ НА УЗМОР'Ї ДУНАЮ Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Тропивская, Ю. И. Богатова, И. К. Курдиш
 
Том 21, № 2(39) (2016) РОСЛИНИ АЗІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Анотація   PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов
 
Том 21, № 1(38) (2016) РОСЛИНИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Анотація   PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов
 
Том 18, № 2(31) (2013) РУХОВА АКТИВНІСТЬ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER Анотація   PDF
Н. П. Матійців, І. І. Могиляк, О. І. Труш, Я. І. Черник
 
Том 19, № 2(35) (2014) СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА «БОРЖАВА» (ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИННА ОБЛАСТЬ) Анотація   PDF
О. І. Блінкова
 
Том 18, № 2(31) (2013) СОНІ (GLIRIDAE, RODENTIA) З ПІЗНЬОМІОЦЕНОВИХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЬ ЄГОРІВКА 1 ТА ЄГОРІВКА 2 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
М. В. Синица
 
Том 19, № 2(35) (2014) СТІЙКІСТЬ ДО БОРОШНИСТОЇ РОСИ ПШЕНИЧНО-ЧУЖОРІДНИХ ГІБРИДІВ ТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ Анотація   PDF
О. Л. Січняк, О. А. Васильєв
 
Том 18, № 1(30) (2013) СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846), ЩО МЕШКАЮТЬ В РІЗНИХ АКВАТОРІЯХ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ЧОРНЕ МОРЕ) Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Тоцкий, О. Н. Ершова, В. А. Топтиков, О. А. Ковтун, А. Г. Драгоева, Т. И. Лавренюк
 
Том 18, № 4(33) (2013) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
Л. М. Карпов, Л. И. Сёмик, Т. В. Гладкий
 
Том 20, № 1(36) (2015) СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ МАЛИХ РІЧОК ПОНИЗЗЯ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ Анотація   PDF
О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва
 
Том 18, № 3(32) (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ ВІЛЬНОЖИВУЧИХ НЕМАТОД ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF (Русский)
И. И. Кулакова
 
Том 20, № 2(37) (2015) ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ТА TRAMETES VERSICOLOR ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СУХАРНІЙ КРИХТІ Анотація   PDF
Т. С. Іванова, Н. А. Бісько, Г. П. Мегалінська
 
Том 21, № 2(39) (2016) ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ УВЧ-ОПРОМІНЕННЯ Анотація   PDF
Л. М. Карпов, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомік, М. С. Протункевич, О. П. Бузаджи
 
Том 21, № 1(38) (2016) ФАКТОРНА СТРУКТУРА ПАРАМЕТРІВ ІЗОМЕТРИЧНОГО СКОРО-ЧЕННЯ EX VIVO М'ЯЗУ GASTROCNEMIUS MEDIALIS У ЛАБОРА-ТОРНИХ ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ІШЕМІЄЮ ТАЗОВИХ КІНЦІВОК Анотація   PDF
О. А. Мельничук, С. Є. Швайко
 
76 - 100 з 109 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>