МІКРОБІОТА УРБАЗЕМІВ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ м. КИЄВА ЗА ВНЕСЕННЯ КРЕМНІЄВМІСНИХ СПОЛУК

Автор(и)

  • Н. Е. Елланська Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, відділ алелопатії вул. Тімірязєвська, 1, Київ 01014, Україна, Ukraine
  • О. П. Юношева Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, відділ алелопатії вул. Тімірязєвська, 1, Київ 01014, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232843

Ключові слова:

мікробіота, урбаземи, мікроміцети, бактерії, анальцим

Анотація

Проблема. Інтенсивне антропогенне навантаження на урбоекосистеми у великих містах, таких як Київ, призводить до розбалансування ценотичних та трофічних зв`язків, пригнічення розвитку агрономічно корисної мікробіоти та мікрофауни, зниження стійкості насаджень до будь-яких стресових чинників, порушення нормальних процесів ґрунтоутворення. Тому актуальним є пошук нових ефективних, економічно рентабельних та екологічно безпечних методів подолання ґрунтовтоми в багаторічних міських насадженнях.

Мета. Вивчення особливостей структурно-функціональної організації мікробних угруповань ґрунту у антропогенно порушених зонах зелених насаджень м. Києва для подолання ґрунтовтоми за використання природних речовин – кремнієвмісного мінералу анальцим.

Методи. Дослідження проводили на базі відділу алелопатії Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Об’єктами були вибрані шість дослідних ділянок у найбільш забруднених та антропогенно порушених зонах зелених насаджень Оболонського району м. Києва. Двічі за рік відібрано зразки прикореневого ґрунту на глибині 0-20 см до внесення (травень) та за 3,5 місяці після внесення кремнієвмісної суміші (торфосуміш з анальцимом) (вересень).

Відбір, підготовку та зберігання зразків ґрунту для дослідження аеробної мікробіоти проводили відповідно з ДСТУ ІSО 10381-6-2001. Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп, спрямованість мікробіологічних процесів, ідентифікацію мікроміцетів ґрунту визначали за загальноприйнятими у мікробіології методами.

Результати. Результати проведеної роботи показали, що за 3,5 місяці після внесення кремнієвмісної суміші відбулися суттєві зміни у структурі мікробіоценозу дослідних ґрунтів. Виявлено збільшення чисельності мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації сполук Нітрогену, та зменшення фітотоксичних форм ґрунтових грибів. що вказує на сприятливі умови для синтезу гумусових сполук. Найбільші зміни спостерігались на узбіччі автомагістралі з активними викидами автотранспорту та у парку, де зафіксовано підвищений вміст іонів заліза у воді для поливу.

Висновки. Проведені дослідження дозволили оцінити структурно-функціональну організацію мікробних угруповань ґрунтів окремого району міста Києва за різного антропогенного впливу до та після внесення кремнієвмісної суміші.

 

Посилання

Андреюк К. І. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження / К. І. Андреюк, Г. О. Іутинська, А. Ф. Антипчук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – 240 с.

Жданова Н. Н. Микобиота украинского Полесья: последствия Чернобыльской катастрофы / Н. Н. Жданова, В. А. Захарченко, А. И Василевская и др. – К: Наук. думка, 2013. – 383 с.

Жук Е. А. Эколого-геохимические исследования урбоекосистем / Е. А. Жук // Пошукова та екологічна геохімія. – 2006. – № 5. – С. 55–57.

Заіменко Н. В. Перспективи застосування кремнієвмісної органо-мінеральної суміші для зниження ґрунтовтоми в плодових садах / Н. В. Заіменко, Н. А. Павлюченко, Н. Е. Елланська, О. П. Юношева, Б. О. Іваницька, І. П. Харитонова, Н. П. Дідик, Н. В. Росіцька // Допов. Нац. акад. наук України – 2017. – № 11. – С. 76–82. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.11.076

Звягинцев Д. Г. Почва и микроорганизмы / Д. Г. Звягинцев. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 256 с.

Елланська Н. Е. Мікробні угруповання та біологічна активність прикореневого ґрунту різних Phlox paniculata L. / Н. Е. Елланська, Г. І. Скрипка, О. П. Юношева // Вісник Одеського нац. ун-ту. Біологія. – 2017. – T.22, вип. 2(41). – С. 67–75. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2017.2(41).113306

Котвіцька І. М. Важкі метали в грунтах київського мегаполісу / І. М. Котвіцька // Пошукова та екологічна геохімія. – 2003. – № 2/3. – C. 79–81.

Лобков В. Т. Биоразнообразие в агроэкосистемах как фактор оптимизации биологической активности почвы / В. Т. Лобков // Почвоведение. – 1999. – № 6. – С. 732–737.

Муха В.Д. Естественно-антропогенная эволюция почв / В.Д. Муха. – М.: Колос, 2004. – 271 с.

Тютюнник Ю. Г. Генезиз, різноманіття і екологія міських ґрунтів (на прикладі парку "Феофанія", м. Київ) / Ю. Г. Тютюнник // Gruntoznavstvo. – 2014. – Vol. 15, № 3-4. – С. 64–73. https://doi.org/10.15421/041418

Шеховцева О. Г. Екологічний моніторинг міських ґрунтів Донецького Приазов'я: материалы V междунар. науч. конф. [«Регіональні екологічні проблеми»] (м. Одеса, 21-23 березня 2012 р.) / О. Г. Шеховцева. – Одеса: ОДЕКУ. – 2012. – С. 327–329.

Zaimenko N. V. Implementation of new technique for phyto- and chemical melioration of acidic and saline soils / N. V. Zaimenko, N. P. Didyk, N. E. Ellanska, B. O. Ivanytska, N. A. Pavluchenko, D. B. Rakhmetov, I. P. Kharytonova // Sci. innov. – 2016. – V. 12, № 1. – P. 58–68. http://dx.doi.org/10.15407/scine12.01.058

Zaimenko N.V. Natural silicates mixed with organic fertilizers enhance corn adaptation to salt stress and improve physical characteristics of sandy soil / N. V. Zaimenko, N. P. Didyk, N. A. Pavlіuchenko, B. О. Ivanytska, I. P. Kharytonova, N. V. Rositska // Journal of Crop Improvement. – 2018, – V. 32, № 2 – Р. 188–207. https://doi.org/10.1080/15427528.2017.1405856

Nannipieri P, Microbial Diversity and Soil Functios / P. Nannipieri, J. Ascher, MT. Ceccherini [et al]. // European Journal of Soil Science. – 2017. – 68 (1). – Р. 12–26. https://doi.org/10.1111/ejss.4_12398

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин