Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 2(31) (2013) СОНІ (GLIRIDAE, RODENTIA) З ПІЗНЬОМІОЦЕНОВИХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЬ ЄГОРІВКА 1 ТА ЄГОРІВКА 2 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
М. В. Синица
 
Том 19, № 2(35) (2014) СТІЙКІСТЬ ДО БОРОШНИСТОЇ РОСИ ПШЕНИЧНО-ЧУЖОРІДНИХ ГІБРИДІВ ТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ Анотація   PDF
О. Л. Січняк, О. А. Васильєв
 
Том 22, № 1(40) (2017) СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) ЗА ДІЇ АНІОННОГО ДЕТЕРГЕНТУ Анотація   PDF (Русский)
О. Н. Ершова, Т. И. Лавренюк, В. Н. Тоцкий, В. А. Топтиков, О. А. Ковтун
 
Том 18, № 1(30) (2013) СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846), ЩО МЕШКАЮТЬ В РІЗНИХ АКВАТОРІЯХ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ЧОРНЕ МОРЕ) Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Тоцкий, О. Н. Ершова, В. А. Топтиков, О. А. Ковтун, А. Г. Драгоева, Т. И. Лавренюк
 
Том 18, № 4(33) (2013) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
Л. М. Карпов, Л. И. Сёмик, Т. В. Гладкий
 
Том 20, № 1(36) (2015) СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ МАЛИХ РІЧОК ПОНИЗЗЯ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ Анотація   PDF
О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва
 
Том 18, № 3(32) (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ ВІЛЬНОЖИВУЧИХ НЕМАТОД ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF (Русский)
И. И. Кулакова
 
Том 20, № 2(37) (2015) ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ТА TRAMETES VERSICOLOR ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СУХАРНІЙ КРИХТІ Анотація   PDF
Т. С. Іванова, Н. А. Бісько, Г. П. Мегалінська
 
Том 21, № 2(39) (2016) ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ УВЧ-ОПРОМІНЕННЯ Анотація   PDF
Л. М. Карпов, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомік, М. С. Протункевич, О. П. Бузаджи
 
Том 21, № 1(38) (2016) ФАКТОРНА СТРУКТУРА ПАРАМЕТРІВ ІЗОМЕТРИЧНОГО СКОРО-ЧЕННЯ EX VIVO М'ЯЗУ GASTROCNEMIUS MEDIALIS У ЛАБОРА-ТОРНИХ ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ІШЕМІЄЮ ТАЗОВИХ КІНЦІВОК Анотація   PDF
О. А. Мельничук, С. Є. Швайко
 
Том 19, № 1(34) (2014) ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ У ВОДІ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
Г. Г. Тропівська, І. К. Курдиш
 
Том 18, № 2(31) (2013) ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПІГМЕНТИ І ОНТОГЕНЕЗ EQUISETUM ARVENSE L. Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Сытников, Л. М. Бабенко, Н. Н. Щербатюк
 
Том 18, № 2(31) (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НОРМОВАНОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ОСНОВНИХ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ НА ЕЕГ ХЛОПЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВІДКРИВАННЯ ОЧЕЙ Анотація   PDF
Н. О. Васильєва
 
Том 20, № 1(36) (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ДЕМУТАЦІІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АГРОПЕРЕЛОГІВ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Дара Н. Сулейман
 
Том 18, № 3(32) (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КЕРАТИНОВИХ ВОЛОКОН РІЗНИХ ТИПІВ Анотація   PDF
В. В. Гавриляк
 
Том 20, № 1(36) (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАТОГЕННИХ ДЛЯ ШКІДНИКА ГРИБІВ BRADISIA PILISTRIATA FREY ШТАМІВ BACILLUS SP. ONU15 ТА BACILLUS SP. ONU29 Анотація   PDF
А.М. Остапчук
 
Том 19, № 1(34) (2014) ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ ПОДРУЖНІХ ПАР З ПОРУШЕННЯМ РЕПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
О. Б. Полодієнко
 
Том 21, № 2(39) (2016) ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ЕКЗО- ТА ЕНДОМЕТАБОЛІТІВ ШІІ-ТАКЕ В КОРЕНЕВІЙ МЕРИСТЕМІ ЯЧМЕНЮ Анотація   PDF
О. Л. Січняк, С. Л. Мірось
 
Том 20, № 1(36) (2015) ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ФУНГІЦИДІВ У КОРЕНЕВІЙ МЕРИСТЕМІ ЯЧМЕНЮ Анотація   PDF
Т. Е Копытчук, А. Л. Сечняк
 
101 - 119 з 119 результатів << < 1 2 3 4 5