DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.1(30).44679

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА МЕЙОЗ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ

О. Л. Січняк, Т. Є. Копитчук

Анотація


Досліджували вплив гербіцидів «Селефіт», «Напалм», «Раундап» і «Містраль» на регулярність мейозу у ярого ячменю. Виявлені відмінності за цитогенетичною активністю препаратів і за реакцією сортів на обробку препаратами. Спектр порушень мейозу свідчить про переважну дію гербіцидів на веретено поділу, в той же час спостерігається їх значна активність  у відношенні хромосом.

Ключові слова


регулярність мейозу; гербіциди; ячмінь

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Кожуро Ю. И. Сортовые различия стресс-реакции растений ячменя (Hordeum vulgare) на воздействие гербицида трефлана / Ю. И. Кожуро, Е. А. Семенчик, Н. П. Максимова // Весці націянальн. акад. нав. Беларусі. Сер. біял. нав. – 2010. – № 4. – С. 101–106.

Константинов А. В. Мейоз / А. В. Константинов. – Минск: Изд-во БГУ, 1971. – 180 с.

Копытчук Т. Е. Влияние остаточных доз гербицидов на цитогенетическую стабильность проростков ячменя / Т. Е. Копытчук, А. Л. Сечняк // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. – 2012. – Т. 4. – С. 237–241.

Паушева З. П. Практикум по цитологии растений / З. П. Паушева. – М.: Агропромиздат 1988. – 271 с.

Поддубная-Арнольди В. А. Цитоэмбриология покрытосеменных растений. Основы и перспективы / В. А. Поддубная-Арнольди. – М.: Наука, 1976. – 507 с.

Попова И. С. К вопросу об использовании цитологических признаков при мониторинге окружающей среды / И. С. Попова // Вісник Українського товариства генетиків та селекціонерів. – 2009. – № 2. – С. 74–82.

Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Минск: Вышэйшая школа, 1973. – 319 с.

Фултон А. Цитоскелет. Архитектура и хореография клетки / А. Фултон. – М.: Мир, 1987. – 120 с.

Шамина Н. В. Диагностикум аномалий растительного мейоза по его продуктам / Н. В. Шамина // Цитология. – 2006. – Т. 48, № 6. – С. 486–494.

Papakonstanti E. A. Actin cytoskeleton: a signaling sensor in cell volume regulation / E. A. Papakonstanti, E. A. Vardaki, С. Stournaras // Cell Physiol. Biochem. – 2000. – V. 10, № 5/6. – P. 257–264. http://dx.doi.org/10.1159/000016366

Vaughn K. C. Mitotic Disrupter Herbicides / K. C. Vaughn, L. P. Lehnen // Weed Science. – 1991. – V. 39, № 3. – Р. 450–457.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.