DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2014.1(34).39994

ВИБІРКОВІСТЬ ЖИВЛЕННЯ ЧЕРЕВОНОНОГО МОЛЮСКА RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) МІДІЯМИ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK, 1819

С. В. Стадниченко, А. П. Куракин

Анотація


Вивчені морфологічні і фенотипічні ознаки мідій Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819., що поміщені в експериментальні садки з хижим черевоногим молюском Rapana venosa (Valenciennes, 1846) в умовах, максимально наближених до природних, в північно-західній частині Чорного моря (прибережні води острова Зміїний). Виявлено, що розмір хижака визначає розмір жертви. Максимальному тиску з боку хижака піддаються мідії розміром 20−40 мм. Спожиті та ті, що вижили, мідії розрізнялися середніми значеннями довжини, висоти, ширини, масою мушлі, площею її поверхні та відносною товщиною мушлі. Переваг у відборі хижаком мідій, що відрізняються забарвленням зовнішнього шару мушлі і особливостями поширення зовнішнього призматичного шару в районі лігаменту, не виявлено.


Ключові слова


елективність харчування Rapana venosa; морфологічні ознаки; фенотип; Mytilus galloprovincialis; Чорне море

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Алякринская И. О. Физиолого-биохимические предпосылки устойчивости рапаны / И. О. Алякринская // Гидробиол.журн. − 1989. − Т. 25, № 6. − С. 83−87.

Говорин И. А. Оценка влияния хищного брюхоногого моллюска Rapana venosa (Valenciennes, 1846) на фильтрационный потенциал мидийных поселений / И. А. Говорин, А. П. Куракин // Екол. безпека при- береж. та шельф. зон та комплекс. використ. ресурсів шельфу. − Севастополь, 2011. − Вип. 25, Т. 1. − С. 435−442.

Cнігірьов C. М. Розмірно-масові характеристики рапани Rapana thomasiana thomasiana Crosse, 1861 в акваторії о. Зміїний в 2004−2010 рр. / C. М. Cнігірьов та ін. // Екологічні проблеми Чорного моря: зб. наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції. 28−29 жовтня 2010 р., Одеса. − О.: ІНВАЦ, 2010. − С. 298−300.

Чухчин В. Д. Рост рапаны (Rapana besoar L) в Севастопольской бухте/ В. Д . Ч ухчин // Труды Севасто- польской биологической станции. − 1961. − Т. 14. − С. 169–177.

Чухчин В. Д. Экология брюхоногих моллюсков Черного моря / В. Д . Ч ухчин. − К.: Наукова думка, 1983. – 176 с.

Шадрин Н. В. Питание и распределение Rapana venosa (Valenciennes, 1846) в акватории Опукского за- поведника (Восточный Крым, Чёрное море) / Н. В. Шадрин, Т. А. Афанасова // Морський Екологічний Журнал. − 2009. − Т. VIΙI, № 2. − С. 24.

Шурова Н. М. Структурно-функциональная организация популяций мидий Mytilus galloprovincialis Чер- ного моря / Н. М. Шурова − К.: Наукова думка, 2013. – 208 с.

Шурова Н. М. Анализ фенотипической структуры поселений мидий Черного моря по окраске наруж- ного призматического слоя их раковин / Н. М. Шурова, В. Н. Золотарев // Морський Екологічний Жур- нал. − 2008. − Т. VII, № 4. − С. 88–97.

Chandler E. A. Genetically monomorphic invasive populations of the rapa whelk, Rapana venosa / E. A. Chandler, J. R. McDowell, J. E. Graver // Molecular Ecology. − 2008. − № 17. − P. 4079–4091. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-294x.2008.03897.x

Mann R. Salinity tolerance of larval Rapana venosa: implications for dispersal and establishment of an invading predatory gastropod on the north American Athlantic Coast / R. Mann, J. M. Harding // Biol. Bull. − 2003. − Vol. 204. − P. 96−103. http://dx.doi.org/10.2307/1543499

Reimer O. Phenotypical improvement of morphological defences in the mussel Mytilus edulis induced by exposure to the predator Asterias rubens / O. Reimer, M. Tedengren // Oikos. − 1996. − Vol. 75, No. 3. − P. 383−390. http://dx.doi.org/10.2307/3545878

Sağlam H. Reproductive ecology of the invasive whelk Rapana venosa Valenciennes, 1846, in the southeastern Black Sea (Gastropoda:Muricidae) / H. Sağlam, E. Dűzgűneş, H. Őğűt // Journal of Marine Science. − 2009. − Vol. 66. − P. 1865–1867. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsp184

The alien mollusc Rapana venosa (Valenciennes, 1846; Gasstropoda, muricidae) in the northern Adriatic sea: population structure and shell morphology / D. Savini, M. Castellazzi, M. Faruzzo, A. Occhipinti-Amborgi // Chemistry and Ecology. − 2004. − Vol. 20. − P. 411–424. http://dx.doi.org/10.1080/02757540310001629242

Savini D. Consumption rates and prey preference of the invasive gastropod Rapana venosa in the Northern Adriatic Sea / D. Savini, A. Occhipinti-Ambrogi // Helgol. Mar. Res. − 2006. − Vol. 60 − P. 153–159. http://dx.doi.org/10.1007/s10152-006-0029-4

Zolotarev V. The Black Sea ecosystem changes related to the introduction of new mollusc species / V. Zolotarev // PSZNI: Mar. Ecology. − 1996. − Vol. 17. − P. 227–236. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.1996.tb00504.x


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.