ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕСТРУКЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПАРОДОНТА ЩУРІВ З ОВАРІОЕКТОМІЄЮ КАЛЬЦІЙВМІСНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Автор(и)

 • O. С. Сідлецький Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
 • Г. В. Майкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-7260-6517
 • О. А. Макаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268534

Ключові слова:

гіпоестрогенія, кісткова тканина пародонта, цитрат кальцію, кверцетин, «Мінерол»

Анотація

Мета роботи. Дослідження пародонтопротекторних властивостей профілактичних комплексів на основі кальцію, кверцетину, вітамінів, макро- і мікроелементів у оваріоектомованих щурів з аліментарним дефіцитом білка і кальцію.

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на 32 самках щурів в яких моделювалась патологія кісткової тканини пародонта , що обумовлена гіпоестрогенію; а також профілактика даної  патології біологічно-активними комплексами на основі цитрату кальцію з раковин чорноморських устриць та «Мінеролу». Гіпоестрогенія викликалась шляхом двусторонньої оваріоектомії, негативний вплив якої на кісткову тканину додатково ускладнювався раціоном з низьким вмістом кальцію та білка. Через 5 місяців тварини виводилися з експерименту; визначався ступінь атрофії альвеолярного відростку на препаратах; у гомогенті альвеолярного відростку визначався вміст кислої та лужної фосфатаз, еластази, каталази та МДА.

Результати. Сполучення оваріоектомії та неповноцінного раціону викликало характерні запально-дистрофічні  зміни у кістковій тканині щелеп, які виражаються у підвищенні активності еластази, каталази, вмісту МДА у гомогенаті альвеолярної кістки. Також, за умови патології, спостерегалось збільшення ступеня атрофії альвеолярного відростка, підвищення активності кислої та лужної фосфатаз, що свідчить про порушення процесів мінералізації. Профілактичне введення комплексу на основі цитрату кальцію з раковин чорноморських устриць  та комплексу на основі біологічно-активної добавки «Мінерол» проявило виражений остеопротекторний ефект, який полягав у зниженні ступеня атрофії альвеолярного відростка, зменшенні активності маркерів кісткової резорбції та перекисного окислення ліпідів.

Ключові слова: гіпоестрогенія, кісткова тканина пародонта, цитрат кальцію, кверцетин, «Мінерол».

Посилання

 1. Блинов Д.В. Ранняя менопауза и преждевременная недостаточность яичников: проблемы и перспективы / Д.В. Блинов, П.Л. Хазан, А.Н. Мнацаканьян, Д.И. Корабельников, А.Т. Сафаров, Н.В. Павлова // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2020. – Т.14, №3. – С. 328 – 345.
 2. Борисенко Л. В. Формула здоровья / Л.В. Борисенко, Е.Г. Стародубцев. – Киев, 2015. – 56 с.
 3. Головач І.Ю. Сучасні стратегії профілактики та лікування остеопорозу: роль кальцію і вітаміну D / І.Ю. Головач // Семейная медицина. – 2020. - №4(90). – С. 28 – 31.
 4. Денега І.С. Альтернативний підхід у місцевому лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит / І.С. Денега, О.Р. Ріпецька, В.С. Гриновець, І.С. Гриновець // Експериментальна та клінісна стоматологія. – 2017. - №1. – С. 10 – 13.
 5. Захаров И.С. Роль оксидативного стресса в формировании постменопаузального остеопороза / И.С. Захаров, Г.И. Колпинский, Г.А. Ушакова, Г.В. Вавин // Гинекология. – 2012. – Т.16,№1. – С. 41- 43.
 6. Левицкий А.П. Экспериментальная профилактика и терапия с помощью инулина и кверцетина атрофии костной ткани пародонта крыс с токсическим гепатитом / А.П. Левицкий, О.А. Макаренко, Л.Н. Россаханова, К.В. Скидан // Вісник стоматології. – 2010. - №4. – С. 6 – 9.
 7. Макаренко О.А. Обмін різних форм кальцію в організмі щурів з преднізолоновим остеопорозом / О.А. Макаренко, Г.В. Майкова, Н.А. Кириленко, Л.В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2020. – Т.25, №146. – С. 123 – 131.
 8. Масіброда Н.Г. Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів // Н.Г. Масіброда, О.К, Тарасюк, М.С, Сторожук // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2017. – Т.21, №1. – С. 356 – 361.
 9. Методи дослідження стану кишечнику та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О.А. Макаренко, Л.М. Хромагіна, І.В. Ходаков, Г.В. Майкова, Л.М. Мудрик, В.В. Кіка, Т.В. Могілевська. – Одеса: видавець С.Л. Лазарчук, 2022. – 81с.
 10. Николаева А.В. Пародонтопротекторное действие растительных полифенолов женщин с гипоэстрогенией / А.В. Николаева // Вісник стоматології. – 2015. - №4. – С. 31 – 34.
 11. Пилипчук І.С. Ендокринні зміни в клімактерії та їх вплив на функціональний стан кісткової тканини / І.С. Пилипчук, В.В. Флуд, З.Я. Петришин // Вісник стоматології. – 2021. – Т.40,№2. – С. 100 – 105.
 12. Пилипчук І.С. Остеопоротичні зміни кісткової та хрящової тканини у жінок з гіпофункцією яєчників / І.С. Пилипчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2021. – Т.25, №4. – С.657 – 662.
 13. Поворознюк В. В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті) – Київ : Експрес, 2009. – Т3. – 664 с.
 14. Поворознюк В. В. Остеоиммунология: иммунологические механизмы в патогенезе постменопаузального остеопороза // Репродуктивная эндокринология // В. В. Поворознюк, Н. А. Резниченко, Э. А. Майлян – 2014. – № 14 (November). – С. 17- 21.
 15. Поворознюк В.В. Застосування препаратів кальцію та вітаміну D у профілактиці та лікуванні остеопорозу / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Український ревматологічний журнал. – 2001. - №3 – 4(5 – 6). – С. 33 – 38.
 16. Про захист тварин від жорстокого поводження // Відомості Верховної Ради України. – Офіц.вид. – 2006. - №27. – С. 990.
 17. Свідоцтво авторського права України № 111997 від 21.02.2022 р Комплекс для профілактики порушень кісткового метаболізму при гіпотиреозі / О. А. Макаренко, О. В. Задерей, І. В. Ходаков, Л. М. Хромагіна.
 18. Agness W. Boot Health effects of quercetin from antioxidant to nutracenticae / W. Boots Agness, R.M.M. Haenen Guido, Bast Aalt // European Journal of pharmacology – 2008. - V.585, №2. – P.325-337.
 19. Dong X. Antioxidant activities of quercetin and its complex for medical application / Xu Dong, Meng-Jiao Hu, Yan-Qui Wang, Yuan-Lu Cui // Molecules – 2019. - №24. – P. 111 – 126.
 20. European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg: Council of Europe. – 1986. – V. 123. – 52 p.
 21. Luisi S. Premature ovarian insufficiency: From pathogenesis to clinical management / S.Luisi, C.Orlandini, C. Regini // Endocrinology Investigation – 2015. – V.5. – P. 597-603.
 22. Makarenko, O. A., Zaderei, O. V., Maikova H. V. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – 12(3) – Р. 438-444. https://doi.org/10.15421/022160

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-07

Як цитувати

Сідлецький O. С., Майкова, Г. В., & Макаренко, О. А. . (2022). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕСТРУКЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПАРОДОНТА ЩУРІВ З ОВАРІОЕКТОМІЄЮ КАЛЬЦІЙВМІСНИМИ ПРЕПАРАТАМИ . Вісник Одеського національного університету. Біологія, 27(2(51), 77–87. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268534

Номер

Розділ

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН