ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ІНТОКСИКАЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • О. А. Макаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра фізіології людини та тварин, Ukraine
  • Л. І. Карабаджак Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра фізіології людини та тварин, Ukraine
  • В. В. Кіка Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра фізіології людини та тварин, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.1(50).259843

Ключові слова:

витривалість, алкогольна інтоксикація, головний мозок, запалення, антиоксидантно-прооксидантний стан

Анотація

Хронічна алкогольна інтоксикація не мала суттєвого впливу на показники витривалості  самців щурів і, навпаки, призвела до зниження  витривалості самок. Хронічне вживання алкоголю  стимулювало накопичення в головному мозку  щурів токсинів – уреази та аміаку, малонового  діальдегіду, сприяло розвитку запальних процесів, про що свідчить підвищення активності  кислої фосфатази, на фоні послаблення  неспецифічної резистентності (активність лізоциму та каталази).

Резюме

Актуальність. Однією з актуальних і не до кінця вирішених завдань сучасної медицини є розкриття характеру впливу хронічної алкогольної інтоксикації на функціональні показники життєдіяльності. Важливим являється аналіз спричинених метаболічних відхилень, патологічних для етанолу, а також пошук ефективних способів попередження і корекції дії алкоголю.

Мета. Дослідження впливу хронічного введення етанолу на витривалість щурів, а також визначення показників запалення, інтоксикації та неспецифічної резистентності у головного мозку лабораторних щурів.

Матеріали та методи. Експеримент проводили на двомісячних щурах обох статей. Алкогольну інтоксикацію відтворювали шляхом введення в питну воду етанолу, починаючи з 5 % і, поступово збільшували до 15 %. Інтактні групи самців і самок отримували звичайну воду. Витривалість щурів оцінювали один раз у тиждень за тестом поведінкового відчаю Porsolta, в якому щурам надавали негативну плавучість за допомогою обважнення тягарцем. Показником витривалості був час стомлення щурів. Тривалість експерименту склала 108 днів. У головному мозку визначали показники запалення (активність еластази, кислої фосфатази), інтоксикації (активність уреази та вміст малонового діальдегіду), неспецифічної резистентності (активність лізоциму та каталази).

Основні результати. Фізичні навантаження у щурів сприяли формуванню більш вираженої витривалості самок ніж самців. Хронічне введення етанолу істотно не  впливало на витривалість самців і призвело до зменшення витривалості самок. Хронічне введення етанолу щурам  призвело до накопичення токсичних продуктів (уреази, аміаку, продуктів перекисного окиснення ліпідів), стимулювало інтенсифікацію запалення (підвищення активності кислої фосфатази) на тлі пригнічення неспецифічної резистентності (зниження активності каталази та лізоциму) в головному мозку щурів.

Висновки. Вживання алкоголю не зробило істотного впливу на витривалість самців, але знизило витривалість самок. Дослідження головного мозку щурів показали накопичення токсичних продуктів, інтенсифікацію запалення на тлі пригнічення неспецифічної резистентності під впливом етанолу.

 

Посилання

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Укр. вісн. психоневр. – 2016. – Т. 24, Вип. 4. – С. 54-60.

Дереча Л. М. Алкоголь та його дія на організм: огляд літератури / Л. М. Дереча // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2007. – Вип. 6, № 788. – С. 7-16.

Животовська Л. В. Клініка, неврологічні та соматичні ускладнення внаслідок вживання алкоголю / Л. В. Животовська, А. М. Скрипніков, І. М. Скрипник. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. –131 с.

Зайцева М. С. Работоспособность крыс в тесте «Вынужденное плавание с грузом» и причины её вариабельности / М. С. Зайцева, Д. Г. Иванов, Н. В. Александровская // Биомедицина. – 2015. – № 4. – С. 30-42.

Козак Л. П. Біохімічні особливості алкоголізації щурів за умов дії інтервального гіпоксичного тренування / Л. П. Козак // Експерим. клін. фізіологія і біохімія. – 2002. – № 2. – С. 35-38.

Шнайдер С. А. Экспериментальная стоматология. Часть І. Экспериментальные модели стоматологических заболеваний / С. А. Шнайдер, А. П. Левицкий. – Одесса: КП ОГТ, 2017. – 168 с.

European convention for the protection of vertebrale animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. – №123. – 51 p.

Jauhar S. Alcohol and cognitive impairment / S. Jauhar, E. Marshall, I. Smith //Advances in psychiatric treatment. – 2014. – Vol. 20. – Р. 304-313.

Logrip M. L. Sex differences in responses of the basolateral-central amygdala circuit to alcohol, corticosterone and their interaction / M. L Logrip. C. Oleata, M. Roberto // Neuropharmacology. – 2017 – Vol. 114. – Р. 123-134. doi:10.1016/j.neuropharm.2016.11.021

Logrip M. L. Sexual dimorphism in the neural impact of stress and alcohol / M. L. Logrip, V. Milivojevic, M. L. Bertholomey, M. M. Torregrossa // Alcohol. – 2018 – Nov; 72. – Р. 49-59. doi: 10.1016/j.alcohol.2018.02.002

Porsolt R. D. Behavioral despair in rats: a new model sensitive to antidepressant treatment / R. D. Porsolt, G. Anton, N. Blavet et al. // Europ. J. Pharmacol. – 1978. – Vol. 47. – P. 379-391.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-25

Як цитувати

Макаренко, О. А., Карабаджак, Л. І., & Кіка , В. В. (2022). ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ІНТОКСИКАЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ. Вісник Одеського національного університету. Біологія, 27(1(50), 107–114. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.1(50).259843

Номер

Розділ

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН