РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 І RH СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • О. Ю. Корецька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Ukraine
  • С. В. Білоконь Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології, Ukraine
  • М. І. Лунга Кілійська центральна районна лікарня, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.2(31).44770

Ключові слова:

фенотипи, групи крові систем АВ0 і Rh, вік, людина

Анотація

В роботі проаналізовано дані з розподілу фенотипів АВ0 і Rh у 2 500 людей (980 чоловіків та 1 520 жінок) із випадкової вибірки Кілійської популяції  віком від 17 до 94 років. Фенотип Rh+ виявлено у 82,6 % обстежених, а фенотип Rh- у 17,4 % осіб. Частота фенотипів 0, А, В, АВ становила: 34,0 %, 37,2 %,  20,2 % і 8,6 %  відповідно. При вивченні зв’язку між комбінаціями фенотипів АВ0 і Rh і віком, встановлено різнонаправлений характер у різних вікових групах чоловіків та жінок.

Біографії авторів

О. Ю. Корецька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології

O. U. Koretskaya

С. В. Білоконь, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології

S. V. Belokon

М. І. Лунга, Кілійська центральна районна лікарня

N. I. Lunga

Посилання

Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях – Москва: Академкнига, 2003. – 431 с. 2. Атраментова Л. А., Утевская О.М. Статистические методы в биологии / Л. А. Атраментова, О. М. Утевская – Горловка: Ліхтар, 2008. – 248 с. 3. Дранник Г. Н. Генетические системы крови человека и болезни / Г. Н. Дранник, Г. М. Дизик. – Киев: Здоровья, 1990. – 198 с. 4. Зуй В. Д. Взаємозв'язок між групами крові системи АВ0, резус-фактором та білковими фракціями сироватки крові людини / В. Д. Зуй, В. С. Полетюк // Вісн. Київського ун-ту. Сер. біол. – 1975. – № 17. – С. 36–41. 5. Кныш И. Т. Продолжительность жизни больных остеогенной саркомой в связи с принадлежностью к фенотипам систем АВ0 и резус / И. Т. Кныш, В. П. Колодченко // Первый Всесоюзный съезд медицинских генетиков: Тез. докл. (Киев, 16 – 18 апреля 1984 г.). – М., 1983. – С. 46. 6. Колодченко В. П. Поширеність груп крові системи АВ0 у людей різного віку / В. П. Колодченко // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20, № 4. – С. 458–463. 7. Колодченко В. П. Розподіл комбінацій еритроцитарних антигенів крові систем АВ0 та Rh у людей різного віку / В. П. Колодченко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21, № 2. – С. 163–170. 8. Прокоп О. Группы крови человека / О. Прокоп, В. Гелер – М.: Медицина, 1991. – 512 с. 9. Старовойтова Р. А. Этническая геногеография Украинской ССР / Р. А. Старовойтова. – Киев: Наук. думка, 1979. – 142 с. 10. Чень І. Б. Генетичні закономірності розподілу населення території Трускавець-Східниця (Львівська обл.) за групами крові / І. Б. Чень, В. В. Грубінко // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – № 2 (21). – С. 58–61. 11. Vij S. C. Genetic influence on serum creatinine, urea and uric acid / S. C. Vij, B. B. Maitrya, S. L. Mali // Indian J. Physiol. Pharmacol. – 1978. – № 3. – P. 1853−1856.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-03-21

Номер

Розділ

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ