Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 23, № 1(42) (2018)

Зміст

Ботаніка та фізіологія рослин

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ВИНОГРАДУ СОРТІВ АРОМАТНИЙ ТА КАБЕРНЕ СОВІНЬЙОН ЗА ОБРОБКИ АГРОМАРОМ PDF
М. А. Лопухова, Г. М. Кучер, О. Б. Паузер, І. П. Якуба 9-20

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

РЕГУЛЯРНІСТЬ МЕЙОЗУ В РАННІХ ГЕНЕРАЦІЯХ ГІБРИДІВ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗІ ШТУЧНОЮ СПЕЛЬТОЮ PDF
О. Л Січняк 23-32
Пристосованість Drosophila melanogaster за додавання до кормової суміші Pleurotus ostreatus PDF
О. Г. Чепрас, Л. С. Ісакова, М. B. Прокоф’єва, С. Л. Мірось, С. В. Білоконь 33-44

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ФИЛЬТРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ МІДІЙ РІЗНИХ ФЕНОТИПІВ ОДЕСЬКОГО ПОБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
Е. А. Наум 47-54
САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ ТА ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ В УМОВАХ СКИДАННЯХ СТІЧНИХ ВОД PDF
Г. Г. Тропівська, Л. М. Нідзвецька 55-66

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗБУДНИКІВ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ PDF
Валерій Валерійович Пантьо, Валерій Іванович Пантьо, Ельвіра Михайлівна Данко 69-77

Фізіологія людини та тварин

ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ ІМБИРУ (Zingiber officinale) НА МОДЕЛІ ТРИПСИНОВОГО ЗАПАЛЕННЯ PDF
Л. В. Еберле, А. О. Кобернік, І. А. Кравченко 81-93
МОРФОЛОГІЯ ДОВГАСТОГО МОЗКУ PHOCOENA PHOCOENA RELICTA Abel, 1905 PDF (Русский)
А. Е. Гогитидзе 94-108

Історія факультету та університету

ШЛЯХ У НАУЦІ А.О. САПЄГІНА – ВИДАТНОГО ВИПУСКНИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА) УНІВЕРСИТЕТУ PDF
С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов 111-121