ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ МІНЕРОЛОМ ТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ ЙОНІВ АЛЮМІНІЮ НА КІСТКОВУ ТКАНИНУ ЩУРІВ

Автор(и)

  • І. В. Ходаков Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», , Ukraine
  • О. А. Макаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Т. В. Коломійчук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Д. В. Соколов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Д. С. Батурін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268541

Ключові слова:

інтоксикація хлоридом алюмінію, щури, кістки, Мінерол

Анотація

Проблема. Вживання медичних препаратів, що вміщують алюміній, професійна зайнятість в алюмінієвій, забруднені водні джерела та вироби харчової промисловості з підвищеним вмістом алюмінію негативно впливають на кісткову систему. Актуальним є пошук ефективних протекторів від шкідливої дії алюмінію на стан кісток.

Мета. Дослідження можливої профілактичної дії сорбенту Мінеролу на кісткову систему білих щурів при тривалій інтоксикації хлоридом алюмінію.

Методика. Дослідження проводили на лабораторних щурах-самцях, яких  поділили на групи: 1 – інтактна, 2 – з моделюванням інтоксикації хлоридом алюмінію (240 мг/кг маси тіла); 3 – профілактична; на тлі інтоксикації AlCl3 щоденно вводили препарат Мінерол у дозі 1 г/кг. Тривалість експерименту складала 2 місяці. В стегнових кістках та поперекових хребцях визначали щільність, вміст мінерального і органічного компонентів, в щелепах – атрофію альвеолярного відростку. В стегнових кістках визначали вміст алюмінію.

Основні результати. Тривала інтоксикація AlCl3 призвела до збільшення  у 2,5 рази алюмінію у стегнових кістках, підвищення атрофії альвеолярної відростку щелеп на 17,1 %, несуттєвому зменшенню щільності стегнових кісток та збільшенню щільності поперекових хребців. Встановлені зміни вмісту мінерально-органічного комплексу кісток: у стегнових – зменшення за рахунок як мінеральної, так і органічної частки, а у поперекових хребцях – збільшення за рахунок суттєвого підвищення органічної частки. Введення Мінеролу щурам на тлі інтоксикації AlCl3 знижувало: вміст алюмінію в стегнових кістках на 20,7 %, щільність, вміст мінерально-органічного компоненту, мінеральної частки кісткової тканини стегнової кістки та поперекових хребців, а також ще більш підвищувало ступінь атрофії альвеолярного відростку щелеп тварин.

Висновки. Мінерол в дозі, яка застосовувалась, мала сорбційний ефект, а також, можливо, зв’язувала аліментарні компоненти їжі, які необхідні для ремоделювання кісткової тканини (білок, кальцій, фосфор та ін.), через що погіршувались морфометричні показники кісток й спостерігалась затримка росту маси тіла щурів. Отримані результати передбачають подальші дослідження сорбційних властивостей Мінеролу в умовах інтоксикації алюмінієм у більш високих дозах та у поєднанні з препаратами кальцію, фосфору та білка.

Посилання

Андрусишина І. М. Алюміній у питній воді і здоров’я людини / І. М. Андрусишина. – Київ: УВО WATERNET, 2018. – 38 с

Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І., Ноздрен Д.М. Використання алюмінію та його сполук у біомедичних дослідженнях / К. І. Богуцька, Ю. І. Прилуцький, Д. М. Ноздрен // Фізіол. журн. – 2014. – 60(1). – С. 91–97.

Борисенко Л., Стародубцев Е. Формула здоровья. – 2013. Доступ: www.korrat.com.ua/minerol.pdf

ГОСТ 19251.7-93. Межгосударственный стандарт. Методы определения алюминия. – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск, 1993. – 12 с.

Методи дослідження стану кишечнику та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков [та ін.] – Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 81 с.

Ходаков І. В. Спосіб визначення щільності кісток лабораторних тварин / І. В. Ходаков // Досягнення біології та медицини. – 2004. – № 2(4). – С. 38–41.

Al-Hazmi M. A. Biochemical, histological, and neuro-physiological effects of long-term aluminum chloride exposure in rats / M. A. Al-Hazmi, S. M. Rawi, R. Z. Hamza // Metabolic Brain Disease. – 2021. – 36. – 429–436.

Aluminum and tau in neurofibrillary tangles in familial Alzheimer’s disease / M. J. Mold, A. O’Farrell, B. Morris [et al.] // J. of Alzheimer’s Disease Reports. – 2021. – 5. – P. 283–294.

Aluminum chloride inhibits osteoblast mineralization via TGF-β1/Smad signaling pathway / X. Sun, Z. Cao, Q. Zhang [et al.] // Chem. Biol. Interact. – 2016. – 244. – P. 9–15.

Aluminium in brain tissue in multiple sclerosis / M. Mold, A. Chmielecka, M. R. R. Rodriguez [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2018. – 15. – Article 1777.

Aluminum inhibits osteoblastic differentiation through inactivation of Wnt/β-catenin signaling pathway in rat osteoblasts / Z. Cao, Y. Fu, X. Sun [et al.] // Environ. Toxicol. Pharmacol. – 2016. – 42. – P. 198–204.

Bone impairment caused AlCl3 is associated with activation of JNK apoptotic pathway mediated by oxidative stress / X. K. Yang, H. Wang [et al.] // Food. Chem. Toxicol. – 2018. – 116 (Part B). – P. 307–314.

Evaluation of 28-day repeated oral dose toxicity of aluminum chloride in rats / J.–O. Lim, T.–Y. Jung T.–Y., S.-J. Lee [et al.] // Drug and Chemical Toxicology: www.tandfonline.com/loi/idct20; doi.org/10.1080/01480545.2020.1808670

Exley С. Aluminium in human brain tissue: how much is too much? / C. Exley, M. J. Mold // Journal of Biological Inorganic Chemistry. – 2019. – 24. – P. 1279–1282.

Exley С. An aluminium adjuvant in a vaccine is an acute exposure to aluminium / C. Exley // J. of Trace Elements in Medicine and Biology. – 2020. – 57. – P. 57–59.

Hellström H.–O. Bone and aluminium / H.–O. Hellström. // ActaUniversitatisUpsaliensis Uppsala. – 2007. – Digit. Compr.Summ.Upsala Diss. Faculty of Medicine. – 271. – 86 p.

Hammoud G. M. Experimental evaluation of protective action of resveratrol against aluminum-induced toxicity in male rats / G. M. Hammoud, R. A. Shalaby // Int. J. Adv. Res. Biol. Sci. – 2019. – 6(1). – 11–24.

Hussein H. H. Effects of maternal administration of aluminum chloride on the development of the skeletal system of albino rat fetuses-protective role of saffon / H. H. Hussein, M. Mahmoud // Eur. J. Anal. – 2013. – 17(2). – 63–71.

Igbokwe O. Aluminium toxicosis: a review of toxic actions and effects / O. Igbokwe, E. Igwenagu, N. A. Igbokwe // Interdiscip Toxicol. – 2019. – Vol. 12(2). – P. 45–70.

Klein G. L. Aluminum toxicity to bone: A multisystem effect / G. L. Klein // Osteoporos Sarcopenia. – 2019. – 5(1). – P. 2–5.

Kumar S. Acute of aluminium chloride, acephate and their coexposure in male Wistar rat / S. Kumar // International Journal of Toxicology/ . – 2001. – 20. – 219–223.

Okail H. A. The protective effects of propolis against aluminum chloride-induced hepatorenal toxicity in albino rats / H. A. Okail, A. S. Ibrahim, A. H. Badr // The Journal of Basic and Applied Zoology. – 2020. – 81. – 34 c.

Othman M. S. The protective effects of melatonin on aluminum-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity in rats / M. S. Othman, M. A. Fared, R. S. A. Hameed, A. E. A. Moneim // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. – 2020. – Article ID 7375136. – 12 c.

Traditional and non‑traditional risk factors for osteoporosis in CKD / H. S. Jørgensen, K. David, S. Salam [et al.] // Calcified Tissue International. – 2021. – 108. – P. 496–511.

The suppressive effects of aluminum chloride on the osteoblasts function / Y. Zhu, F. Xu, X. Yan [et al.] // Environ. Toxicol. Pharmacol. – 2016. – 48. – 125–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-07

Як цитувати

Ходаков, І. В., Макаренко, О. А., Коломійчук, Т. В., Соколов, Д. В., & Батурін, Д. С. . (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ МІНЕРОЛОМ ТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ ЙОНІВ АЛЮМІНІЮ НА КІСТКОВУ ТКАНИНУ ЩУРІВ . Вісник Одеського національного університету. Біологія, 27(2(51), 88–101. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268541

Номер

Розділ

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН