Про журнал

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика: "Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття; історію біологічного факультету та  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print);  
          2415-3125 (Online)   
DOI  10.18524/2077-1746  
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1301 від 15.10.2019 р., біологічні науки (15.10.2019), спеціальності: 91 - Біологія (15.10.2019), 101 - Екологія (15.10.2019),, категрія "Б"
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. І. Труба, д-р юр. наук, проф.
Науковий редактор: С. В. Чеботар, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

Журнал реферується та індексується в наступних базах данихАрхів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка науковаIndex Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals Directory.

Поточний номер

Том 27 № 1(50) (2022): ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. БІОЛОГІЯ
Опубліковано: 2022-08-05

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски