Про журнал

Рік заснування: 1999.
Галузь та проблематика: «Вісник ОНУ. Біологія» висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття; історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746  (друкована версія)
          2415-3125 (онлайн-версія)
DOI  10.18524/2077-1746  
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №11455-328Р від 07.07.2006 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України в галузі «Біологічні науки» за спеціальностями 091 – Біологія та 101 – Екологія.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (з 2014 р.).
Мови видання: українська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Науковий редактор: С. В. Чеботар, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Шампанський пров., 2, м. Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: gerald_biology@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals Directory.