DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.3(32).45266

АКТИВНІСТЬ ЦИСТЕЇНОВИХ КАТЕПСИНІВ У ТКАНИНАХ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ ХВОРИХ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

О. Л. Лянна

Анотація


При канцерогенезі головного мозку відбуваються зміни функціонального стану лізосомного апарату клітин організму, які проявляються у змінах рівнів активності досліджуваних ферментів: максимальний рівень активності катепсину L визначено у тканинах доброякісних пухлин; активність катепсину В зростає у тканинах пухлин зі ступенем злоякісності; встановлено зростання рівня активності катепсину L у сироватці крові хворих з менінгеомами та астроцитомами; визначено підвищені рівні активності усіх досліджуваних катепсинів у сечі хворих з менінгеомами та гліобластомами.

Ключові слова


цистеїнові катепсини; онкологічні захворювання головного мозку; плазма крові; сеча

Повний текст:

PDF

Посилання


Приказ МЗ СССР (для Украины) №545 от 23.04.85г «О дальнейшем совершенствовании контроля качества лабораторных исследований».

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину, Ов'єдо, 4 квітня 1997 року, підписана Україною 22.03.2002 року.

Хельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації. – 1964 рік.

Черная В. И. Активность катепсина Н в мозге и опухолях мозга человека / В. И. Черная, А. Д. Рева // Укр. Биохим. Журн. – 1989. – T. 5(61). – С. 47–50.

Чорна В.І. Лізосомні цистеїнові протеази: молекулярна структура і функції / В. І. Чорна, О. Л. Лянна– Харків: Екограф, 2013. – 296 с.

Barrett A. Cathepsin B, cathepsin H, and cathepsin L / A. Barrett, H. Kirschke // Methods Enzymol. – 1981. – Vol. 80. – P. 535–561. http://dx.doi.org/10.1016/s0076-6879(81)80043-2

Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quatitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding / M. M Bradford. // Anal. Biochem. – 1976. – 72. – P. 248–254. http://dx.doi.org/10.1006/abio.1976.9999

Jedeszko C. Cysteine cathepsins in human cancer / C. Jedeszko, B. F. Sloane // Biol. Chem. – 2004. – Vol. 385. – P. 1017–1027. http://dx.doi.org/10.1515/bc.2004.132

Mohamed M. M. Cysteine cathepsins: multifunctional enzymes in cancer / M. M. Mohamed, B. F. Sloane // Nature. – 2006. – Vol. 6. – P. 764–775. http://dx.doi.org/10.1038/nrc1949

Repnik U. Lysosomes and lysosomal cathepsins in cell death / U. Repnik, V. Stoka, V. Turk, B. Turk // Biochimica and Biophysica Acta. – 2012. – Vol. 1824. – P. 22–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2011.08.016

Skrzydlewska E. Proteolytic-antiproteolytic balance and its regulation in carcinogenesis / E. Skrzydlewska, M. Sulkowska, M. Koda, S. Sulkowski // World J. Gastroenterol. – 2005. – Vol. 9(11). – P. 1251–1266. http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v11.i9.1251

Turk B. Lysosomal cysteine proteases: more than scavengers / B. Turk, D. Turk, V. Turk // Biochim. Biophys. Acta. – 2000. – Vol. 1477. – P. 98–111. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-4838(99)00263-0


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.