ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ ДІЇ ЛЕКТИНУ BACILLUS SUBTILIS З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИТНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ — ПОХІДНИХ ФЕНАЗИН-1-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

Автор(и)

  • І. С. Карпова Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • Е. О. Коваленко Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • Л. І. Пальчиковська Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • Н. В. Корецька Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • М. О. Платонов Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • С. Б. Зелений Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • К. І. Гетьман Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • О. В. Сащук Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • В. С. Підгорський Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Ukraine

Ключові слова:

Bacillus subtilis, мутанти, лектин, ізолектини, автофокусування

Анотація

Показана спроможність лектинів модулювати цитостатичну дію біорегуляторів. Модулюючий ефект рослинних лектинів в системі В. subtilis виявлений у штаму з непошкодженою системою репарації/рекомбінації, але відсутній у мутанта, котрий не продукує власний лектин. За даними автофокусування препарат екзолектину В. subtilis містив дві молекулярні форми, які відрізнялися за фізико-хімічними та біологічними характеристиками. Лужна форма лектину в умовах in vitro повністю інгібувала процес транскрипції за участі ДНК-залежної РНК-полімерази фага Т7.

Посилання

Голынская Е. Л., Погорелая Н. Ф., Макаренко В. И. Изучение и применение лектинов., Т. 2. Лектины в биологии и медицине. // Уч. зап. Тарт, ун-та. — 1989. — Вып. 870. — С. 212-217.

Луцик М. Д., Панасюк Е. Н., Луцик А. Д. Лектины. — Львов: Вища школа, 1981. — 152 с.

Подгорский В. С., Коваленко Э. А., Симоненко И. А. Лектины бактерий. — К.: Наук, думка, 1992. — 202 с.

Lis Н., Sharon N. Lectins. — Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.-2003. — 440 p.

Handbook of plant lectins: properties and biomedical applications / J. M. Van Damme, W. J. Penmans, A. Pustai, S. Bardocz. — Chichester etc.: John Willey and Sons. — 1998. — 451 p.

Коваленко E. О. Позаклітинні лектини бактерій роду Bacillus: Автореф. дис... док. біол. наук. — К., 1999. — 36 с.

Участь лектинів сапрофітних бактерій Bacillus subtilis у репаративних процесах / B. С. Підгорський, І. С. Карпова, Е. О. Коваленко, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман, C. Ю. Римар // Доповіді НАНУ — 2005. -№1. - С. 154-158.

Карпова І. С., Корецька Н. В., Кочубей Т. О. Здатність лектинів модулювати дію антибіотиків на ріст мутантів Bacillus subtilis // Укр. біохім. журн. — 2005. — Т. 77, № 3. — С. 136-141.

Kada Т., Sadaie У., Sakamoto У. Handbook of mutagenicity test procedures // Ed. By B. J. Kilbey, M. Legator, W. Nichols, C. Ramel. — Amsterdam; New York; Oxford: Elsevier. — 1984. — P. 13-31.

Sova O. Autofocusing — a method for isoelectric focusing without carrier ampholytes // J. of Chromatography. — 1985. — 320. — P. 15-22.

Костіна В. Г., Алексеева I. В., Пальчиковська Л. Г. Синтез нових 2',3'-дидезоксипохідних 6-азацитидину — потенційних інгібіторів репродукції ретровірусів // Біополімери і клітина. — 2001. — Т. 17, № 6. — С. 560-564.

Nl-глікозидні аналоги 6-азацитидину. Цитотоксична дія та вплив на транскрипцію in vitro І Л. Г. Пальчиковська, Л. В. Гарманчук, I. В. Алексеева, Л. С. Усенко, Т. С. Шестакова, Г. I. Соляник, А. Д. Швед, В. Ф. Чехун // Біополімери і клітина. — 2005. — Т. 21, № 5. — С. 433-439.

Ingibition of bacteriophage T7 RNA polymerase in vitro transcription bu DNA-binding pyroolo[2,l-c][l,4]benzodiazepines / M. S. Puvvada, S. A. Forrow, J. A. Hartley, P. Stephenson, I. Gibson, T. C. Jenkins, D. E. Thurston // Biochem. — 1997. — Vol. 36, N3. - P. 2478-2484.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ