Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 23, № 2(43) (2018)

Зміст

Ботаніка та фізіологія рослин

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ЛІПІДНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У CHLORELLA VULGARIS Beijer. PDF
О. І. Боднар 11-22
СУЧАСНИЙ СТАН ВІКОВИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ ДУБУ ЗВИЧАЙНОГО ПАРКУ ІМ. ФЕДОРА МЕРШАВЦЕВА (М. КРИВИЙ РІГ) PDF
В. М. Савосько, Н. В. Товстоляк, К. М. Домшина 23-37
СТРУКТУРА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ (М. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.) PDF
Н. С. Терлига, Н. М. Данильчук, Ю. С. Юхименко 38-53
ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНА ГЕТЕРОСПЕРМІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОРХІДНИХ PDF (Русский)
Е. А. Шейко, Д. М. Сытников 54-70

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ГЕНЕТИКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУТАНТНИХ ЛІНІЙ СОІ PDF (Русский)
В. А. Топтиков, Д. А. Жарикова, Г. А. Чеботарь, И. В. Темченко, С. В. Чеботарь 73-94

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ФЕНОТИПІВ МІДІЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819) ВІД ГЛИБИНИ ТА ҐРУНТУ В ОДЕСЬКІЙ ЗАТОЦІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Є. О. Наум 97-105

Зоологія

ДИНАМІКА ЗАРАЖЕНОСТІ ПІР'ЯНИМИ КЛІЩАМИ (ACARI: ASTIGMATA) КРОПИВ’ЯНКИ ЧОРНОГОЛОВОЇ ТА ВІЛЬШАНКИ ЗВИЧАЙНОЇ, ЩО МІГРУЮТЬ ЧЕРЕЗ ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ (ЧОРНЕ МОРЕ, УКРАЇНА) PDF (Русский)
C. Я. Подгорная, Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко, О. Ф. Дели 109-121

Фізіологія людини та тварин

КОРЕЛЯЦІЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ОСІБ, ТРЕНОВАНИХ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
О. В. Колосова, Т. О. Халявка 125-138
ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ У БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЗА НЕЙРОДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ PDF
Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, В. С. Міщенко, Н.В. Харковлюк-Балакіна, О. О. Іващенко, О. К. Дудник 139-148
СТАН БІОЕЛЕКТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МІОКАРДА У БІГУНІВ НА 400 МЕТРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ PDF
Є. Л. Михалюк 149-157
ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ, ЩО ВЖИВАЛИ ГЕННОМОДІФІКОВАНУ СОЮ, ОБРОБЛЕНУ ГЕРБИЦИДОМ «ROUNDUP» PDF
І. В. Чорна, Г. В. Дроник, І. С. Давиденко 158-166