ЛИШАЙНИКИ ЗАКАЗНИКА "ПЕТРІВСЬКИЙ"

Автор(и)

  • Ю. С. Назарчук Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

лишайники, заказник

Анотація

Викладені результати дослідження ліхенофлори заказника "Петрівський" (Одеська обл.). Ідентифіковано 41 вид лишайників, які належать до 14 родин та 28 родів. Новими для північно-західного Причорномор’я є 15 видів, а для степової зони України — 2 види лишайників. Проаналізовано розподіл лишайників за типами субстрату.

Посилання

Кондратюк С. Я., Навроцька I. Л., Ходосовцев О. Є. Сучасний стан вивченості лишайників на природно-заповідних територіях рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. —1998. — Т. 55, № 4. — С. 436-444.

Ходосовцев О. Є. Лишайники причорноморських степів України. — К.: Фітосоціоцентр, 1999. — 236 с.

Кондратюк С. Я. Род Xanthoria (Fr.) Th. Fr. // В кн.: Определитель лишайников России. — 2004. — Т. 9. — С. 302-323.

Кондратюк С. Я., Ходосовцев О. Є., Окснер А. Н. Род Caloplaca Th. Fr. nom. cons. // В кн.: Определитель лишайников России. — 2004. — Т. 9. — С. 38-235.

Макаревич М. Ф. Род Lecanora (Ach.) Th. Fr. // В кн.: Определитель лишайников России. — 1971. _ Т. 1. — С. 72-146.

Окснер А. М. Визначник лишайників УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР, 1937. — 342 с.

Окснер А. М. Флора лишайників України. — К.: Наук, думка, 1956. — Т. 1. — 495 с.

Окснер А. М. Флора лишайників України. — К.: Наук, думка, 1968. — Т. 2, вин. 1. — 500 с.

Окснер А. М. Флора лишайників України. — К.: Наук, думка, 1993. — Т. 2, вин. 2. — 544 с.

The lichen flora of Great Britain and Ireland / O. W. Purvis, B. J. Coppins, D. L. Hawksworth, P. W. James et D. M. Moore. — London: Nat. Hist. Mus. Publ., 1992. — 710 p.

Kondratyuk S. Ya., Khodosovtsev A. Ye. et Zelenko S. D. The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine. — Kiev.: Phytosociocentre, 1998.

Кондратюк C. Я. До питання про приуроченість лишайників до рослинності певних типів // Укр. ботан. журн. — 1987. — Т. 44, № 4. — С. 37-38.

New for Crimea and Ukraine species of the lichens / B. Coppins, S. Kondratyuk, A. Khodosovtsev, P. Wolseley & S. Zelenko // Ukr. Botan. Journ. — 2001. — Vol. 58, N6 - P. 716-722.

Ходосовцев О. Є., Редченко О. О. Анотований список лишайників заповідника "Мис Март'ян” (Україна) // Укр. ботан. журн. — 2002. — Т. 59, № 1. — С. 64-71.

Ходосовцев О. Є. Нові та рідкісні для України види роду Caloplaca Th. Fr. (Teloschistaceae) з півдня України // Укр. ботан. журн. — 2002. — Т. 59, № 3. — С. 321-329.

Смеречинська Т. О. Нові та рідкісні для України види лишайників з природного заповідника "Медобори” // Укр. ботан. журн. — 2005. — Т. 62, № 2. — С. 175-182

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин