Про журнал

Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Біологія», заснований у 1999 році, висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття; історію біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ISSN 2077-1746  (друкована версія) eISSN 2415-3125 (онлайн-версія)
DOI  10.18524/2077-1746  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
 КВ №11455-328Р від 07.07.2006 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1050 від 28.03.2024 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-03679.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України в галузі «Біологічні науки» за спеціальностями 091 Біологія та 101 Екологія.

Періодичність виходу: два рази на рік (з 2014 р.)
Мови розповсюдження: українська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: С. В. Чеботар, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Шампанський пров., 2, м. Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: gerald_biology@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals Directory.