РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ МЕХАНІЗМІВ СТАРІННЯ НА ПРИКЛАДІ ЯЧМЕНЮ

Автор(и)

  • Т. Г. Алєксєєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Ukraine
  • В. А. Топтіков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Ukraine
  • О. Л. Січняк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.1(50).259778

Ключові слова:

ячмінь, старіння, зберігання насіння, мітоз,, хромосомні аномалії, пероксидаза, супероксиддисмутаза

Анотація

Проблема. Незважаючи на пильну увагу до процесу старіння насіння, досі немає однозначної відповіді на питання про механізми старіння. Розв’язання цих питань обумовлено як господарськими потребами, так і необхідністю зберігання генетичних ресурсів рослин.

Мета. Метою роботи було дослідження впливу тривалого зберігання насіння різних сортів ячменю, попередньо диференційованих за толерантністю до старіння насіння, на стан ферментів антиоксидантної системи.

Методика. Дослідження проводили на трьох сортах ячменю (Hordeum vulgare L.) Росава, Селена Стар і Трудівник, що зберігалися у неспеціалізованих умовах лабораторії у паперових конвертах протягом 8 років. Оцінку життєздатності насіння визначали за енергією проростання і схожістю [ДСТУ 4138-2002, 2003]. Прямий тест доповнювали цитогенетичним дослідженням: ана-телофазним тестом. Стан антиоксидантної системи характеризували електрофоретичним методом за вивчення неспецифічної пероксидази та супероксиддисмутази в пророслих пагонах. Визначали кількість множинних форм ферментів, їх відносну електрофоретичну рухливість та питому вагу (частку) у відсотках у загальному спектрі. Ферментативну активність оцінювали за площею піків відповідних множинних форм на денситограмах.

Основні результати. За толерантністю до тривалого зберігання за прямого та цитогенетичного тестів досліджуванні сорти розташовувалися наступним чином: Трудівник > Росава > Селена Стар. Показано, що життєздатність насіння після зберігання тісно пов’язане із активністю пероксидази та супероксиддисмутази: більш толерантним сортам властива стабільність загальної активності пероксидази та супероксиддисмутази.

Висновки. У визначенні життєздатності насіння за тривалого зберігання провідну роль мають питома активність середньорухливої фракції пероксидази та мало- і середньорухливої фракцій СОД.

Посилання

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Укр. вісн. психоневр. – 2016. – Т. 24, Вип. 4. – С. 54-60.

Дереча Л. М. Алкоголь та його дія на організм: огляд літератури / Л. М. Дереча // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2007. – Вип. 6, № 788. – С. 7-16.

Животовська Л. В. Клініка, неврологічні та соматичні ускладнення внаслідок вживання алкоголю / Л. В. Животовська, А. М. Скрипніков, І. М. Скрипник. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. –131 с.

Зайцева М. С. Работоспособность крыс в тесте «Вынужденное плавание с грузом» и причины её вариабельности / М. С. Зайцева, Д. Г. Иванов, Н. В. Александровская // Биомедицина. – 2015. – № 4. – С. 30-42.

Козак Л. П. Біохімічні особливості алкоголізації щурів за умов дії інтервального гіпоксичного тренування / Л. П. Козак // Експерим. клін. фізіологія і біохімія. – 2002. – № 2. – С. 35-38.

Шнайдер С. А. Экспериментальная стоматология. Часть І. Экспериментальные модели стоматологических заболеваний / С. А. Шнайдер, А. П. Левицкий. – Одесса: КП ОГТ, 2017. – 168 с.

European convention for the protection of vertebrale animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. – №123. – 51 p.

Jauhar S. Alcohol and cognitive impairment / S. Jauhar, E. Marshall, I. Smith //Advances in psychiatric treatment. – 2014. – Vol. 20. – Р. 304-313.

Logrip M. L. Sex differences in responses of the basolateral-central amygdala circuit to alcohol, corticosterone and their interaction / M. L Logrip. C. Oleata, M. Roberto // Neuropharmacology. – 2017 – Vol. 114. – Р. 123-134. doi:10.1016/j.neuropharm.2016.11.021

Logrip M. L. Sexual dimorphism in the neural impact of stress and alcohol / M. L. Logrip, V. Milivojevic, M. L. Bertholomey, M. M. Torregrossa // Alcohol. – 2018 – Nov; 72. – Р. 49-59. doi: 10.1016/j.alcohol.2018.02.002

Porsolt R. D. Behavioral despair in rats: a new model sensitive to antidepressant treatment / R. D. Porsolt, G. Anton, N. Blavet et al. // Europ. J. Pharmacol. – 1978. – Vol. 47. – P. 379-391.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-25

Номер

Розділ

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ