СТРУКТУРА МАКРОЗООБЕНТОСУ ОДЕСЬКОЇ ТА ДНІСТРОВСЬКОЇ БАНОК (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА ЧОРНОГО МОРЯ)

Автор(и)

  • О. С. Бондаренко ДУ «Інститут морської біології НАН України», відділ екології крайових угруповань, Ukraine
  • В. В. Заморов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268551

Ключові слова:

Обрані:макрозообентос, структура, Одеська банка, Дністровська банка, північно-західна частина Чорного моря

Анотація

Проблема. Підводні банки впливають на розподіл риб наявністю певних оселищ та кормових ресурсів, значна частина яких продукується в угрупованнях макрозообентосу, сформованих в різних біотопах. На сьогодні дані про стан та структуру макрозообентосу Одеської та Дністровської банок в сучасний період майже відсутні.

Мета. Метою роботи було визначення структури угруповань макрозообентосу на різних типах субстрату Одеської та Дністровської банок в сучасних умовах.

Методика. Матеріал збирали в районах Одеської та Дністровської банок рамкою кількісного обліку площею 10×10 см. з використанням легкого водолазного спорядження. В лабораторії проби обробляли у відповідності до загальноприйнятої методики. Математичну обробку даних проводили з використанням методів багатовимірної статистики.

Основні результати. На різних типах субстрату Одеської та Дністровської банок виділено шість достовірно відмінних за структурою угруповань макрозообентосу. Макрозообентос Одеської банки характеризується високими показниками чисельності, біомаси та індексами біорізноманіття, в порівнянні з угрупованнями Дністровської банки. В складі угруповання з домінуванням Mytilus galloprovincialis Одеської банки присутні види, які були характерні для нього до періоду розвитку явищ задухи. В угрупованні зросла роль Mytilaster lineatus, Prionospio cirrifera, не траплявся Alitta succinea. Угруповання з домінуванням Chamelea gallina на Дністровській банці характеризується значною біомасою та високою рясністю Donax trunculus.

Висновки. В районі Одеської та Дністровської банок розвиваються угруповання макрозообентосу з достовірно відмінною структурою. Їхній стан відображає тенденції структурних змін макрозообентосу в північно-західній частині чорного моря в сучасний період.

Посилання

Александров Б. Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря / Б. Г. Александров. – Киев: Наукова думка, 2008 – 341 с.

Бондаренко А. С. Таксоцен полихет в приустьевом взморье реки Дунай / Бондаренко А. С. // Морський екологічний журнал. – 2011, Отд. вып., № 2. – С. 11 – 16.

Виноградов А. К. Экологические закономерности распределения морской прибрежной ихтиофауны (Черноморско-Азовский бассейн) / А. К. Виноградов, Ю. И. Богатова, И. А. Синегуб, С. А. Хуторной. – Одесса : Астропринт, 2017. – 416 с.

Виноградов А. К. Роль портов и судоходства в формировании морских биот (неполносоленые моря европы) / А. К. Виноградов, Ю. И. Богатова, И. А. Синегуб. – Одесса, Астропринт, 2018. – 500 с.

Виноградов А.К. Экология морских портов (Черноморско-Азовский бассейн) / А. К. Виноградов, Ю. И. Богатова, И. А. Синегуб. – Одесса, Астропринт, 2014. – 568 с.

Воробьева Л. В. Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали / Л. В. Воробьева, И. И. Кулакова, И. А. Синегуб [и др.] – Одесса: Астропринт, 2017. – 324 с.

Воробьева Л. В. Зообентос биоценозов Одесского морского региона Черного моря / Л. В. Воробьева, И. А. Синегуб // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. – Вып. 11. – С. 198–206.

Зайцев Ю. П, Александров Б. Г., Миничева Г. Г. и др. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / Під. ред.: Ю.П. Зайцев, Б. Г. Александров, Г. Г. Миничева. – Киев : Наукова думка, 2006. – 700 с.

Лосовская Г. В. Сукцессионные изменения биоценоза мидии в северо-западной части Черного моря как отражение флюктуации численности и биомассы руководящего вида под влиянием заморов / Г. В. Лосовская // Экология моря. – 1988. – Вып. 28. – С. 33–35.

Лоція Чорного та Азовського морів на води України № 101 / Київ, 2005. – 320 с.

Сафранов Т.А., Чугай А.В., Берлінський М. А. та ін. Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я / за ред. Т. А. Сафранова, А. В. Чугай. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – 298 с.

Фесюнов О. Е. Геоэкология северо-западного шельфа Черного моря / О. Е. Фесюнов. – Одесса : Астропринт, 2000. – 100 с.

Radashevsky V. I., Records of Polydora cornuta and Streblospio gynobranchiata (Annelida, Spionidae) from the Black Sea / V. I. Radashevsky, Zh. P. Selifonova // Mediterranean Marine Science. – 2013. – No.14 (2). – Р. 261–269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-07

Як цитувати

Бондаренко, О. С. ., & Заморов, В. В. . (2022). СТРУКТУРА МАКРОЗООБЕНТОСУ ОДЕСЬКОЇ ТА ДНІСТРОВСЬКОЇ БАНОК (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА ЧОРНОГО МОРЯ). Вісник Одеського національного університету. Біологія, 27(2(51), 47–60. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2022.2(51).268551

Номер

Розділ

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ