DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.2(43).146963

ДИНАМІКА ЗАРАЖЕНОСТІ ПІР'ЯНИМИ КЛІЩАМИ (ACARI: ASTIGMATA) КРОПИВ’ЯНКИ ЧОРНОГОЛОВОЇ ТА ВІЛЬШАНКИ ЗВИЧАЙНОЇ, ЩО МІГРУЮТЬ ЧЕРЕЗ ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ (ЧОРНЕ МОРЕ, УКРАЇНА)

C. Я. Подгорная, Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко, О. Ф. Дели

Анотація


Проблема. Досліджено рівень зараженості пір'яними кліщами оперення кропив'янки чорноголової Sylvia atricapilla (Sylviidae) та вільшанки Erithacus rubecula (Muscicapidae), що мігрують через острів Зміїний (Чорне море, Україна).

Мета роботи. Вивчити закономірності зараженості пір'яними кліщами кропив’янки чорноголової та вільшанки під час їх осінніх та весняних міграцій.

Методи. Дослідження проводили протягом 2004–2010 рр. під час експедицій на острів Зміїний. Птахів відловлювали за допомогою «павутинних сіток». Усі птахи переглядалися на наявність кліщів. Відзначалася їх присутність (екстенсивність) та інтенсивність зараження ними пір'я різного типу. Зібраних членистоногих фіксували в 70 % водному розчині етилового спирту. Препарати виготовляли за загальноприйнятими для цієї групи методиками шляхом поміщення кліщів у рідину Гойєра.

Результати та висновки. Досліджено зараженість кропив’янки чорноголової та вільшанки різного віку та у різні сезони року. Екстенсивність зараженості кропив'янки чорноголової під час весняних міграцій становила 33,33–84,03 %; під час осінніх міграцій – 67,74–100 % у молодих особин, 75–100 % у дорослих. Більш високою інтенсивність зараження була у осінніх мігрантів. Екстенсивність зараженості вільшанки під час весняних міграцій – 31,58–61,54 %; під час осінніх міграцій – 8,37–33,82 % у молодих особин, 5,88–27,27 % у дорослих. Більш високою інтенсивність інвазії виявилась у весняних мігрантів.

Запропоновано оціночну шкалу для візуального визначення рівня зараженості оперення пір'яними кліщами, від 0 до 5 (від повної їх відсутності до більш ніж половини опахал зайнятих кліщами).


Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бескаравайный М. М. Птицы Крымского полуострова / М. М. Бескаравайный – Симферополь: Бизнес-Информ, 2012. – 336 с.

2. Васильев В. И. Использование паутинных сетей для отлова птиц на берегах водоемов / В. И. Васильев, А. А. Щербина, М. Е. Гаузер // Кольцевание в изучении миграций птиц фауны СССР. – М.: Наука, 1976. – С. 103-105.

3. Дубинин В. Б. Перьевые клещи. Часть 1. Введение в их изучение / В. Б. Дубинин // Фауна СССР. Паукообразные. – M.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. – Т. VI, ч. 5. – 363 с.

4. Дубинин В. Б. Перьевые клещи птиц острова Врангеля / В. Б. Дубинин // Тр. ЗИН АН СССР. – 1952. – Т. 12. – С. 251-268.

5. Дубинин В. Б. Перьевые клещи (Analgesoidea). Часть 2. Сем. Epidermoptidae и Freyanidae / В. Б. Дубинин // Фауна СССР. Паукообразные. – M.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. – Т. VI, ч. 6. – 412 с.

6. Дубинин В. Б. Перьевые клещи (Analgoidea). Часть 3. Сем. Pterolichoidae // В. Б. Дубинин / Фауна СССР. Паукообразные. – M.-Л.: Изд. АН СССР, 1956. – Т. VI, ч. 7. – 814 с.

7. Дубинин В. Б. О паразитологических критериях в систематике птиц / В. Б. Дубинин // Учебные записки МГУ. – 1958. – № 197. – С. 241-259.

8. Карташев Н. Н. Систематика птиц / Н. Н. Карташев. – М.: Высшая школа, 1974. – 367 с.

9. Ківганов Д. А. Пір'яні кліщі роду Proctophyllodes Robin, 1868 (Acari: Proctophillodidae) птахів, що мігрують через острів Зміїний / Д. А. Ківганов, С. Я. Бурдейна, В. П. Стойловський // Вісник Одеського національного університету. – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 160-168.

10. Корзюков А. И. Остров Змеиный — природно-исторический памятник национального и международного значения / А. И. Корзюков // Управление и охрана побережий северо-западного Причерноморья: Мат. межд. симп. (30 сентября – 6 октября1996 г.). – Одесса, 1996. – С. 81-82.

11. Корзюков А. И. Итоги миграционных исследований в Азово-Черноморском регионе / А. И. Корзюков // Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий: Матер. юбил. междунар. научн. конф. посвящ. 20-летию Азово-Черноморской орнитолог. рабочей группы (Одесса, 10-14 октября2000 г.). – Одесса, 2000. – С. 5-6.

12. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ: монографія / В. А. Сминтина, В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко [та ін.]; відп. ред. В. О. Іваниця. – Одеса: Астропринт, 2008. – 182 с.

13. Черничко И. И. Ловушки для птиц и результаты их применения в северо-западное Причерноморье / И. И. Черничко // Научные основы охраны и рационального использования птиц. – Рязань: Московский рабочий, 1984. – С. 72-86.

14. Gaud J. Feather mites of the world (Acarina, Astigmata): the supraspecific taxa / J. Gaud, W. T. Atyeo // Annalen Zoologische Wetenschappen. – Belgie, 1996. – Vol. 277, p. 1. – 192 p.

15. Mironov S. V. Feather mites (Acariformes: Analgoidea) associated with the hairy woodpecker Leuconotopicus villosus (Piciformes: Picidae) in Panama / S. V. Mironov, S. Bermudez // Acarologia. –  2017. – 57(4). – Р. 941-951.

16. Proctor H.  C. Feather mites (Acari: Astigmata): ecology, behavior, and evolution / H. C. Proctor // Annu. Rev. Entomol. –  2003. – 48. – Р. 185-209.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.