ПРИСТОСОВАНІСТЬ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗА ДОДАВАННЯ В КОРМ МЕЛАНІНУ

Автор(и)

  • Н. Д. Хаустова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. О. Колесник Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Т. О. Філіпова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Б. М. Галкін Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

пристосованість, дрозофіла, меланін

Анотація

З метою встановлення впливу меланіну на пристосованість дрозофіли аналізували мух, культивованих на середовищі з додаванням препарату, визначаючи плодючість і життєздатність особин в стандартних та екстремальних (голодування, старіння) умовах. Отримані результати свідчать про стреспротекторну та геропротекторну дію меланіну.

Посилання

Барабой В. А. Біологічна дія рослинних фенольних сполук. — K.: Знання, 1968. — С. 14-15.

Частота рекомбинаций как показатель генного баланса и приспособленности дрозофилы / Н. Д. Хаустова, Алшибли Насер, В. Н. Тоцкий, Е. В. Блажнова // Вісник Одеського національного університету. — 2003. — Т. 8, вип. 1. — С. 86-92.

Влияние эномеланина на генотоксические эффекты диоксида азота / Н. Я. Головенко, Б. Н. Галкин, Н. Д. Хаустова, В. Н. Тоцкий и др. // Современные проблемы токсикологии. — 1999. — Т. 1. — С. 12-14.

Медведев Н. Н. Практическая генетика. — Москва: Наука, 1968. — С. 22-47, 139­ 140.

Частота рекомбинаций и приспособленность дрозофилы при структурных перестройках генотипа / Н. Д. Хаустова, В. Н. Тоцкий, M. Ю. Нассер, Н. А. Стрельцова // Вісник Одеського національного університету. — 2004. — Т. 9, вип. 1. — С. 142-151.

Хаустова Н. Д., Білоконь С. В., Дьяченко Л. Ф. Виживаність мутантів Drosophila melanogaster за умов гіпертермії та голодування // Довкілля і здоров’я (Тернопіль, 2006). Тез. докл. — 2006. — С. 70-71.

Хаустова Н. Д., Белоконь С. В., Тоцкий В. Н. Продолжительность жизни мутантов cn и vg Drosophila melanogaster в зависимости от условий среды и генотипа особей // Тез. докл. VII Междун. сими. "Биологические механизмы старения” (Харьков, 2006). — Харьков, 2006. — С. 62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ