СУЧАСНИЙ СТАН ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКА-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ПАРК ІНСТИТУТУ ім. В. П. ФIЛАТОВА»

Автор(и)

  • В. В. Немерцалов КЗВО «Одеська обласна академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Ukraine
  • В. П. Коломійчук ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Тараса Шевченка, , Ukraine
  • Т. В. Васильєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232845

Ключові слова:

дендрофлора, Одеса, парк-пам’ятка садово-паркового мисте-цтва місцевого значення, систематична структура, життєві форми, фітосозофіти

Анотація

Проблема. Важливість дослідження різноманітності дендрофлори на територіях природно-заповідного фонду, включаючи штучні об’єкти. Дендрофлора одеських парків систематично не вивчалась, і деякі публікації на цю тему стосуються або дендрофлори міста в цілому, або опису окремих парків, крім того, ці дані частково застаріли і не відображають сучасний стан зелених насаджень.

Мета. Проведення інвентаризації деревних та чагарникових рослин парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк інституту ім. В.П. Філатова", аналіз таксономічної будови дендрофлори, різноманітності життєвих форм рослин, віку та кількісного складу зелених насаджень, виявлення рослин - фітосозофітів у парку.

Методи. Під час інвентаризації деревних насаджень у парку проводився облік насаджень. Ідентифікацію видів дендрофлори проводили  використовуючи сучасні довідники та визначники. Визначення життєвих форм (дерево, кущ, лоза) були визначені за І.Г. Серебряковим. Видові назви дерев та чагарників давали згідно з флористичними звітами та Визначником. Вік дерев та чагарників визначали шляхом аналізу їх біометричних показників. Досліджено віковий стан дерев та їх декоративні особливості.

Основні результати. У 2020 році проведено інвентаризацію дендрофлори парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк Інституту ім. В.П. Філатова» у м. Одеса. Виявлено 111 видів деревних рослин, які належать до 77 родів, 35 родин, 2 класів та 2 відділів, з них: дерев – 66 видів (59,5%), кущів – 39 видів (35,1%), ліан – 6 видів (5,4%). До відділу Pinophyta належать 22 види з 13 родів та 5 родин. Провідними за кількістю видів є родини Cypressaceae (12 видів) та Pinaceae (8 видів). Провідним за кількістю видів родом є Juniperus. До відділу Magnoliophyta належать 89 видів з 64 родів та 30 родин. Провідними за кількістю видів є родини Rosaceae (23 види), Salicaceae (8 видів), Fabaceae (7 видів), Aceraceae  та Oleaceae (по 5 видів). Провідними за кількістю видів є роди клен (Acer) та тополя (Populus). У 9 видів виявлені декоративні форми. У парку росте 1019 екземплярів деревних рослин, 86 екземплярів дерев з 15 видів мають діаметр стовбура більше ніж 50 см. Серед фітосозофітів виявлено один вид, занесений до Червоної книги України (2009) – тис ягідний (Taxus baccata) та 31 вид рослин, включених до Red List of Threatened Species IUСN (2012), всього 178 екземплярів рослин дослідженого парку підлягають особливій охороні.

Висновки. Дерева, які були висаджені в першій половині ХХ століття, мають історичне та культурне значення як живі свідки діяльності академіка В.П. Філатов та його соратників.

 

Посилання

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Голонасінні. Довідник. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 241 с.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. 1. Довідник. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.

Заповідна дендросозофлора Степу України / С. Ю. Попович, А. С. Власенко, Є. І. Берегута [та ін.] за ред. С. Ю. Поповича. – К.: «ЦП Компрінт», 2013. – 260 с.

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень ГКН 03.08.007-2002 у містах і селищах міського типу України // Держбуд України. – Київ, 2002. – 20 с.

Колесников А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников. – Москва: Лесная промышленность, 1974. – 745 с.

Кохно М. А. Каталог дендрофлори України / М. А. Кохно. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 72 с.

Кохно М. А. Дендрофлора міст півдня України / М. А. Кохно, С. І. Кузнецов, О. К. Дорошенко та ін. // Укр. ботан. журн. – 1983. – Т. 40, № 5. – С. 12–14.

Научное обоснование создания парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Институт Филатова». – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2007. – 34 с.

Національний атлас України. – Київ : ДНВП «Картографія», 2009. – 440 с.

Немерцалов В.В. Конспект дендрофлори Одеси / В. В. Немерцалов. – Одеса: Альянс-Юг, 2007. – 95 с.

Озеленение населенных мест: Справочник / В. И. Ерохина, Г. П. Жеребцова, Т. И. Вольфтруб и др.: Под ред. В.И. Ерохиной. – Москва: Стройиздат, 1987. – 480 с.

Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 548 с.

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Одеській області станом на 01.01.2020 року. Режим доступу: http://surl.li/mzzg

Проект утримання і реконструкції території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «парк інституту ім. В.П. Філатова». – Мелітополь: ПП «ЦЕУ», 2020. – 187 с.

Рішення Одеської обласної ради від 14.11.2008 р. № 667-V

Серебряков И. Г. Морфологическая экология растений / И. Г. Серебряков. – Москва: Высшая школа, 1962. – 378 с.

Тригуб В. І. Ґрунтово-екологічні особливості міських ґрунтів (на прикладі м. Одеси) / В. І. Тригуб, С. В. Бочевар, А. М. Купчик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2016. – Т. 21, Вип. 1. – С. 98–109.

Фізико-географічне районування України. Карта. – Режим доступу: http://geomap.land.kiev.ua/zoning-1.html

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я. П. Дідуха. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

Takhtajan A. Flowering Plants / A. Takhtajan. – Berlin etc. : Springer Verlag, 2009. – 871 p.

The IUСN Red List of Threatened Species. – 2012.2. – Режим доступу: http://www.iucnredlist.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин