ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ВІДНОСНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ РИБ В р. ОСТЕР (БАСЕЙН р. ДЕСНА): АНАЛІЗ ЗА 50 РОКІВ

Автор(и)

  • С. В. Межжерін Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Ukraine
  • С. В. Кокодій Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького 15, Київ, 01030, Україна,, Ukraine
  • Д. С. Луценко Інститут гідробіології НАН України, Ukraine
  • А. О. Циба Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232221

Ключові слова:

видовий склад риб, Середній Дніпро, біологічна інвазія, Червона книга

Анотація

Вступ. Зміни видового складу і чисельності популяцій прісноводних риб викликані деформаціями середовища існування в Україні і характеризуються виразною негативною динамікою. Деформація іхтіофауни зумовлена вимиранням низки аборигенних риб і появою чужорідних видів.
Мета. Встановити сучасний видовий склад і відносну чисельність видів риб р. Остер і динаміку цих показників за 50-річний період у контексті негативних трансформацій іхтіофауни річок України.
Результати. Порівняльний аналіз видового складу і чисельного співвідношення видів риб в уловах дрібновічковими знаряддями в р. Остер здійснений за період з 1971-72 по 2019 р. За цей час відбулися суттєві зміни видового складу. З уловів випали ялець, в'язь, підуст, карась звичайний, плоскирка і бичок-пісочник, місце яких зайняли три інвазивні види (ротань, чебачок амурський, бичок-цуцик).
Відбулася зміна видів-домінантів. В іхтіоцені Остра стали переважати види з коротким життєвим циклом, з 1,4 до 37% зросла частка інвазивних видів, серед яких вкрай низька частка первинно морських риб. Порівняння з річковими системами р. Стугна і р. Нижнього Дніпра доводить, що зазначені негативні тенденції характерні в цілому для всієї Дніпровської системи, хоча ситуацію на Нижньому Дніпрі слід вважати менш кризовою, ніж в Острі і Стугні. Більш ніж десятикратне падіння уловів промислових риб в р. Десна за цей період дає підстави вважати, що і в р. Остер також відбулося обвальне зниження абсолютної чисельності їх популяцій. Саме тому навіть відносно благополучні види (ляща, плітку, краснопірку, щуку, окуня, верховодку) в цій трансформованої річковій системі слід вважати такими, що знаходяться у критичному стані.
Висновки. В іхтіоцені р. Остер за 50 річний період відбулися істотні зміни видового складу, відносної та абсолютної чисельності, пов'язані з вимиранням та зменшенням розмірів популяцій реофільних видів і риб, що пристосовані до життя в заплаві. В сучасній річці Остер переважають інвазивні і короткоциклічні види. Отримані тенденції з динаміки іхтіофауні р. Остер подібні характеру змін в інших річкових системах України, хоча і відбуваються випереджаючими темпами, шо властиве дрібним рівнинним річкам.

Посилання

Бузевич І. Ю. Сучасний стан промислової іхтіофауни в р. Дніпро та р. Десна в межах Чернигівської області / І. Ю. Бузевич // Рибогосподарська наука України. – 2019. – № 1. – С. 5–16. DOI: 10.15407/fsu2019.01.005

Дячук І. Є. Рибогосподарська характеристика пониззя р. Десни у зв’язку з забором води у Деснянському водопроводі / І. Є. Дячук, М. В. Коваль, О. Ф. Ляшенко, Ю. О. Волненко // Вісник АН УРСР. – 1981. – № 8. – С. 46–48.

Корнійчук В. Питання розвитку рибництва та рибальства в Чернигівський області / В. Корнійчук // Труди гідробіологічної станції АН УРСР. – 1936. – Вип. 11. – С. 149–171.

Межжерин C. В. Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития: аналитический справочник / C. В. Межжерин. – Киев : Логос, 2008. – 282 с.

Межжерин С. В. Щиповки комплекса Cobitis elongatoides — taenia (Cypriniformes, Cobitidae) Cеверо-Западного Причерноморья как модель филогеографических построений / С. В. Межжерин, Л. И. Павленко, Н. В. Роженко, Д. Б. Верлатый // Доповіді НАНУ. – 2007. – № 7. – С. 171–175.

Межжерин С. В. Проходные и пресноводные рыбы Нижнеднепровской эстуарной сиcтемы в начале XXI ст. / С. В. Межжерин, Д.Б. Верлатый // Вестник зоологии. – 2018. – Отдельный выпуск. 36. – 90 с.

Полтавчук М. О. Рибне поселення та рибопродуктивнысть ріки Десни і вплив на них промислових та побутових стоків / М. О. Полтавчук // Десна в межах України. – Київ : Наукова Думка. – 1964. – С. 133–144.

Полтавчук М. А. Ихтиофауна притоков Десны в рыбохозяйственном кадастре СССР / М. А. Полтавчук., А. Я. Щербуха // Вестник зоологии. – 1988. – № 2. – С. 24–30.

Решетников Ю. С. Синэкологичский подход к динамике численности рыб / Решетников Ю. С. // Динамика численности промысловых рыб. Москва: Наука. – 1986. – С. 22–36.

Чужеродные макробеспозвоночные и рыбы в бассейне реки Днепр / В. П. Семенченко, М. О. Сон, Р. А. Новицкий, Ю. В. Квач, В. Е. Панов // Российский журнал биологических инвазий. – 2014. –№ 4. – С. 76 –96.

Сучасний стан іхтіофауни р. Десни в межах України / В. О. Ткаченко, Ю. М. Ситник, О. В. Соляник, С. М. Салій, М. О. Борбат // Рибогосподарська наука України. – 2008. – № 3. – С. 46–52.

Циба А. О. Сучасна іхтіофауна річки Стугна, як віддзеркалення стану рибного населення малих річок басейну Середнього Дніпра / Циба А. О. : автореф. дис. канд. біол. наук. : спец. 03.00.08 «Зоологія» / А. О. Циба – Київ, 2014. – 24 с.

Шевченко П. Г. Условия обитания, численность распределение и рост молоди промысловых рыб устья Десны / П. Г. Шевченко, Н. В. Коваль, Л. В. Ворончук // Гидробиологический журнал. – 1986. – Т. 22, вып. 3. – С. 107–109.

Шевчук Л. М. Перловицеві (Unionidae) України: ресурсна оцінка (чисельність, динаміка ареалів, особливості репродукції) / Л. М. Шевчук, Л. А. Васільєва, М. М. Тарадайкіна, С. В. Межжерін // Вестник зоологии. – 2019. – Отдельный выпуск 37. – 96 с.

Щербуха А. Я. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття / А. Я. Щербуха // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38, № 3. – С. 3–16.

Kvach Yu. The non-indigenous fishes in the fauna of Ukraine. A potentia ad actum / Yu. Kvach., Yu. Kutsokon // BioInvasions Records. – 2017. – V. 6, Is. 3. – P. 269–279. DOI: 10.3391/bir.2017.6.3.13.

Mezhzherin S. V. Reproductive potentials of diplod and polyploid representatives of the genus Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) / S. V. Mezhzherin, T. V. Saliy, A. A. Tsyba // Vestnik zoologii. – 2017. – V. 51. – N 1. – P. 37-44. DOI: 10.1515/vzoo-2017-0006

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Номер

Розділ

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ