DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2017.1(40).105625

150-РІЧНА ІСТОРІЯ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Н. Г. Возіанова, Т. В. Крицька, Л. В. Левчук, К. В. Чабан, Л. П. Осадча

Анотація


У статті наведено дані з історії 150-річного розвитку Ботанічного саду ОНУ імені І.І. Мечникова. Стисло викладено відомості про структуру Ботанічного саду, внесок його співробітників у створення, становлення, збереження колекційного фонду рослин відкритого та закритого ґрунту, інтродукцію нових цінних видів рослин. Вказані персоналії найбільш відомих директорів Ботанічного саду. Подано опис тематики науково-дослідних робіт, виконаних співробітниками саду протягом його історії.

Ключові слова


історія науки; Одеський національний університет; Ботанічний сад; інтродукція рослин; видатні вчені

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrochaeva D. N., Mokrytskyy H. P. (1991) Vladymyr Yppolytovych Lypskyy [Vladymyr Yppolytovych Lypskyy] Redaktsyya yzdanyy ystoryko-kulturnoho nasledyya Ukrayny, K.: Naukova dumka, 1991, 216 p.

Zharenko A. Z. (1959) The work of the Botanical Garden Odesa Mechnikov State University on acclimatization of ornamental tree and shrub species [Rabota botanicheskogo sada OGU im. I. I. Mechnikova po akklimatizatsii dekorativnykh drevesno-kustarnikovykh porod], Ozeleneniye gorodov na Yuge SSSR.: Otd ottisk, K., 5 p.

Zharenko A. Z., Bonetskiy A. S., Filatova S. A. (1980) Botanical Garden of the Odessa University: (Guide-guide) [Botanicheskiy sad Odesskogo universiteta: (Spravochnik-putevoditel')], Kiev; Odessa: Vishcha shkola, 56 p.

Report from research (2007) "Enrich new regional flora ornamental, medicinal and ether-oil yntrodutsentamy: study their biology in terms of the Botanical Garden and to improve methods of rapid reproduction" [«Zbahatyty rehionalnu floru novymy dekoratyvnymy, likarskymy i efirooliynymy yntrodutsentamy: vyvchyty yikh biolohiyu v umovakh botanichnoho sadu i vdoskonalyty sposoby pryskorenoho rozmnozhennya»] 1997-2007 roky, (rukopys), Odesa, 169 p.

Ans. Ed. Yurzhenko O. I. (1968) Odessa University 100 years history [Istoriya Odesʹkoho universytetu za 100 rokiv], K.: Vyd-vo Kyyivsʹkoho un-tu, 423 p.

Kamenskii F. (1898) Review of the activities of the Botanical Garden of the Imperial Novorossiysk University, since 1895 [Obzor" deyatel'nosti Botanicheskogo sada Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta, nachinaya s 1895 goda], Odessa, P.1-16.

Kovalenko S. G., Vasylyeva T. V., Shvets G. A. (2005) Botanists and botanical investigations in Odesa Mechnikov National University (1865-2005) [Botanіki i botanichni doslidzhennya v Odeskomu natsionalnomu universiteti im. I. I. Mechnikova (1865-2005)], Odesa: Feniks, 104 p.

Kovalenko S. G., Vasylyeva T. V. (2008) To the centenary of the birth of Anastasia Zynoviyivny Zharenko, Ancient parks and botanical gardens: problems and perspectives of functioning [Starovynni parky i botanichni sady: problemy ta perspektyvy funktsionuvannya] Third International science conf. to 215 - anniversary of the park "Alexandria", 29 September - 3 October 2008, Proceedings, Bila Tserkva, P. 5.

Markevich A. I. (1890) The twenty-fifth anniversary of the Imperial Novorossiysk University [Dvadtsatipyatiletiye imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta], Odessa, P. 638-640.

The scientific research work report (1975) "Introduction and Acclimatization of Plants in the South of Ukraine in 1971-75" [„Introduktsiya i akklimatizatsiya rasteniy na yuge Ukrainy 1971-75gg.] (rukopis’), Odessa, 152 p.

The scientific research work report of the Botanical Garden of the OSU (1990) "Introduction in the North-Western Black Sea Region of Farm Products. Development of measures for their protection and rational use of 1986-1990" [«Introduktsiya v usloviyakh Severo-Zapadnogo Prichernomor'ya khozyaystvenno-poleznykh rasteniy. Razrabotka meropriyatiy po ikh okhrane i ratsional'nomu ispol'zovaniyu 1986-1990 gg»], rukopis', Odessa, 158 p.

Pashkovskaya N. M. (2004) Forgotten names: Georgiy Yosifovich Potapenko [Zabytyye imena: Georgiy Yosifovich Potapenko], Vísnik ONU. Bíologíya, V. 9,1, P. 269–274.

Potapenko G. I. (1929) Botanical garden [Botanicheskiy sad]. – Sb. Gorodskoye sadovodstvo. Ekoklimat. CH.6, Odessa, P. 1-4.

Potapenko G. I. (2010) History of the Department of Botany Odessa State University for 75 years of existence 1865-1940 [Istoriya kafedry botaniki Odesskogo gosudarstvennogo universiteta za 75 let sushchestvovaniya 1865–1940], Odesa: Pechatnyy dom, 88 p.

Professors of the Odessa’s (Novorossiysk’s) University (2000) [Profesori Odes'kogo (Novorosíys'kogo) uníversitetu]: Bíograf. slovnik: u 4 t, Odesa: Astroprint, T. 2– P.16-17; 141-143; 308-310; 404-405; T.3. – P. 24-26; 461-464; 478-481; 486-489; T.4 – P. 16-19; 28-30; 58-61; 75-76; 317-320; 431-432.

Filatova S. O., Osadcha L. P., Azarov L. V. (2014) Exotic species botanical garden. Gymnosperms [Introdutsenty botanichnoho sadu. Holonasinni], Odessa, ONU, 96 p.

Characteristics of the botanical garden of Odessa Mechnikov State University, from 1954 to 1958 [Kharakteristika na botanicheskiy sad Odesskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I. I. Mechnikova, nachinaya s1954 g. po1958 g.], (rukopis'), 105 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Доброчаева Д. Н. Владимир Ипполитович Липский Редакция изданий историко-культурного наследия Украины / Д. Н. Доброчаева, Г. П. Мокрицкий. – К.: Наукова думка, 1991. – 216 c.
 2. Жаренко А. З. Работа ботанического сада ОГУ им. И. И. Мечникова по акклиматизации декоративных древесно-кустарниковых пород. // Озеленение городов на Юге СССР.: Отд оттиск. – К., 1959. – 5 с.
 3. Жаренко А. З. Ботанический сад Одесского университета: (Справочник-путеводитель) / А. З. Жаренко, А. С. Бонецкий, С. А. Филатова. – Киев; Одесса: Вища школа, 1980. – 56 с.
 4. Звіт з науково-дослідної роботи «Збагатити регіональну флору новими декоративними, лікарськими і ефіроолійними интродуцентами: вивчити їх біологію в умовах ботанічного саду і вдосконалити способи прискореного розмноження» 1997-2007 рр. (рукопис). – Одеса, 2007. – 169 с.
 5. Історія Одеського університету за 100 років / Відп. ред. О. І. Юрженко. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 423 с.
 6. Каменский Ф. Обзор деятельности Ботанического сада Императорского Новороссийского университета, начиная с 1895 года. – Одесса, 1898. – С. 1-16.
 7. Коваленко С. Г. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865–2005) / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, Г. А. Швець. – Одеса: Фенікс, 2005. – 104 с.
 8. Коваленко С. Г. До сторіччя з дня народження Анастасії Зиновіївни Жаренко / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва // Cтаровинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування: ІІІ Міжнар. наук. конф. до 215 – річчя парку «Олександрія», 29 вересня – 3 жовтня 2008 р.: Тези доповідей. – Біла Церква, 2008. – С. 5.
 9. Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1890. – С. 638-640.
 10. 10.  Отчет о научно-исследовательской работе „Интродукция и акклиматизация растений на юге Украины 1971-75гг”, (рукопись). – Одесса, 1975. – 152 с.
 11. 11. Отчет о научно-исследовательской работе ботанического сада ОГУ «Интродукция в условиях Северо-Западного Причерноморья хозяйственно-полезных растений. Разработка мероприятий по их охране и рациональному использованию 1986-1990 гг», ( рукопис). – Одесса, 1990. – 158 с.
 12. Пашковская Н. М. Забытые имена: Георгий Йосифович Потапенко / Н. М. Пашковська // Вісник ОНУ. Біологія. – 2004. – Т. 9, № 1. – С. 269–274.
 13. Потапенко Г. И. Ботанический сад. – Сб. Городское садоводство. Экоклимат. Ч. 6. – Одесса, 1929. – С.1-4.
 14. Потапенко Г. И. История кафедры ботаники Одесского государственного университета за 75 лет существования 1865–1940 / Г. И. Потапенко. – Одеса: Печатный дом, 2010. – 88 с.
 15. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біограф. словник: у 4 т. – Одеса: Астропринт, 2000. – Т. 2. – С.16-17; 141-143; 308-310; 404-405; Т.3. –  С. 24-26; 461-464; 478-481; 486-489; Т.4  – С. 16-19; 28-30; 58-61; 75-76; 317-320; 431-432.
 16. Філатова С. О. Інтродуценти ботанічного саду. Голонасінні / С. О. Філатова, Л. П. Осадча, Л. В. Азарова. – Одесса: ОНУ, 2014. – 96 с.
 17. Характеристика на ботанический сад ОГУ имени И. И. Мечникова, начиная с 1954 г. по 1958 г. (рукопись). – 105 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.