DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.1(30).43847

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ КОРОТКОСТЕБЛОВИХ АНАЛОГІВ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГЕНОФОНУ РЕКУРЕНТНОГО СОРТУ

І. І. Моцний, Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар, М. П. Кульбіда

Анотація


За комплексом кількісних агрономічних ознак оцінено відмінності між донорами Rht-генів, рекурентними та бекросними формами різного ступеня насичування (ВС6-8) короткостеблових аналогів трьох сортів м’якої пшениці (Кооператорка, Одеська 51, Степняк). Обговорюється можливість розрізнення аналогів із високим ступенем відновлення генофону рекурентного сорту за допомогою дискримінантного аналізу. Найбільш інформативними для дискримінації ліній виявилися характеристики головного колосу (довжина, кількість колосків та зерен, маса зерна, озерненість колоска). Множина ознак, що формує дискримінантну функцію, а також співвідношення їх інформативності та внесків до дискримінації ліній залежали від умов року і генотипу рекурентної форми.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; генотип; кількісні ознаки; короткостебловість; дискримінантний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Абакуменко А. В. Коррелятивные связи элементов структуры урожая у низкорослых озимых пшениц / А. В. Абакуменко // Научн.-техн. бюл. ВСГИ. – О., 1987. – Вып. 1 (63). – С. 64–71. 2. Вивчення впливу генотипів з різними алелями генів короткостебловості на агрономічні ознаки пшениці двохфакторним дисперсійним аналізом / Г. О. Чеботар, І. І. Моцний, С. В. Чеботар [та ін.] // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – О., 2012. – Bип. 19 (59). – С. 44–55. 3. Визначення повноти відновлення генофону рекурентних форм у короткостеблових аналогів старих сортів озимої пшениці / Г. A. Чеботар, І. І. Моцний, С. В. Чеботар [та ін.] // Синтетическая теория эволюции: состояние, проблемы, перспективы : междунар. конф., 15-19 июня 2009 г.: материалы. – Луганск: Елтон-2, 2009. – С. 85–87. 4. Вплив алелів генів короткостебловості та гена Рpd-D1 на агрономічні ознаки м’якої пшениці / Г. О. Чеботар, І. І. Моцний, С. В. Чеботар [та ін.] // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – О., 2010. – Вип. 16 (56). – С. 148–160. 5. Литвиненко М. А. Дослідження з селекційного удосконалення зернових культур в наукових установах УААН за останні 75 років / М. А. Литвиненко // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – О., 2007. – Bип. 10 (50). – С. 9–15. 6. Лыфенко С. Ф. Полукарликовые сорта озимой пшеницы / Савелий Филиппович Лыфенко. – К.: Урожай, 1987. – 192 с. 7. Молекулярно-генетический анализ линий-аналогов мягкой пшеницы, различающихся по высоте растений / Г. А. Чеботарь, С. В. Чеботарь, И. И. Моцный [и др.] // Вестник ОНУ. – 2009. – Т. 14, Вып. 8. – С. 61–71. 8. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / Кейносуке Фукунага. – М.: Наука, 1979. – 368 с. 9. Хангильдин В. В. Создание аналогов старых селекционных сортов как метод консервации генов адаптивности для использования в селекции / В. В. Хангильдин // Изогенные линии и генетические коллекции: II совещание, 23–25 марта 1993 г.: материалы. – Новосибирск: ИЦиГ СО РАН, 1993. – С. 194.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.