Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05 / 6 от 14.06.2007 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 21, № 2(39) (2016)

Зміст

Біохімія

АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ТКАНЕЙ РАПАНЫ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО ИОНАМИ МЕДИ Без заголовку
О. Н. Ершова, В. Н. Тоцкий, В. А. Топтиков, Т. И. Лавренюк, О. А. Ковтун 11-23
БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А НЕТРАНСФОРМОВАНОЇ ТКАНИНИ ТА ДОБРОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
К. А. Філіпцова, І. Л. Вовчук 24-36

Ботаніка та фізіологія рослин

РОСЛИНИ АЗІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ Без заголовку
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов 39-48
АНАЛІЗ СОЗОФІТНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ ЧИГРИНСЬКОЇ БАЛКИ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) Без заголовку
О. М. Попова, С. Ю. Рогозін 49-60
АНАЛІЗ ВІТАЛІТЕТНОЇ, ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ВІДНОСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ РАЙОНІВ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Без заголовку
О. О. Слєпих 61-75

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

БІОІНФОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ НУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ АЛЕЛІВ ГЕНІВ КОРОТКОСТЕБЛОВОСТІ ПШЕНИЦІ Rht-B1 ТА Rht-D1
Г. К. Кичигіна, 79-87
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ЕКЗО- ТА ЕНДОМЕТАБОЛІТІВ ШІІ-ТАКЕ В КОРЕНЕВІЙ МЕРИСТЕМІ ЯЧМЕНЮ Без заголовку
О. Л. Січняк, С. Л. Мірогсь 88-94

Зоологія

ВІДМІННОСТІ У МІЖВИДОВІЙ АГРЕСІЇ МУХОЛОВКИ БІЛОШИЇ (FICEDULA ALBICOLLIS) ТА МУХОЛОВКИ СІРОЇ (MUSCICAPA STRIATA) НА МІСЦЯХ ВОДОПОЮ
Анна Маркова 97-108

Фізіологія людини та тварин

ВЛИЯНИЕ 3-ФТАЛИМИДОАЦИЛОКСИ-1,2-ДИГИДРО-3Н-1,4-БЕНЗДИАЗЕПИН-2-ОНОВ НА АППЕТИТ И МАССУ ТЕЛА КРЫС ПО МЕТОДУ «АНОРЕКСИЯ»
Сергей Андреевич Андронати, Тамара Леонидовна Карасева, Яна Руслановна Кривенко, Екатерина Александровна Семенишина, Виктор Иванович Павловский 111-120
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ВИЇЗДКОВИХ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ Без заголовку
Т. І. Баєва, 121-129
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ УВЧ-ОПРОМІНЕННЯ Без заголовку
Л. М. Карпов 130-138
АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕЕГ ПРИ ІНТУЇТИВНОМУ МИСЛЕННІ ЛЮДИНИ
Тетяна Олегівна Третяк, Олена Вікторівна Севериновська, Ігор Володимирович Дрегваль 139-138
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ GSM 900 МГЦ СТАНДАРТУ НА ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕПЕЛА ЯПОНСЬКОГО Без заголовку
О. С. Цибулін 132-162