ОЛЬВІЙСЬКІ ПРОТОМОНЕТИ-ДЕЛЬФІНЧИКИ: ОСЕТРИ, АКУЛИ ЧИ ДЕЛЬФІНИ?

Автор(и)

  • С. В. Межжерін Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.1(50).259756

Ключові слова:

дельфіноподібні монети, Ольвія, риби, осетри, акули, дельфіни

Анотація

Вступ. Ольвійські протомонети-дельфінчики є одними з наймасовіших і водночас унікальними серійними металевими виробами раннього періоду античності. Досі залишається дискусійним питання про біологічні прототипи, якими, на думку одних дослідників, могли бути риби, а інших – дельфіни. Відсутність аналізу видової приналежності зображень дельфінчиків не дозволяє дати чітку віповідь на це питання.

Мета. Шляхом порівняльно-анатомічного аналізу визначити зоологічні прототипи дельфінчиків.

Результати. З 36 анатомічних ознак, які можна ідентифікувати на протомонетах, 25 властиві рибам, серед яких 21 характерні для осетрових та 19 для акул, і лише 9 чітко належать дельфінам. Присутність і виразність ознак створює різноманіття типів протомонет, а поєднання ознак риб та дельфінів призводить до химерності зображень. При цьому архаїчні та примітивні протомонети мають риб'ячий прототип. Діагностичні ознаки риб на протомонетах: великі очі з боків голови, зяброва кришка, бічна лінія, подвійний спинний плавець, притиснутий до тіла грудний плавник, хвостовий плавець у вертикальній проекції. Одні ознаки (гіпертрофоване витягнуте рило, зміщений до хвоста спинний плавець, жучки на тілі, гетероцеркальний хвостовий плавець) відповідають осетровим, інші (зяброві щілини, розташування і форма спинного і грудного плавників, гетероцеркальний хвостовий плавець) акулам. Прямим доказом дельфинячого прообразу протомонет слід вважати опуклий лоб, тоді як інші ознаки або перекриваються ознаками риб, або їх інтерпретація суб'єктивна.

Висновки. 1. Множинність типів і форм дельфіноподібних протомонет, що поєднують ознаки дельфінів та різних видів риб, вказує на відсутність єдиного прототипу. 2. Більшість ознак на анепіграфних протомонетах властива рибам. Прототипами виступають осетрові та можливо акули. 3. За комбінаціями ознак можливо виділення протомонет типу осетер чи дельфін. 4. Частина виробів має химерні зображення. 5. Великовагові дельфінчики – химерні зображення, на яких представлені ознаки акул, а також можливо інших риб і дельфінів. 6. Епіграфні дельфінчики з написом «АРІХО» несуть ознаки риб, тоді як дрібніші «ΘΥ» правильно вважати химерними зображеннями. 7. Переважання ознак риб на архаїчних та примітивних виробах доводить первинність образу риби.

Посилання

Алексеев В. П. Новые варианты литых монет Нижнего Побужья VI–V вв. до н. э. / В. П. Алексеев // Stratum plus. – 2010. – № 6. – С. 123–132.

Анохин В. А. Античные монеты Северного Причерноморья / В. А. Анохин. – Киев: Наукова думка,1989. – 128 с.

Виноградов Ю. Г. Политическая история Ольвийского полиса в VII–I вв. до н. э. Историко-эпиграфическое исследование / Ю. Г. Виноградов. – Москва: Наука, 1989. – 282 с.

Голубцов В. В. Монеты Ольвии из раскопок 1905–1907 гг. / В. В. Голубцов. – Известия археологической комиссии. – 1914. – Вып. 51. – С. 68–77.

Еллиниади А. Литые монеты Ольвии и городов Северо-Западного Причерноморья: Никония и Истрии / А. Еллиниади. – Диссертация на соискание ученой стпени магистра. – Родос. – 2018. – 172 с.

Загинайло А. Г. Монетные находки на Роксалановском городище (1957–1963 гг.) / А. Г. Загинайло // Материалы по археологии Северного Причерноморья: сборник научных трудов. – 1966. – Вып. 5. –С. 100–130.

Зограф А. Н. Античные монеты / А. Н. Зограф. – Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951. – 262 с.

Золотарьов M. І. Новий скарб ольвійських дельфіноподібних монет з розкопок на о. Березань / M. І. Золотарьов // Археология. – 1997. – № 4. – С. 141–144.

Карышковский П. О. Монеты Ольвии. Очерки денежного обращения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху / Карышковский П. О. – Киев: Наукова Думка, 1988. – 166 с.

Лейпунська Н. О. Економіка Ольвійської держави в V в. до н. е. / Н. О. Лейпунська // Археологія. –1995. –№ . 3. – С. 16–20.

Лобода П. Обоюдорельефный тяжелый ольвийский дельфин / П. Лобода // Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики. – Зимовник. – 2015. – С. 146–149.

Межжерін С. В. Чи не на часі замовляти літургію за червоною королівською рибою? /Межжерін С. В. // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2014. – № 4. – С. 44–52.

Русяєва А. С. Символіка та художні особливості монет Ольвії піздньоархаїчного та класичного часів /А. С. Русяєва, М. В. Русяєва // Археологія. – 1997. – № 4. – С. 29–38.

Сальніков О. Г. Ольвійські «рибки». Початковий етап ольвійського грошового обігу /

О. Г. Сальніков // ОДАМ. Матеріали з археології Північного Причорнор’я. – 1959. – Вип. 2. – C. 44–52.

Фролова Н. А. Монеты Ольвии в собрании Государственного исторического музея. Катало / Н. А. Фролоdа, Н. Г. Абрамзон. – Москва: Росспэн. 2005. – 360 с.

Харко Л. П. Монеты из раскопок Ольвии 1946–1947 / Л. П. Харко // Oльвия. Теменос и агора. Москва-Ленинград: Наука. 1964. – C. 321–380.

Яниш Е. Ю. Промысловые рыбы Древней Ольвии (I III вв. нэ) и ее окрестностей / Е. Ю. Яниш, Е. Е. Антипина // Зоологический журнал. – 2013. – Т. 92, № 9. – С. 1190–1200.

Яниш Е. Ю., Каспаров А. К. О костных остатках поселения архаического времени Березань в Северном Причерноморье (Украина) // Археологические вести. – 2015. 21. – С. 124–139.

Frohner W. Catalogue de medailles du Bosphore cimmerien, formant la collection de Jules Lemme a Odessa / W. Frohner – Paris: Delbergue-Cormont, 1872. – 44 p.

Köhler H. K. E. Zwei Aufschriften der Stadt Olbia / H. K. E. Köhler – St. Petersburg, 1822. – Р. 62–80.

Sallett von A. Die Marken von Olbio / Sallett von A. // Zeitchrift fur Numismatik. – 1883. – 10. – P. 144–147.

Stolba V. F. Fish and money: numismatic evidence for Black sea fihing / Ancient fihing and fih processing in the Black sea region V. F. Stolba / Ed. T. Bekker-Nielsen. – Aarhus Univ. Press, 2005. – P. 115–203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-25

Як цитувати

Межжерін, С. В. . (2022). ОЛЬВІЙСЬКІ ПРОТОМОНЕТИ-ДЕЛЬФІНЧИКИ: ОСЕТРИ, АКУЛИ ЧИ ДЕЛЬФІНИ? . Вісник Одеського національного університету. Біологія, 27(1(50), 53–70. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.1(50).259756

Номер

Розділ

БІОЛОГІЯ І ІСТОРІЯ