DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.2(43).146956

СУЧАСНИЙ СТАН ВІКОВИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ ДУБУ ЗВИЧАЙНОГО ПАРКУ ІМ. ФЕДОРА МЕРШАВЦЕВА (М. КРИВИЙ РІГ)

В. М. Савосько, Н. В. Товстоляк, К. М. Домшина

Анотація


За дендрометричними і санітарними характеристиками та показниками декоративності з’ясовували сучасний стан вікових екземплярів дубу звичайного на території парку культури та відпочинку ім.  Федора Мершавцева (м. Кривий Ріг). В межах території парку виявлено 64 екземпляри вікових дерев дубу звичайного. Вони згруповані у чотири локації: Фундатори Криворіжжя (чотири дерева), Криворізька діброва (46 дерев), Криворізький квартет (п’ять дерев), Гданцівські дуби (дев’ять дерев). Вікові дерева парку характеризуються: 1) унікальними дендрометричними показниками висоти дерева (від14 мдо38 м, в середньому25 м) та діаметру стовбуру (від37 смдо102 см, в середньому62 см); 2) задовільним санітарним станом та високою естетичністю; 3) наявністю вікових (100-200 років) та багатовікових (200-1000 років) екземплярів (вік двох дерев перевищує 300 р., вік восьми дерев перевищує офіційний вік нашого міста – 245 р.).

Рекомендовано створення ботанічної пам’ятки природи «Вікові дерева дубу звичайного парку імені Федора Мершавцева (м. Кривий Ріг)».


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Борейко В. Е. Охрана вековых деревьев /  В. Е. Борейко  // Гуманитарный экологический журнал. – 2010. – N 3. – С. 1-48.
 2. Василюк О.  Виявлення територій, придатних для оголошення об’єктами природно-заповідного фонду / О. Василюк, А. Драпалюк, Г. Парчук, Д. Ширяєва., за заг. ред. О. Кравченко – Львів, 2015. – 80 с.
 3. Галкін С. І. Досвід збереження вікових дерев та історичних насаджень у дендрологічному парку «Олександрія» НАН України / С. І. Галкін, Н. В. Драган, Н. М. Дойко // Інтродукція рослин. – 2013. – № 4. – С. 42-50.
 4. Дудин Р. Б. Дерева-довгожителі – величні символи природи / Р. Б. Дудин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 62-65.
 5. Закон України «Про екологічну мережу України»: прийнятий 24 червня 2004 року № 1864-IV XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 45. – С. 502.
 6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: прийнятий 25 червня 1991 року № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – С. 546.
 7. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» : прийнятий 16 червня 1992 року № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 34. – С. 502.
 8. Івченко А. І. Великовікові дерева інтродукованих та рідкісних таксонів Підгірцівського парку / А. І. Івченко, І. М. Пацура, А. С. Мельник, О. С. Панасюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.5. – С. 19-24.
 9. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія / О. А. Калініченко. – Київ: Вища школа, 2003. – 199 с.
 10. Лісотаксаційний довідник / [за ред. С. М. Кашпора, А. А. Сорочинського]. – Київ: Видавничий дім Вініченко, 2013. – 496 с.
 11. Матяшук Р. К. Вікові дуби «Феофанії» – пам’ятки живої природи краю / Р. К. Матяшук, В. Б. Небесний, С. М. Конякін, І. В. Ткаченко // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – № 6. – С. 1-15.
 12. Методичні рекомендації по формуванню мережі природно-заповідних  територій в областях УРСР. – Київ: Державний комітет УРСР по охороні природи, 1990. – 13 с.
 13. Природно-заповідний фонд: земельні питання (посібник) / [За заг. ред. О. Кравченко]. – Львів: Видавництво «Компанія «Манускрипт», 2017. – 104 с.
 14. Савосько В. М. Біометричні показники та екологічний стан вікових дерев дубу черешчатого парку «Веселі Терни» / В. М. Савосько, Л. В. Глинська // Питання біоіндикації та екології. – 2013. – Вип. 18. –  №  1. – С. 125-132.
 15. Савосько В. М. Ґрунтовий покрив Криворіжжя / В. М. Савосько // Фізична географія Криворіжжя: монографічна навчальна книга. – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – С. 133-150.
 16. Савосько В. М. Еколого–ботанічна зумовленість поширеності деревно-чагарникових видів у визначних парках та скверах історичного центру Криворіжжя / В. М. Савосько, Н. В. Товстоляк // Інтродукція рослин. – 2016. – № 3. – С. 85-95.
 17. Савосько В. М. Екологічні умови територій садів та парків колишніх залізних рудників (Криворізький басейн, Україна) / В. М. Савосько, Н. В. Товстоляк // Український екологічний журнал. – 2017. – Т 7 (14). – С. 12-17.
 18. Санітарні правила в лісах України (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р., № 555). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.
 19. Шлапак В. П. Методи оцінки естетичного стану вікових деревних насаджень історичної частини національного дендропарку «Софіївка» НАН України / В. П. Шлапак, Г. І. Музика, В. А. Вітенко, Л. І. Марно, Н. О. Гончар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.5. – С. 8-15.
 20. Шлапак В. П. Біометричні показники вікових деревних рослин дендропарку «Софіївка» та їх розподіл за віковими категоріям / В. П. Шлапак, Г. І. Музика, В. А. Вітенко, Л. І. Марно // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.5. – С. 8-15.
 21. Шнайдер С. Л. Видатні дерева Київської області / С. Л. Шнайдер, В. Є. Борейко. – Київ: Логос, 2017. – 40 с.
 22. Estimating the Age of Large and Veteran Trees in Britain. – Foresty Commision, 1998. – https: //www.forestry.gov.uk/england.
 23. Gotmark F. Size of nature reserves: densities of large trees and dead wood indicate high value of small conservation forests in southern Sweden / F. Gotmark, M. Thorell // Biodiversity and Conservation. – 2003. – № 12. – Р. 1271-1285.
 24. Kauppi P. E. Effects of land management on large trees and carbon stocks / P. E. Kauppi, R. A. Birdsey, Y. Pan, A. Ihalainen, P. Nöjd, A. Lehtonen // Biogeosciences. – 2015. – № 12. – P. 855–862. doi:10.5194/bg-12-855-2015.
 25. Lonsdale D. Ancient and other veteran trees: further guidance on management / D. Lonsdale. London: The Tree Council, 2013. – 212 p.
 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.