ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРИ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПОНИЗЗІ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР - ТИЛІГУЛ

Автор(и)

  • О. Ю. Бондаренко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Т. В. Васильєва Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

флора, аналіз, особливості, степові схили, соснові насадження

Анотація

В результаті флористичних досліджень степових схилів пониззя межиріччя Дністер - Тилігул на території Одеського геоботанічного округу злакових і полиново-злакових степів, засолених лук, солончаків та рослинності карбонатних відслонень в межах Одеської області, які у фіто меліоративних цілях були засаджені соснами Pinus sylvestris L. (сосна звичайна) та Pinus pallasiana D. Don. (сосна Палласова), було визначено 265 видів рослин з 194 родів, 56 родин. Наведено детальний аналіз їх життєвих форм, екобіоморф, ценотипової приуроченості, господарської цінності. Аналіз синантропних видів показав переважання апофітів. Виявлено 16 інвазійних видів з 15 родів та 7 родин. Більшість з них — тра’янисті моно- та полікарпики.

Посилання

Ткаченко В. С., Артюшенко О. Т. Ретроспекція та прогноз змін степів півдня УРСР під впливом іригації // Укр. ботан. журн. — 1984. — Т. 41, № 4. — С. 1-5.

Посохов П. П. Особливості складу дібров Одеської області // Укр. ботан. журн. — 1965. — Т. XXII, № 3. — С. 60-67.

Афанасьев Д. Я. Наслідки та перспективи геоботанічних досліджень на Україні // Укр. ботан. журн. — 1947. — Т. IV, № 3 — 4. — С. 50-62.

Білоус І. І., Білоус Ip. І. Ботанічні сади — перші наукові центри плодового та декоративного садівництва на Україні // Укр. ботан. журн. — 1978. — Т. XXXV, № 2. — С. 204-211.

Єрмоленко К. Д. Еколого-фітоценологічний склад дикої флори полезахисних лісових насаджень Лівобережного Степу УРСР // Укр. ботан. журн. — I960. — Т. XVII, № 4. — С. 54-61.

Сідельник М. А. Деякі зауваження щодо створення стійких лісонасаджень в Степу // Укр. ботан. журн. — 1954. — Т. XI, № 1. — С. 32-39.

Котов М. І., Гринь Ф. О. Добір деревних та чагарникових порід для полезахисних лісових смуг Української РСР // Укр. ботан. журн. — 1953. — Т. X, № 1. — С. 3-22.

Крицкая Л. И. Флора степей и известняковых обнажений Правобережной злаковой степи. Автореф. дис... канд. биол. наук. — К., 1987. — С. 3-4.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Костильов О. В. Степова рослинність схилів Тилігульського лиману // Укр. ботан. журн. — 1981. — Т. XXXVIII, № 4. — С. 10-13.

Костильов О. В. Степові ділянки Правобережного Причорномор'я, що заслуговують на охорону // Укр. ботан. журн. — 1983. — Т. XL, № 1. — С. 93-97.

Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. — К. — О.: Высшая школа, 1979. — 144 с.

Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журн. — 2003. — Т. 60, № 1. — С. 6-17.

Определитель высших растений Украины. — К.: Наук, думка, 1987. — 548 с.

Mosyakin S. L., Fedoronchuk М. М. Vascular plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. — Kiev, 1999. — 345 p. .

Екофлора України. — T. 1. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — С. 7-63.

Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений — М.: Высшая школа, 1962. — 378 с.

Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути её развития. — К.: Наук, думка, 1991. — 204 с.

Лукьянчук И. И., Попова Е. Н., Юргелайтис Н. Г. Дикорастущая полезная флора Юга Украины // Справочник. — О., 1996. — 110 с.

Кохно М. А. Каталог дендрофлори України. — К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 72 с.

Топографическая карта. Украина. Одесская обл. — К.: Аспект, 1992.

Бельгард О. Л. Комплексне дослідження штучних лісів степової зони Української РСР // Бот. журн. АН УРСР. — 1953. — Т. 10, № 4. — С. 43-55.

Дубына Д. В., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Плавни Причерноморья. — К.: Наук, думка, 1989. — 272 с.

Тихомиров Ф. К., Демченко Н. И. Систематический, биоморфологический и экологогеографический анализ флоры северо-западного Причерноморья // Исследование флоры северо-западного Причерноморья. Сб. научн. трудов Одесского с/х института. — О., 1975. — Вып. 2. — С. 3-12.

Толмачёв А. И. Введение в географию растений. — Ленинград: Изд-во ЛГУ им. А. А. Жданова, 1974. — 245 с.

Альбицька М. О. Особливості травостою штучних лісів степової зони УРСР // Укр. ботан. журн. — I960. — Т. XVII, № 2. — С. 61-70.

Протопопова В. В., Мосякін С. Л., Шевера М. В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. — К.: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2002. — 32 с.

Колісніченко О. М. Здатність інтродукованих деревних рослин до інвазій // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 2005. — № 8. — С. 27-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин