ФАРМАКОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОСЛИН РОДУ DAUCUS (Огляд)

Автор(и)

  • Б. В. Приступа Одеський національний медичний університет, фармацевтичний факультет, кафедра фармакології та фармакогнозії, Ukraine
  • С. І. Богату Одеський національний медичний університет, фармацевтичний факультет, кафедра фармакології та фармакогнозії, Ukraine
  • Я. В. Рожковський Одеський національний медичний університет, фармацевтичний факультет, кафедра фармакології та фармакогнозії, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.1(50).259925

Ключові слова:

Daucus carota L, морква посівна, морква дика, фітохімічний склад, медичне застосування

Анотація

Актуальність. Незважаючи на те, що сучасні можливості фармакотерапії різноманітних хвороб значно збільшились, актуальним залишається пошук та створення ефективних і безпечних препаратів з широким спектром фармакологічної активності.

Однією з перспективних рослин для детального фармакогностичного дослідження є рослини роду Морква (Daucus). Представники цього роду впродовж століть використовуються в народній медицині різних країн і проявляють широкий спектр лікувальних властивостей, проте є недостатньо вивченими з фітохімічної та фармакологічної точки зору.

Метою дослідження було провести аналіз наукової літератури та баз даних PubMed, Google Scholar щодо ботанічної характеристики, фітохімічного складу та медичного застосування рослин роду Daucus.

Обговорення. В екстрактах з рослинної сировини різних сортів моркви доведено наявність кумаринів, фенолів, флавоноїдів, алкалоїдів, ефірних олій, каротиноїдів, аскорбінової кислоти, рибофлавіну, ніацину, тіаміну, токоферолу та лютеїну. Вміст біологічно активних речовин може визначатися такими факторами як сорт, температура, якість повітря та вміст вуглекислого газу в ньому,  обробка та зберігання.

Рослини роду Морква (Daucus) багаті на біологічно активні речовини, активно застосовуються як в народній, так і в офіцинальній медицині, проявляють широкий спектр фармакологічних властивостей, включаючи антиоксидантну, цитотоксичну, протипухлинну, протизапальну, знеболювальну, протигрибкову, антибактеріальну, антиестрогенну, гастропротекторну, нефропротекторну, гепатопротекторну, гіпотензивну, вітрогінну, сечогінну, спазмолітичну, ранозагоювальну та імуностимулююча дії.

Висновок. Аналіз світового досвіду використання рослин роду Daucus у народній медицині, даних експериментальних досліджень щодо фітохімічного складу рослин даного роду та широкого спектру їх фармакологічної активності показав, що надземні та підземні органи різних видів рослин роду Daucus можна розглядати як перспективну сировину для проведення подальших наукових досліджень та створення на їх основі нових фітопрепаратів широкого спектру дії.

Посилання

Гродзинский М. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. академіка АН УССР М. Гродзінського. – К.: Голов. ред. укр. рад. енциклопедії ім. М. П. Бажана, 1991. – 344 с.

Кисличенко О. А. Дослідження анатомічних ознак плодів моркви дикої та моркви посівної / О. А. Кисличенко, О. О. Соколова, А. Г. Котов, В.В. Процька, І. О. Журавель, Е. Е. Котова // Фармацевтичний часопис. – 2019. – № 2. – С. 40–46.

Кузьмина У. А. Корни моркови дикой как источник биологически активных соединений / У. А. Кузьмина // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. трудов. Пятигорск: Пятигорский медико–фармацевтический институт–филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России: тезисы докл. – Пятигорск, 2015. – Вып. 70. – С. 43–46.

Мінарченко В.М. Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження / В.М.Мінарченко, А.Ю.Бутко // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 1. – С. 30-36.

Народна медицина [Електронний ресурс] / Народна медицина. – Електрон. дані. – 2016. – Режим доступу : http://mednarodna.com.ua/ – Назва з екрана.

Никитин А. А. Анатомический атлас полезных и некоторых ядовитых растений / А. А. Никитин, И. А. Папкова. – Л.: Наука. 1982. – 768 с.

Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс] / Фармацевтична енциклопедія. – Електрон. дані. – Харків : НФаУ, 2022. – Режим доступу : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/ – Назва з екрана.

Akhtar S. Black carrot (Daucus carota L.), dietary and health promoting perspectives of its polyphenols: A review / S. Akhtar, A. Rauf, M. Imran, M. Qamar, M. Riaz, M.S. Mubarak // Trends Food Sci. Technol. – 2017. – № 66. – Р. 36–47.

Alasalvar C. Effect of chill storage and modified atmosphere packaging (MAP) on antioxidant activity, anthocyanins, carotenoids, phenolics and sensory quality of ready–to–eat shredded orange and purple carrots / C. Alasalvar, M. Al–Farsi, P. Quantick, F. Shahidi, R. Wiktorowicz // Food Chem. – 2005. – № 89. – Р. 69–76.

Al–Snafi A. E. Nutritional and therapeutic importance of Daucus carota – A review / Al–Snafi A. E. // Journal Of Pharmacy. – 2017. – Vol. 7, Iss. 2. – P. 72–88.

Arscott S. A. Carrots of many colors provide basic nutrition and bioavailable phytochemicals acting as a functional food. / S. A. Arscott, S. A. Tanumihardjo // Comprehensive reviews in food science and food safety. – 2010. – Vol. 9. – Р. 223–239.

Ayeni E. A. Pharmacognostic evaluation of Daucus carota Linn. leaf (Apiaceae). / E. A. Ayeni, A. Ahmed, G. Ibrahim // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. – 2017. – № 6 (5). – Р. 2400–2405.

Bahrami R. Medicinal Properties of Daucus carota in Traditional Persian Medicine and Modern Phytotherapy / R. Bahrami, A. Ghobadi, N. Behnoud, E. Akhtari // J Biochem Tech. – 2018. – Special Issue (2). – P.107-114.

Batooli H. The therapeutic effects of (Daucus carota subsp. Carota) and (Daucus carota subsp. Sativus) in traditional medicine and results of new research findings: A review study. / H. Batooli, M. R. Kasiri // Jiitm. – 2019. – № 10 (2). – Р. 195-208.

Cwalina–Ambroziak B. Changes in the concentrations of phenolic acids in carrot plants inoculated with Alternaria radicina Meier, Drechsler & Eddy / B. Cwalina–Ambroziak, A. Ryszard, M. Głosek et al. // Acta scientiarum Polonorum. – 2014. – № 13 (3). – P. 97–108.

Czepa A. Quantitative Studies and Sensory Analyses on the Influence of Cultivar, Spatial Tissue Distribution, and Industrial Processing on the Bitter Off–Taste of Carrots (Daucus carota L.) and Carrot Products. / A. Czepa, T. Hofmann, // J. Agric. Food Chem. – 2004. – № 52. – Р. 4508–4514.

Dawid C. Bioactive C17–Polyacetylenes in Carrots (Daucus carota L.): Current Knowledge and Future Perspectives. / C. Dawid, F. Dunemann, W. Schwab, T. Nothnagel, T. Hofmann // J. Agric. Food Chem. – 2015. – № 63. – Р. 9211–9222.

Dias J. S. Major Classes of Phytonutriceuticals in Veg and Health Benefits: A Review / J. S. Dias // J of Nutritional Therapeutics. – 2012. – № 1. – Р. 31–62.

Dias J. S. Nutritional Quality and Health Benefits of Veg: A Review / J. S. Dias // Food and Nutrition Sciences. – 2012. – № 3. – Р. 1354–74.

Gilani A.H. Hypotensive Action of Coumarin Glycoside from Daucus carot. / A. H. Gilani, Е. Shaheeri // Phytomedicine. – 2000. – № 7. – Р. 423–426.

Gonçalves E.M. Carrot (Daucus carota L.) peroxidase inactivation, phenolic content and physical changes kinetics due to blanching / E. M. Gonçalves. J. Pinheiro, M. Abreu, T. R. S. Brandão, C. L. M. Silva // J. Food Eng. – 2013. – № 97. – Р. 574–581.

Jansen G. C. Carrot seed for contraception: a review / G. C. Jansen, H. Wohlmuth // Australian Journal of Herbal Medicine. – 2014. – No. 26 (1). – Р. 10–17. – URL : https://www.researchgate.net/publication/289343049

Jeyanthi R. L. Extraction and purification of carotenoids from vegetables / R. L. Jeyanthi, S. Sharmila, M. P. Das et al. // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014. – № 6 (4). – P. 594–598.

Karpiuk V. R. Жовтець їдкий (Ranunculus acris L.): аналітичний огляд поширення, хімічного складу, біологічної активності та медичного застосування / V. R. Karpiuk, S. L. Yuzkiv, L. R. Zhurakhivska, Y. T. Konechnyi, R. T. Konechna // Фармацевтичний часопис. – 2021. – № (3). – С. 74–82.

Kirsten A. L. An eco–metabolomic study of host plant resistance to Western flower thrips in cultivated, biofortified and wild carrots / A. L. Kirsten, G. Cristofori, R. Steenis, R. Verpoorte, P. G. L. Klinkhamer // Phytochemistry. – 2013. – № 93. – Р. 63–70.

Klein C. S. Carotenoids in carrot. In Pigments in fruits and vegetables / C.S.Klein, M.Rodriguez-Concepcion // Springer, New York, NY. – 2013. – P. 217-228.

Kwiatkowski C. A. Content of some chemical components in carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops / C. A. Kwiatkowski, M. Haliniarz, B. Kołodziej et al. // Journal of Elementology. – 2015. – № 20 (4). – Р. 933–943.

Lachman J. Antioxidant contents and composition in some vegetables and their role in human nutrition. / J. Lachman, M. Orsаk, V. Pivec // Zahrad. Horticul. Sci. – 2000. – № 27. – Р. 65–78.

Lee S. K. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. / S. K. Lee, A. A. Kader // Postharvest Biol. Technol. – 2000. – № 20. – Р. 207–220.

Maciej R. Spectroscopic Studies on Bioactive Polyacetylenes and Other Plant Components in Wild Carrot Root // R. Maciej, J. C. Dobrowolski, M. Baranska, R. Baranski // Journal of Natural Products. – 2011. – № 74 (8). – Р. 1757–1763.

Matejkovа J. Variation in Content of Carotenoids and Vitamin C in Carrots. / J. Matejkovа, K. Petríkovа // Not. Sci. Biol. – 2010. – № 2. – Р. 88–91.

Mezghani N. Multivariate analysis of morphological diversity among closely related Daucus species and subspecies in Tunisia / N. Mezghani, J. B. Amor, D. M. Spooner [et al.] // Genet. Resour. Crop Evol. – 2017. – № 64. – Р.2145–2159. – URL: https://doi.org/10.1007/s10722–017– 0505–5.

Miranda R. M. Physiological quality, anatomy and histochemistry during the development of carrot seeds (Daucus carota L.) / R. M. Miranda, D. C. F. Santos Dias, E. A. Toledo Picoli et al. // Ciência e Agrotecnologia. – 2017. – № 41(2). – P. 169–180.

Misiaka I. J. Antifungal Activity of Carrot Seed Oil and Its Major Sesquiterpene Compounds. / I. J. Misiaka // Zeitschrift für Naturforschung. – 2004. – № 59. – Р. 791–96.

Muturi E. J. Bioactivity of Wild Carrot (Daucus carota, Apiaceae) Essential Oil Against Mosquito Larvae / E. J. Muturi, K. Doll, J. L Ramirez, A. P. Rooney // J Med Entomol. – 2019. – № 16. 56(3) – Р. 784–789.

Nicolle C. Effect of Carrot Intake on Cholesterol Metabolism and on Antioxidant Status in Cholesterol–Fed Rat. / C. Nicolle, N. Cardinault // European J of Nutrition – 2003. – № 42. – Р. 254–261.

Nicolle C. Genetic Variability Influences Carotenoid, Vitamin, Phenolic, and Mineral Content in White, Yellow, Purple, Orange, and Dark–orange Carrot Cultivars. / C. Nicolle, G. Simon, E. Rock, P. Amouroux, C. Remesy // J. Am. Soc. Hortic. Sci. – 2004. – № 129. – Р. 523–529.

Oviasogie P. Determination of total phenolic amount of some edible fruits and vegetables. / P. Oviasogie, D. Okoro, C. Ndiokwere // African J. Biotechnol. – 2009. – № 8. – Р. 2819–2820.

Özcan M. M. Chemical composition of carrot seeds (Daucus carota L.) cultivated in Turkey characterization of the seed oil and essential oil / M. M. Özcan, J. C. Chalchat // Grasas y aceites. – 2007. – № 58 (4). – Р. 359–365.

Pavlyuk I. A Study of the Chemical composition and biological activity of extracts from Wild Carrot (Daucus carota l.) seeds waste / I. Pavlyuk, N. Stadnytska, I. Jasicka–Misiak et al. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2015. – № 6 (2). – P. 603–611.

Pokluda R. An assessment of the nutritional value of vegetables using an ascorbate–nitrate index. / R. Pokluda // Veg. Crop. Res. Bull. – 2006. – № 64. – Р. 29–37.

Schmiech L. Structure determination of bisacetylenic oxylipins in carrots (Daucus carota L.) and enantioselective synthesis of falcarindiol / L. Schmiech, A. Carole, B. Witulski, T. Hofmann // J. Agric. Food Chem. – 2009. – № 57. – Р. 11030–11040.

Shakheel B. M. Therapeutic Uses of Daucus carota: A Review / B. M. Shakheel, T. Saliyan, S. Satish et al. // International Journal of Pharma And Chemical Research. – 2017. – Vol. 3, Iss. 2. – P. 138–143.

Sharma K. D. Chemical composition, functional properties and processing of carrot – A review / K. D. Sharma, S. Karki, N.S. Thakur, S. Attri // J. Food Sci. Technol. – 2012. – № 49. – Р. 22–32.

Shebaby W. N. Antioxidant and hepatoprotective activities of the oil fractions from wild carrot (Daucus carotassp.carota) / W. N. Shebaby, C. F. Daher, M. El–Sibai, K. Bodman–Smith, A. Mansour, M. C. Karam, M. Mroueh // Pharmaceutical Biology. – 2015. – №53(9). – Р. 1285–1294.

Shebaby W. N. The Antioxidant and Anticancer Effects of Wild Carrot Oil Extract. / W. N. Shebaby, M. El–Sibai, K. B. Smith, M. C. Karam, M. Mroueh, C. F. Daher // Phytotherapy Research. – 2012. – № 27(5). – Р. 737–744.

Smirnoff N. Ascorbic Acid in Plants: Biosynthesis and Function. / N. Smirnoff, G.L. Wheeler // Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. – 2000. – № 35, – Р. 291–314.

Soleti R. Carrot Genotypes Contrasted by Root Color and Grown under Different Conditions Displayed Differential Pharmacological Profiles in Vascular and Metabolic Cells / R. Soleti, P. Mallegol, G. Hilairet, M. Frifra, F. Perrin // Nutrients. – 2020. – №27. – 12(2) – Р. 1–21.

Taleb R. I. β–2–himachalen–6–ol: A novel anticancer sesquiterpene unique to the Lebanese wild carrot. / R. I. Taleb, P. Najm, W. Shebaby, J. C. Boulos, S. Demirdjian, E. Hariri, M. Mroueh, // Journal of Ethnopharmacology. – 2016. – № 190. – Р. 59–67.

Vasudevan M. Anticonceptive and Anti–Inflammatory Properties of Daucus carota Seeds Extract. / M. Vasudevan, et al. // Journal of Health Science. – 2006. – № 52. – Р. 598–606.

Wang G. L. Transcriptome–based identification of genes revealed differential expression profiles and lignin accumulation during root development in cultivated and wild carrots / G. L. Wang, Y. Huang, X. Y. Zhang, Z. S. Xu, F. Wang, A. S. Xiong // Plant Cell Rep. – 2016. – № 35(8). – Р. 1743–55.

Wright O.R. L. A randomized, double–blind, placebo–controlled trial of the effect of dried purple carrot on body mass, lipids, blood pressure, body composition, and inflammatory markers in overweight and obese adults: The QUENCH Trial. / O. R. L. Wright, G. A. Netzel, A. R. Sakzewski // Can. J. Physiol. Pharmacol. – 2013. – № 91. – Р. 480–488.

Zhang D. Phenolic compounds and their antioxidant properties in different tissues of carrots (Daucus carota L.) / D. Zhang, Y. Hamauzu // J. Food Agric. Environ. – 2004. – №2. – Р. 95–100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-25