ПРО ПОШИРЕННЯ TENTHREDINIDAE {HYMENOPTERA, INSECTA} У РІЗНИХ ЕКОТОНАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Автор(и)

  • В. В. Заброда Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут природничих наук, Ukraine
  • А. Г. Сіренко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут природничих наук, Ukraine

Ключові слова:

Tenthredinidae, Hymenoptera, Insecta, фауна

Анотація

Метою проведеної роботи було дослідження Tenthredinidae найтиповіших екотонів Українських Карпат. За допомогою загально прийнятих методів зоологічних досліджень встановлено видові комплекси Tenthredinidae різних екотонів регіону. Визначені фауністичні відстані для Tenthredinidae різних екотонів даного регіону з використанням критерію Жаккара. Найбільшим видовим багатством відрізнявся екотон гірських прирічкових луків хвойних лісів. Найспорідненішими за видовими комплексами Tenthredinidae виявились екотони рівнинних прирічкових лук і рівнинних лісових лук мішаних лісів.

Посилання

Nowicki М. Pzyczynek do owadniczej fauny Galicii. 2. Hymenoptera // Insecta Haliciae Muzei Dzieduszyckiani. — Krakow, 1864. — 86 p.

Niezabitowski F. L. Materialy do fauny rosliniastek (Phytophaga) Galicyi // Spawozdanie Komisyi Fiziograficznej. — 1899. — Vol. 34, N 2. - P. 3-18.

Ермоленко В. M. Дендрофільна фауна рогохвостів та пильщиків (Hymenoptera, Symphyta) гірських лісів Українських Карпат // Комахи Українських Карпат і Закарпаття. Республіканський міжвідомчий збірник. — К.: Наукова думка, 1966. — С. 55-76.

Ермоленко В. М. Зоогеографические комплексы в составе фауны рогохвостов и пилильщиков (Chalastogastra, Hymenoptera) Советских Карпат и Закарпатья // Материалы к совещанию по вопросам зоогеографии суши. — Львов: Изд-тво Львовского университета, 1957. — С. 40-41.

Ермоленко В. М. Экологические группировки рогохвостов и пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) Предкарпатья // Экология насекомых и других наземних безпозвоночных Советских Карпат. Материалы межвузовской конференции. — Ужгород, 1964. — С. 32-34.

Ермоленко В. М. Рогохвости та пильщики (Chalastogastra, Hymenoptera) Радянських Карпат та Притіссенської рівнини // Науковий щорічник за 1956 р. Біологічний факультет. — К.: Вид-во КДУ, 1957. — 741 с.

Ермоленко В. М. Еколого-зоогеографічна характеристика рогохвостів та пильщиків (Hymenoptera, Chalastogastra) Радянських Карпат та Притіссенської рівнини // Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Труди зоологічного музею. — 1959. — Т. XVIII, вин. І. — С. 119-136.

Ермоленко В. М. Рогохвости та пильщики. Тентредоподібні пильщики. Аргіди. Тентредініди. Фауна України. Т. 10, вин. 3. — К.: Наукова думка. — 1972. — 374 с.

Ермоленко В. М. Еколого-фауністична характеристика пильщиків (Hymenoptera, Symphyta) субальпійської смуги Східних Карпат // Проблеми ентомології на Україні. — К.: В-тво Академії наук УРСР, 1959. — С. 38-39.

Zombory L., Ermolenko V. М. The history of the symphyta fauna of the Carpathian Basin (Hymenoptera). Part I // Folia entomol. Hungarica. — LX. — 1997. — P. 221-225.

Zombory L., Ermolenko V. M. The history of the symphyta fauna of the Carpathian Basin (Hymenoptera). Part III / 1 // Folia entomol. Hungarica. — Vol. LX. — 1999. — P. 239-250.

Zombory L., Ermolenko V. M. The history of the symphyta fauna of the Carpathian Basin (Hymenoptera). Part III / 2 // Folia entomol. Hungarica. — Vol. LXH. — 2001. — P. 65-75.

Taeger A., Blank S., Liston A. European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) — A species checklist for the countries // Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects. — Goecke & Evers, Keltern, 2006. — P. 406-460.

Медведев Г. С. (ред.) Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепотчатокрылые. Ч. 1. — Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1988. — 286 с.

Benson R. В. Hymenoptera. 2. Symphyta // Identification book of British Insects. —1952. — Vol. 6. — P. 2-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Зоологія