ПАВУКИ (ARACHNIDA, ARANEI) ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

Автор(и)

 • О. Ф. Делі Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2301-8759
 • С. Я. Підгорна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4203-6282
 • К. Й. Черничко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268546

Ключові слова:

павуки, Тилігульський лиман, Одеська область

Анотація

Актуальність. В статті наведено інформацію про видовий склад павуків Тилігульського лиману Одеської області.

Мета. Вивчення аранеофауни різних біоценозів Тилігульського лиману Одеської області.

Методи. Були використані стандартні методи збору павуків, а саме ґрунтові пастки Барбера, ручний збір, косіння ентомологічним сачком.

Результати. За період дослідження в 2016 та 2020 роках було виявлено 57 видів павуків з 22 родин, з яких 42 види вперше відмічені для Тилігульського лиману. Вперше в Одеській області зареєстровано три види павуків: Zelotes eugenei Kovblyuk, 2009, Zelotes longipes (L. Koch, 1866) та Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994. До видів домінантів Тилігульського лиману можна віднести наступні види павуків: Argiope bruennichi, Pardosa lugubris, Misumena vatia та Runcinia grammica. До субрецедентів досліджуваного регіону відносяться: Atypus muralis,  Agroeca brunnea та Eresus kollari.

Посилання

 1. Дели О. Ф. Фауна и экология пауков склоновых местообитаний Тилигульского лимана / О. Ф. Дели, В. Ф. Микитюк, С. Ф. Ужевская, В. Н. Портянко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Біологія». – 2008. – Т. 13. – В. 14. – С. 121-127.
 2. Делі О. Ф. Павуки як агенти біологічного контролю на полях Одеської області /О. Ф. Делі, В. А. Трач // Аграрна наука: стан та перспективи розвитку: збірник тез Першої науковопрактичної конференції (наукове електронне видання), 26 березня 2021 р. – Одеса: ОДАУ, 2021. – С. 12-13.
 3. Ковтун О. А. Фитобентос Тилигульского лимана (Черное море, Украина) / О. А. Ковтун. – Sarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 353 c.
 4. Методичні вказівки до великого спеціального курсу. Розділ «Павуки» для студентів 3 курсу денної фори навчання / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, Д. А. Ківганов. – Одеса: чп «Майн-Рейн-Круиз», 2015. – 20 с.
 5. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю. А. Песенко – М.: Наука, 1982. – 288 с.
 6. Cardoso P. The use of Arachnids (Class Arachnida) in biodiversity evaluation and monitoring of Natural Areas / P. Cardoso. – Lisboa: Universidade de Lisboa, 2004. – 160 pp.
 7. Nentwig W. Araneae ‒ Spiders of Europe / W. Nentwig, Т. Blick, D. Gloor, А. Hänggi, С. Kropf // – Електр. дан. – Режим доступу: https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on {date of access}. – (дата звернення 20.07.2022). – Загол. з екрана.
 8. Polchaninova N. Yu An updated checklist of spiders (Arachnida: Araneae) of Left-Bank Ukraine / N. Yu Polchaninova, E. V. Proкopenko // Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters. – 2019. – Vol. 57. – Р. 60-64.
 9. Scott A. G. Epigeic spiders as ecological indicators of conservation value for peat bogs / A. G. Scott, G. S. Oxford, P. A. Selden // Biological Conservation. – 2006. – Vol. 127. № 4. – P. 420–428.
 10. Stöcker G. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwendung / G. Stöcker, A. Bergmann // Arch. Natursch. Landschaftsforsch. – 1977. – № 17(1). – P. 1-26.
 11. Wise D. H. Spiders in ecological webs / D.H. Wise. – New York, NY: Cambridge University Press, 1993. – 328 pp.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-07

Як цитувати

Делі, О. Ф. ., Підгорна, С. Я. ., & Черничко, К. Й. . (2022). ПАВУКИ (ARACHNIDA, ARANEI) ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА). Вісник Одеського національного університету. Біологія, 27(2(51), 63–73. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268546

Номер

Розділ

ЗООЛОГІЯ