ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ІХТІОФАУНУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Автор(и)

  • О. В. Федоненко Дніпропетровський національний університет, Ukraine
  • Н. Б. Єсіпова Дніпропетровський національний університет, Ukraine

Ключові слова:

антропогенне забруднення, промислові риби, фізіолого-біохімічні показники, паразитофауна

Анотація

У риб із токсобних зон Запорізького водосховища виявлено зниження маси тіла на 32-58%, відносної маси печінки і селезінки на 40-82% та гонад на 23-68%, що свідчить про певні функціональні порушення в організмі. Рибам із забруднених дільниць властиве падіння вуглеводних запасів і накопичення жиру в печінці на фоні пригнічення синтезу білка та ліпідів у м’язах. Антропогенний вплив на екосистему Запорізького водосховища супроводжується суттєвими змінами у паразитофауні риб. Епізоотичного значення за останні роки набули паразити родів Diplostomum та Philometroides.

Посилання

Запорожское водохранилище /А. И. Дворецкий, Ф. П. Рябов, Г. П. Емец и др. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. — 172 с.

Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). — М.: Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.

Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О. М. Арсан, О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко та ін. — К.: ЛОГОС, 2006. — 408 с.

Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / В. В. Лиманский, А. А. Яржомбек, Е. Н. Бекина и др. — М.: ВНИИПРХ, 1984. — 60 с.

Быховская-Павловская И. Е. Паразитологические исследования рыб. — Л.: Наука, 1969. — 108 с.

Федоненко Е. В., Шарамок Т. С., Есипова Н. Б. Экологическая характеристика рыб Запорожского водохранилища // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., К., 2005. — С. 277-278.

Валушкене В. Т., Оверкайте Т. М., Пашкявичюте А. С. Последствия загрязнения окружающей среды для физиологического состояния рыб Куршского залива // V Всес. конф, по водной токсикологии, Одесса, 18-12 апреля, 1988. — М. — 1988. — С. 156-157.

Герман А. В., Козловская В. И. Гепатосоматический индекс и биохимический состав печени леща Abramis brama Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища при различных уровнях накопления органических токсикантов // Вопр. ихтиологии. — 2001. — Т. 41, № 2. — С. 249-252. .

Изюмова Н. А. Основные закономерности формирования паразитофауны рыб в водохранилищах // Известия ГосНИОРХ. — 1976. — Т. 105. — С. 44-52.

Чаплина А. М., Анцышкина Л. М. Паразитофауна рыб системы среднего течения Днепра на участке Кременчуг — Днепродзержинск // Вестник Днепропетр. НИИ гидробиологии. — Т. XII. — С. 241-252.

Анцышкина Л. М. Фауна паразитов рыб Запорожского водохранилища и её особенности // Биологические аспекты охраны и рационального использования окружающей среды. — Днепропетровск, 1977. — С. 59-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ