DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.2(43).146954

СТРУКТУРА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ (М. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.)

Н. С. Терлига, Н. М. Данильчук, Ю. С. Юхименко

Анотація


Досліджено таксономічний склад культивованої дендрофлори міського парку ім. Богдана Хмельницького м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Здійснено систематичний, біоморфологічний, географічний аналіз культивованої дендрофлори парку. Визначено, що в зелених насадженнях парку зростають 63 види, 2 гібриди та 10 культиварів листяних та хвойних порід, які належать до 46 родів, 26 родин та 2 відділів. Найбільш чисельно за кількістю видів і культиварів представлені родини Rosaceae Juss. – 21,3 %, Salicaceae Mirb. – 12 % та Aceraceae Juss. – 10,6 %. Запропоновані заходи оптимізації зелених насаджень об’єктів загального користування Кривого Рогу.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ботаніко-географічний аналіз і частота трапляння видів деревно-чагарникової рослинності зелених насаджень Кривого Рогу / Н. С. Терлига, В. Д. Федоровський, Ю. С. Юхименко [та ін.] // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – 2014. – № 1. – С. 200-210.
 2. Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека / [В. М. Гришко, Д. В. Сищиков, О. М. Піскова, О. В. Данильчук, Н. В. Машталер]. – Донецьк: Донбас, 2012. – 304 с.
 3. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина I: довідник. / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко  та ін.; за ред. М. А. Кохна. – К: Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.
 4. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина II: довідник / М. А. Кохно, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін.; за ред. М. А. Кохна та Н. М. Трофименко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.
 5. Добровольский И. А. Озеленение Криворожского железорудного басейна / И. А. Добровольский // Бюл. ГБС. – 1967. – № 6. – С. 42-46.
 6. Досвід комплексної оцінки та картографування факторів техногенного впливу на природне середовище міст Кривого Рогу та Дніпродзержинська / [І. Д. Багрій, А. М. Білоус, Ю. Г. Вілкул та ін.]; відпов. ред. В. М. Палій. Інститут геологічних наук НАН України. – К.: Фенікс, 2000. – 110 с.
 7. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IV від 06.09.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – C. 517.
 8. Колесников А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников. – М.: Лесная промышленность, 1974. – 704 с.
 9. Коршиков И. И. Популяционно-генетические проблемы дендро-техногенной интродукции (на примере сосны крымской) / И. И. Коршиков, Н. С. Терлыга, С. А. Бычков. – Донецьк: ООО “Лебедь”. – 2002. – 328 с.
 10. Кохно М. А. Дерева і кущі міських декоративних насаджень Прикарпаття та Закарпаття / М. А. Кохно, А. О. Пасічний, П. Я. Чуприна, Г. П. Цикалюк // Укр. ботан. журнал. – 1980. – № 37 (2). – С. 27-31.
 11. Кохно М. А. Дендрофлора міст півдня України / М. А. Кохно, С. І. Кузнєцов, О. К. Дорошенко, П. Я. Чуприна, А. О. Пасічний // Укр. ботан. журнал. – 1983. – № 40 (5). – С. 12-14.
 12. Крамарець В. О. Паркова та лісопаркова рослинність міст Заходу України / В. О. Крамарець, В. О. Кучерявий, В. А. Соломаха // Укр. ботан. журнал. – 1992. – № 49 (3). – С. 12-20.
 13. Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан / Н. С. Терлига, О. В. Данильчук, Ю. С. Юхименко [та ін.] // Вісник Харківського національного університету. Серія біологія. – 2015. – № 2. – С. 93-101.
 14. Ліпінський В. М. Клімат України / [В. А. Дячук, В. М. Бабіченко, З. С. Бондаренко, С. Ф. Рудішина]; під. ред. В. М. Ліпінського. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 342 с.
 15. Лучник З. И. Декоративная долговечность кустарников в культуре / З. И. Лучник – Новосибирск: Наука, 1988. – 104 с.
 16. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс). [Перевод с английского]. – М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. – 282 с.
 17. Методические рекомендации для оценки восстановительной (балансовой) стоимости зелёных насаждений населённых пунктов Украины. – К.: НИИ УПЖКХ, 1996. – 24 с.
 18. Парк ім. газети «Правда» м. Кривий Ріг: історія створення, сучасний стан насаджень, перспективи розвитку / Ю. С. Юхименко, Н. С. Терлига, В. Д. Федоровський // Інтродукція рослин. – 2016. – № 2 (70). – С. 66-76.
 19. Природнича географія Кривбасу / [В. Л. Козаков, І. С. Паранько, М. Г. Сметана та ін.]. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 156 с.
 20. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. – Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р., № 105.
 21. Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков / Л. И. Рубцов. – М.: Стройиздат, 1979. – 183 с.
 22. Савельева Л. С. Устойчивость деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях / Л. С. Савельева. – М.: Лесная промышленность, 1975. – 271 с.
 23. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойних / И. Г. Серебряков. – М.: Высшая школа, 1962. – 379 с.
 24. Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли / А. Л. Тахтаджян. – Л.: Наука, 1978. – 248 с.
 25. Экологические и социально-гигиенические проблемы и пути оздоровления крупного промышленного региона / [А. Е. Лысый, С. А. Рыженко, И. П. Козярин и др.]. – Кривой Рог, 2007. – С. 46-91.
 26. Ярмишко В. Т. Диагностика повреждений и оценка жизненного состояния деревьев и древостоев в условиях промышленного атмосферного загрязнения // Методы изучения лесных сообществ / В.Т. Ярмишко. – СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. – С. 154-165.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.