ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПІГМЕНТИ І ОНТОГЕНЕЗ EQUISETUM ARVENSE L.

Автор(и)

  • Д. М. Сытников Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Біотехнологічний науково-навчальний центр, Ukraine
  • Л. М. Бабенко Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Ukraine
  • Н. Н. Щербатюк Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.2(31).44732

Ключові слова:

Equisetum arvense L., хлорофіл, ультраструктура тканин, онтогенез

Анотація

Досліджено динаміку вмісту хлоропластних пігментів у різних органах хвоща польового (Equisetum arvense L.) в онтогенезі і ультраструктурні особливості його фотосинтезуючих тканин. Показано, що вміст хлорофілу a і b в різних органах хвоща польового залежить від періоду онтогенезу і фази розвитку рослини. Встановлено провідну роль хлоренхіми нижніх гілок вегетативних пагонів хвоща польового в накопиченні максимальної кількості хлорофілу. В клітинах хлоренхіми нижніх гілок ідентифіковані скупчення диференційованих хлоропластів. Обговорюється роль структури і фізіологічного стану фотосинтетичного апарату хвоща польового у його здатності до ефективного накопичення вегетативної маси і запасних поживних речовин за короткий період активного розвитку.

Біографії авторів

Д. М. Сытников, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Біотехнологічний науково-навчальний центр

D. M. Sytnikov

Л. М. Бабенко, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

L. M. Babenko

Н. Н. Щербатюк, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

M. M. Shcherbatyuk

Посилання

Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И. Н. Бейдеман. – Новосибирск: Наука, 1974. – 156 с. 2. Вплив високотемпературного стресу на пігментний комплекс видів роду Solidago L. в репродуктивний період / Д. М. Станецька, І. В. Коваль, Н. І. Джуренко [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2011. – Вип. 30. – С. 192–196. 3. Гайер Г. Электронная гистохимия / Гайер Г. – М.: Мир, 1974. – 488 с. 4. Жизнь растений: [в 6-ти томах] / гл. ред.: Федоров Ал. А. – М.: Просвещение, 1974–1981. – Т. 4: Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения / [Тахтаджан А. Л., Лазаренко А. С., Грушвицкий И. В. и др.]; под. ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина, 1978. – 447 с. 5. Ідентифікація ліпоксигеназної активності в спороносних пагонах Equisetum arvense L. / Л. М. Бабенко, Л. В. Войтенко, Т. Д. Скатерна [та ін.] // Доповіді НАН України. – 2012. – № 12. – С. 163–167. 6. Киризий Д. А. Фотосинтез и рост растений в аспекте донорно-акцепторных отношений / Киризий Д. А. – Киев: Логос, 2004. – 192 с. 7. Кобилецька М. Вплив саліцилової кислоти на вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах кукурудзи за дії кадмій хлориду / М. Кобилецька, У. Маленька // Вісник Львівського університету. Серія Біологія. – 2012. – Вип. 8. – С. 300–308. 8. Коломиец Н. Э. Растения рода хвощ / Н. Э. Коломиец // Фармация. – 2006. – № 3. – С. 46–48. 9. Коломиец Н. Э. Сравнительное исследование химического состава видов рода хвощ флоры Сибири / Н. Э. Коломиец, Г. И. Калинкина // Химия растительного сырья. – 2010. – № 1. – С. 149–154. 10. Кучерява Л. Ф. Систематика вищих рослин. І. Архегоніати / Кучерява Л. Ф., Войтюк Ю. О., Нечитайло В. А. – Київ: Фітосоціоцентр, 1997. – 136 с. 11. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений / Лотова Л. И. – М.: Эдитореал УРСС, 2001. – 529 с. 12. Мусіенко М. М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин / Мусіенко М. М., Паршикова Т. В., Славний П. С. –Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с. 13. Рейвн П. Современная ботаника. Т. 2 / Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. – М.: Мир, 1990. – 344 с. 14. Флора УСРР // Голов. ред. акад. Фомін О. В. – том 1. – Київ: Видавництво АН УСРР, 1936. – С. 110–113.

Фурст Г. Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей / Фурст Г. Г. – М.: Наука, 1979. – 155 с.

Шлык А. А. Определение хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев / Шлык А. А. // Биохимические методы в физиологии растений. – М.: Наука, 1975. – С. 154–170.

Drążkiewicz M. Interference of nickel with the photosynthetic apparatus of Zea mays / M. Drążkiewicz, T. Baszyński // Ecotoxicol. Environ. Saf. – 2010. – Vol. 73, N 5. – Р. 982–986. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.02.001

Evert R. F. Esau’s Plant Anatomy. Third edition. / Evert R. F. – Hoboken, New Jersey: Wiley Interscience, 2007. – 607 p.

Marshall G. Growth and Development of Field Horsetail (Equisetum arvense L.) / G. Marshall // Weed Science. – 1986. – Vol. 34. – P. 271–275.

Stern K. R. Introductory Plant Biology / Stern K. R., Jansky S., Bidlack J. E. – New York: McGraw-Hill, 2003. – 624 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-03-20

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин