DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2014.2(35).43634

СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА «БОРЖАВА» (ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИННА ОБЛАСТЬ)

О. І. Блінкова

Анотація


На основі методів фітоіндикації на екосистемному рівні охарактеризовано наслідки впливу рекреаційної діяльності на рослинний покрив в заповідному урочищі «Боржава» Закарпатської низовинної області. Встановлено, що рослинний покрив чутливо реагує на зміну екологічних чинників і відбиває емерджентний характер змін властивостей лісової екосистеми за градієнтом рекреагенної трансформації. 


Ключові слова


ясенево-заплавна діброва; синфітоіндикація; градієнт рекреаційної трансформації; екологічні чинники; деревостан; підріст; підлісок; трав’янисті рослини

Повний текст:

PDF

Посилання


Анучин Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. – М.: Лесн. пром-ть, 1982. – 552 с.

Воробьев Д. В. Методика лесотипологических исследований / Д. В. Воробьев. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

Голубець М. А. Екологічний потенціал наземних екосистем / М. А. Голубець, О. Г. Марискевич, Б. О. Крок. – Львів: Поллі, 2003. – 180 с.

Дідух Я. П. Фітоіндикація екологічних факторів / Я. П. Дідух, П. Г. Плюта. – К.: Наук. думка, 1994. – 280 с.

Лавров В. В. Синфітоіндикація рекреагенних змін екологічних умов реліктових ялівцевих фітоценозів Південного берега Криму / В. В. Лавров, О. І. Блінкова // Агроекологічний журнал. – 2011. – № 4. – С. 76–82.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / [Минлесхоз УССР]. – К.: Урожай, 1987. –560 с.

Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

Поварніцин В. О. Ліси Закарпаття / В. О. Поварніцин // Ботан. журн. АН УРСР. – 1950. –7, № 3. – С. 66–79.

Поляков А. Ф. Лесные формации Крыма и их экологическая роль / А. Ф. Поляков, Ю. В. Плугатар. – Харьков: Новое слово, 2009. – 405 с.

Природні багатства Закарпаття / [уклад. В. Л. Бондар]. – Ужгород: Карпати, 1987. – 284 с.

Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель / Л. Г. Раменский. – М.: Сельхозгиз, 1938. – 620 с.

Рысин Л. П. Мониторинг рекреационных лесов / Л. П. Рысин, Л. И. Савельева, Г. А. Полякова. – Москва: ОНТИ ПНЦ РАН, 2003. – 167 с.

Сабадош В. І. Деякі характеристики трав’яного ярусу лісів долини річки Латориці / В. І. Сабадош, І. М. Данилик, Р. Я. Кіш // Наук. Вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – № 19. – С. 73–79.

Санітарні правила у лісах України / Постанова Кабінету Міністрів України № 555 від 27 липня 1995 р. – К., 1995. – 20 с.

Стойко С. М. Дубові ліси Українських Карпат та їх типологічна класифікація / С. М. Стойко // Природні умови та природні ресурси Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 21–33.

Fekete L. Die Verbreitung der forstlich wichtigen Tвaume und Streucher in ungarischen Staate / L. Fekete, Т. Blattny. – Selmecbanya, 1888. – 156 p.

Gleason H. The Individualistic Concept of the Plant Association / H. Gleason // American Midland Naturalist. – Notre Dame, Indiana, 1939. – Volume 21(1). – Р. 92–110. http://dx.doi.org/10.2307/2420377


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.