Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 1(36) (2015) РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Ружицька, О. В. Борисова
 
Том 23, № 1(42) (2018) РЕГУЛЯРНІСТЬ МЕЙОЗУ В РАННІХ ГЕНЕРАЦІЯХ ГІБРИДІВ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗІ ШТУЧНОЮ СПЕЛЬТОЮ Анотація   PDF
О. Л Січняк
 
Том 20, № 1(36) (2015) РЕГУЛЯЦІЯ ТІАМІНОМ І ТІОХРОМОМ РІВНЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ Анотація   PDF
В. Є Якименко, С. А. Петров
 
Том 20, № 1(36) (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕНОТИПІВ ТА АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ СОРТІВ ВИНОГРАДУ СЄВЄРНИЙ, ОДЕСЬКИЙ СТІЙКИЙ ТА ДЕКОРАТИВНИЙ Анотація   PDF
О. М. Карастан
 
Том 18, № 2(31) (2013) РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 І RH СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF   PDF (English)
О. Ю. Корецька, С. В. Білоконь, М. І. Лунга
 
Том 19, № 2(35) (2014) РОЗПОДІЛ І МІНЛИВІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ І СПОЛУК ФОСФОРУ НА УЗМОР'Ї ДУНАЮ Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Тропивская, Ю. И. Богатова, И. К. Курдиш
 
Том 21, № 2(39) (2016) РОСЛИНИ АЗІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Анотація   PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов
 
Том 21, № 1(38) (2016) РОСЛИНИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Анотація   PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов
 
Том 18, № 2(31) (2013) РУХОВА АКТИВНІСТЬ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER Анотація   PDF
Н. П. Матійців, І. І. Могиляк, О. І. Труш, Я. І. Черник
 
Том 23, № 1(42) (2018) САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ ТА ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ В УМОВАХ СКИДАННЯХ СТІЧНИХ ВОД Анотація   PDF
Г. Г. Тропівська, Л. М. Нідзвецька
 
Том 22, № 2(41) (2017) СЕЗОННА ДИНАМІКА І ЗАПАСИ ВОДНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ СИВАШУ, ЯК КОРМОВОЇ БАЗИ ТА КЛЮЧОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ТУНДРОВИХ КУЛИКІВ, МІГРУЮЧИХ АФРО-ЄВРА-ЗІЙСЬКИМИ ПРОЛІТНИМИ ШЛЯХАМИ Анотація   PDF (English)
T. A. Кірікова
 
Том 19, № 2(35) (2014) СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА «БОРЖАВА» (ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИННА ОБЛАСТЬ) Анотація   PDF
О. І. Блінкова
 
Том 22, № 2(41) (2017) СКАРБИ ГЕРБАРІЮ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD). ЕКСИКАТИ З «FLORA ROSSICA» Анотація   PDF
С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов
 
Том 18, № 2(31) (2013) СОНІ (GLIRIDAE, RODENTIA) З ПІЗНЬОМІОЦЕНОВИХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЬ ЄГОРІВКА 1 ТА ЄГОРІВКА 2 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
М. В. Синица
 
Том 19, № 2(35) (2014) СТІЙКІСТЬ ДО БОРОШНИСТОЇ РОСИ ПШЕНИЧНО-ЧУЖОРІДНИХ ГІБРИДІВ ТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ Анотація   PDF
О. Л. Січняк, О. А. Васильєв
 
Том 22, № 1(40) (2017) СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) ЗА ДІЇ АНІОННОГО ДЕТЕРГЕНТУ Анотація   PDF (Русский)
О. Н. Ершова, Т. И. Лавренюк, В. Н. Тоцкий, В. А. Топтиков, О. А. Ковтун
 
Том 18, № 1(30) (2013) СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846), ЩО МЕШКАЮТЬ В РІЗНИХ АКВАТОРІЯХ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ЧОРНЕ МОРЕ) Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Тоцкий, О. Н. Ершова, В. А. Топтиков, О. А. Ковтун, А. Г. Драгоева, Т. И. Лавренюк
 
Том 22, № 2(41) (2017) СТАН ПОКАЗНИКІВ ПРОНИКНОСТІ БІОМЕМБРАН У ОСІБ ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ ПИЛОУТВОРЮЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ Анотація   PDF
Н. О. Пилипенко, Є. Я. Ніколенко, К. В. Вовк
 
Том 18, № 4(33) (2013) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
Л. М. Карпов, Л. И. Сёмик, Т. В. Гладкий
 
Том 20, № 1(36) (2015) СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ МАЛИХ РІЧОК ПОНИЗЗЯ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ Анотація   PDF
О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва
 
Том 18, № 3(32) (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ ВІЛЬНОЖИВУЧИХ НЕМАТОД ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF (Русский)
И. И. Кулакова
 
Том 23, № 1(42) (2018) ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ВИНОГРАДУ СОРТІВ АРОМАТНИЙ ТА КАБЕРНЕ СОВІНЬЙОН ЗА ОБРОБКИ АГРОМАРОМ Анотація   PDF
М. А. Лопухова, Г. М. Кучер, О. Б. Паузер, І. П. Якуба
 
Том 20, № 2(37) (2015) ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ТА TRAMETES VERSICOLOR ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СУХАРНІЙ КРИХТІ Анотація   PDF
Т. С. Іванова, Н. А. Бісько, Г. П. Мегалінська
 
Том 21, № 2(39) (2016) ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ УВЧ-ОПРОМІНЕННЯ Анотація   PDF
Л. М. Карпов, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомік, М. С. Протункевич, О. П. Бузаджи
 
Том 21, № 1(38) (2016) ФАКТОРНА СТРУКТУРА ПАРАМЕТРІВ ІЗОМЕТРИЧНОГО СКОРО-ЧЕННЯ EX VIVO М'ЯЗУ GASTROCNEMIUS MEDIALIS У ЛАБОРА-ТОРНИХ ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ІШЕМІЄЮ ТАЗОВИХ КІНЦІВОК Анотація   PDF
О. А. Мельничук, С. Є. Швайко
 
101 - 125 з 136 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>