ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА МЕЙОЗ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ

Автор(и)

  • О. Л. Січняк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології
  • Т. Є. Копитчук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.1(30).44679

Ключові слова:

регулярність мейозу, гербіциди, ячмінь

Анотація

Досліджували вплив гербіцидів «Селефіт», «Напалм», «Раундап» і «Містраль» на регулярність мейозу у ярого ячменю. Виявлені відмінності за цитогенетичною активністю препаратів і за реакцією сортів на обробку препаратами. Спектр порушень мейозу свідчить про переважну дію гербіцидів на веретено поділу, в той же час спостерігається їх значна активність  у відношенні хромосом.

Біографії авторів

О. Л. Січняк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології

A. L. Sechnyak

Т. Є. Копитчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології

T. E. Kopytchuk

Посилання

Кожуро Ю. И. Сортовые различия стресс-реакции растений ячменя (Hordeum vulgare) на воздействие гербицида трефлана / Ю. И. Кожуро, Е. А. Семенчик, Н. П. Максимова // Весці націянальн. акад. нав. Беларусі. Сер. біял. нав. – 2010. – № 4. – С. 101–106.

Константинов А. В. Мейоз / А. В. Константинов. – Минск: Изд-во БГУ, 1971. – 180 с.

Копытчук Т. Е. Влияние остаточных доз гербицидов на цитогенетическую стабильность проростков ячменя / Т. Е. Копытчук, А. Л. Сечняк // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. – 2012. – Т. 4. – С. 237–241.

Паушева З. П. Практикум по цитологии растений / З. П. Паушева. – М.: Агропромиздат 1988. – 271 с.

Поддубная-Арнольди В. А. Цитоэмбриология покрытосеменных растений. Основы и перспективы / В. А. Поддубная-Арнольди. – М.: Наука, 1976. – 507 с.

Попова И. С. К вопросу об использовании цитологических признаков при мониторинге окружающей среды / И. С. Попова // Вісник Українського товариства генетиків та селекціонерів. – 2009. – № 2. – С. 74–82.

Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Минск: Вышэйшая школа, 1973. – 319 с.

Фултон А. Цитоскелет. Архитектура и хореография клетки / А. Фултон. – М.: Мир, 1987. – 120 с.

Шамина Н. В. Диагностикум аномалий растительного мейоза по его продуктам / Н. В. Шамина // Цитология. – 2006. – Т. 48, № 6. – С. 486–494.

Papakonstanti E. A. Actin cytoskeleton: a signaling sensor in cell volume regulation / E. A. Papakonstanti, E. A. Vardaki, С. Stournaras // Cell Physiol. Biochem. – 2000. – V. 10, № 5/6. – P. 257–264. http://dx.doi.org/10.1159/000016366

Vaughn K. C. Mitotic Disrupter Herbicides / K. C. Vaughn, L. P. Lehnen // Weed Science. – 1991. – V. 39, № 3. – Р. 450–457.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-03-19

Номер

Розділ

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ