АНТИОКСИДАНТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З КВЕРЦЕТИНОМ У ОВАРІОЕКТОМОВАНИХ ЩУРІВ

Автор(и)

 • О. С. Сідлецький Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8834-8914
 • О. А. Макаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії» , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8029-4392

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2023.2(53).293003

Ключові слова:

оваріоектомія, дефіцит білку і кальцію, кверцетин, вітаміни, мінерали, антиоксидантна та прооксидантна системи

Анотація

Вступ. Передчасна недостатність яєчників характеризується настанням менопаузи до 40 років та супроводжується зменшенням рівня естрогенів в організмі. Даний стан чинить негативний вплив практично на всі фізіологічні системи організму. В останній час спостерігається зростання хворих на дану патологію, що пов’язують із поширенням медичного втручання у репродуктивну сферу, забрудненням навколишнього середовища, стресом.

Метою даного дослідження стало експериментальне з’ясування стану окремих показників антиоксидантно-прооксидантної системи (активність каталази, вміст малонового діальдегіду, антиоксидантно-прооксидантний індекс) в сироватці крові, слизових оболонках травного тракту, печінці та щелепах самок щурів після хірургічної менопаузи (оваріоектомії) в поєднанні з неповноцінним за кальцієвим та білковим складом раціоном, а також встановлення антиоксидантної ефективності комплексу на основі кверцетину, вітамінів, макро- і мікроелементів.

Методи. Дослідження були проведені на 24 самках щурів віком 2,5 місяців лінії Вістар, яких поділили на 3 групи (по 8 в кожній): 1 – інтактні тварини; 2 – тварини, яким моделювали хірургічну менопаузу шляхом оваріоектомії та утримували на неповноцінній за складом дієті; 3 – тварини, яким на тлі оваріоектомії профілактично вводили комплекс кверцетину, вітамінів, макро- і мікроелементів у дозі 500 мг/кг. Через 4 місяці тварин виводили з експерименту. В сироватці крові, гомогенатах слизових оболонок травного тракту, печінки, альвеолярного відростку визначали вміст малонового діальдегіда (МДА), активність каталази та розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ).

Результати. Аналіз отриманих даних показав, що у групі щурів, яким моделювали патологію, відбулось падіння активності ферменту каталази у слизових оболонках травного тракту і печінці від 5,61% до 38,49%, зростання вмісту МДА від 25,78% до 50,00% та зниження індексу АПІ від 25,08 до 56,24% відносно показників групи інтактних щурів з високим рівнем достовірності (р < 0,05–0,001). Вміст МДА у сироватці крові збільшився на 31,91%, а у кістковій тканині щелеп – на 23,28%, АПІ був меншим у крові на 16,45% та на 10,39% у кістковій тканині (р < 0,05–0,001). Отримані дані дозволяють стверджувати, про посилене утворення активних форм кисню та пригнічення процесів їх інактивації. Слід зазначити, що активність каталази у сироватці крові та альвеолярному відростку щелеп тварин з патологією, навпаки, збільшилась на 10,19% та 10,78% відповідно, що свідчить про компенсаторні антиоксидантні можливості в даних тканинах.

При застосуванні біологічно активного комплексу відбувалось зростання активності каталази у слизових оболонках травного тракту на 5,63–40,8%, зменшення активності МДА на 17,84–23,03% та підвищення індексу АПІ на 27,93–80,84% (р < 0,05–0,001). У кістковій тканині щелеп тварин під впливом комплексу збільшилась активність каталази на 7,52%, а АПІ – на 33,3% при зниженні вмісту МДА на19,43%. У крові тварин з патологією комплекс препаратів сприяв зменшенню рівня МДА на 17,38%, підвищенню активності каталази на 6,16% та індексу АПІ – 28,44%. Спираючись на викладене вище, можна стверджувати, що розроблений нами комплекс має потужну антиоксидантну дію в умовах дефіциту естрогенів, аліментарного білка і кальцію у самок щурів.

Висновки. Менопауза хірургічного генезу у сукупності з аліментарним дефіцитом білка та кальцію сприяли пригніченню антиоксидатного захисту на тлі активації прооксидантних процесів. Застосування біологічно активного комплексу з кверцетином, вітамінами, цитратом кальцію, макро- та мікроелементами посилювали активність антиоксидантної системи захисту направленої проти вільнорадикальних процесів.

Посилання

 1. Ventskivska, I. B., Zagorodnya, O. S., & Narytnyk, T. T. (2019). Rannie prypynennia menstrualnoi funktsii: suchasni pohliady na patohenez i naslidky [Early cessation of menstrual function: modern views on pathogenesis and consequences]. Reproduktyna Endokrynolohiia, 8(4), 8–12. [in Ukrainian].
 2. Vladymyrova, I. M. & Shumova, H. S. (2020). Farmakolohichni vlastyvosti fitoestroheniv i napriamy yikh klinichnoho zastosuvannia [Pharmacological properties of phytoestrogens and directions of their clinical application]. Farmakom, 3, 49–56. [in Ukrainian].
 3. Horbatiuk, O. H., Hryhorenko, A. P., Shatkovska, A. S., Vaskiv, O. V., Herych, O. Kh., & Petrash, A. I. (2023). Osoblyvosti hormonalnoho homeostazu zhinok z funktsionalnoiu hipotalamichnoiu amenoreieiu ta peredchasnoiu nedostatnistiu yaiechnykiv, sprychynenykh posttravmatychnym stresovym rozladom [Peculiarities of hormonal homeostasis of women with functional hypothalamic amenorrhea and premature ovarian failure, posttraumatic stress disorders]. Reproduktyvne Zdorovia Zhinky, 3(66), 65–72. https://doi.org/10.30841/2708–8731.3.2023.283324 [in Ukrainian].
 4. Zubachyk, V. M., Han, I. V., & Pasko, O. A. (2018). Otsinka vplyvu osteotropnykh preparativ na aktyvnist protsesiv peroksydnoho okysnennia lipidiv ta antoksydantnoi systemy pry reheneratsii kistkovoi tkanyny v eksperymenti [Evaluation of the effect of osteotropic drugs on the activity of lipid peroxidation processes and the antioxidant system during bone tissue regeneration in an experiment]. Klinichna Stomatolohiia, 2, 5–9. [in Ukrainian].
 5. Kilmukhametova, Yu. Kh., Batih, V. M., Tabachniuk, Y. V., Drozda, I. I., & Hlushchenko, T. A. (2020). Vilnoradykalna aktyvnist ta pokaznyky antyoksydantnoho zakhystu krovi na tli ta bez vykorystannia kompleksu antyoksydantnykh preparativ [Free radical activity and indicators of blood antioxidant protection against and without the use of a complex of antioxidant drugs]. Parodontolohiia, 4, 13–17. https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-4-13 [in Ukrainian].
 6. Makarenko, O. A., Maikova, H. V., Kyrylenko, N. A., & Eberle, L. V. (2020). Obmin riznykh form kaltsiiu v orhanizmi shchuriv z prednizolonovym osteoporozom [Exchange of different forms of calcium in the body of rats with prednisolone osteoporosis]. Odesa National University Herald. Biology, 25(146), 123–131. [in Ukrainian].
 7. Makarenko, O. A., Khromahina, L. M., & Khodakov, I. V. (2022). Metody doslidzhennia stanu kyshechnyku ta kistok u laboratornykh shchuriv: dovidnyk [Methods of researching the state of intestines and bones in laboratory rats: a reference book] (81 p.). Odesa: S. L. Nazarchuk. [in Ukrainian].
 8. Nykolaeva, A. V. (2015). Parodontoprotektornoe deistvye rastytelnikh polyfenolov u zhenshchyn s hypoestrohenyei [Parodontoprotective action of plant polyphenols in women with hypoestrogenia]. Visnyk Stomatolohii, 4, 1–34. [in Ukrainian].
 9. Pylypchuk, I. S., Flud, V. V., & Petryshyn, Z. Ia. (2021). Endokrynni zminy v klimakterii ta yikh vplyv na funktsionalnyi stan kistkovoi tkanyny [Endocrine changes in menopause and their impact on the functional state of bone tissue]. Visnyk Stomatolohii, 40(2), 100–105. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-40-2.18 [in Ukrainian].
 10. Makarenko, O. A., Zaderei, O. V., Khodakov, I. V., & Khromahina, L. M. Svidotstvo avtorskoho prava Ukrainy No. 111997 vid 21.02.2022 r. Kompleks dlia profilaktyky porushen kistkovoho metabolizmu pry hipotyreozi [Copyright certificate of Ukraine No. 111997 dated 21.02.2022. Complex for the prevention of bone metabolism disorders in hypothyroidism].
 11. Shnaider, S. A., & Levytskyi, A. P. (2017). Eksperymentalnaia stomatolohiia. Ch. I. Eksperymentalnie modely stomatolohycheskykh zabolevanyi [Experimental stomatology. P. I. Experimental models of stomatological diseases] (67 p.). Odesa: KP «Odeska miska drukarnia». [in Ukrainian].
 12. Brander, S. M., Gabler, M. K., Fowler, N. L., Connon, R. E., & Schlenk, D. (2016). Pyrethroid pesticides as endocrine disruptors: molecular mechanisms in vertebrates with focus on fishes. Enviromental Sciense & Technology, 50 (17), 8977–8992. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b02253
 13. Dong, X., Hu, Meng-J., Wang, Y. Q., & Cui, Y.-L. (2019). Antioxidant activities of quercetin and its complex for medical application. Molecules, 24, 111–126. https://doi.org/10.3390/molecules24061123
 14. Hu, Y., Yuan, D. Z., Wu, Y., Yu, L. L., Xu, L. Z., Yue, L. M., … & Nie, Y. (2018). Bisphenol A initiates excessive premature activation of primordial follicles in mouse ovaries via the PTEN signaling pathway. Reproductive Sciences, 25(4), 609–620. https://doi.org/10.1177/1933719117734700
 15. Njus, D., Kelly, M. P., Tu, Y.-J., & Schlegel, H. B. (2020). Ascorbic acid: the chemistry underlying its antioxidant properties. Free Radical Biology and Medicine, 1, 37–43. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.013
 16. Zahorodnia, O. S., Ventskivska, I. B., & Kazak, A. V. (2019). Premature ovarian insufficiency – to treat or not to treat (literature review). Reprodyktyvna Endokrynolohiia, 6(50), 12–16. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2019.50.12-16
 17. Zhang, Y.-Y., Ren, K.-D., & Luo, X.-L. (2023). COVID-19-induced neurological symptoms: focus on role of metal ions. Inflammopharmacology, 31, 611–631. https://doi.org/10.1007/s10787-023-01176-2

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Сідлецький, О. С., & Макаренко, О. А. (2023). АНТИОКСИДАНТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З КВЕРЦЕТИНОМ У ОВАРІОЕКТОМОВАНИХ ЩУРІВ. Вісник Одеського національного університету. Біологія, 28(2(53), 140–152. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2023.2(53).293003

Номер

Розділ

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН