DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.3(32).45283

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ГУМІНОВОЇ ДОБАВКИ

О. М. Бучко, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська, І. Я. Максимович, О. М. Сеньків

Анотація


Проаналізовано вплив біологічно активної кормової добавки «Гумілід» на гематологічні та імунологічні показники крові поросят у період від народження до відлучення від свиноматок. Встановлено, що гумінова добавка викликала підвищення в межах фізіологічної норми кількості еритроцитів, лейкоцитів, сегментоядерних нейтрофілів, концентрації гемоглобіну, а також зростання комплементарної активності сироватки крові, фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів та нормалізацію кількості циркулюючих імунних комплексів у крові тварин. Зроблено висновок про те, що «Гумілід» підвищує адаптаційну здатність організму, проявляє імуномодулюючі властивості та пролонговану дію.


Ключові слова


поросята; постнатальна адаптація; відлучення; імунітет; фагоцитоз; «Гумілід»

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакшеев А. Ф. Взаимодействие клеточного и гуморального звеньев имунной системы у свиней в процессе их роста и развития / А. Ф. Бакшеев, Н. В. Ефанова, К. А. Бакшеева, Л. М. Осина // Актуальные вопросы ветеринарии: Материалы научно-практической конференции факультета ветеринарной медицины НГАУ. – Новосибирск, 2001. – С. 56–58.

Барабой В. А. Стресс: природа, биологическая роль, механизмы, исходы / В. А. Барабой – К.: Фитосоциоцентр, 2006. – 424 с.

Бузлама С. В. Фармакология препаратов гуминовых веществ и их применение для повышения резистентности и продуктивности животных: Автореф. дис…д. вет. наук / С. В. Бузлама — Воронеж, 2008. — 40 с.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – С. 355–369.

Маслянко Р. П. Основи імунобіології / Р. П. Маслянко – Львів: Вертикаль, 1999. – 472 с.

Петрянкин Ф. П. Кормление и иммунитет животных / Ф. П. Петрянкин // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 1(57). – С. 20–23.

Степченко Л. М. Регуляторні механізми дії біологічно активних речовин гумінової природи на організм продуктивної птиці / Л. М. Степченко // Фізіологічний журнал – 2010. – Т. 56, № 2. – С. 306.

Чумаченко В. В. Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней: Автор. дис…д. вет. наук / В. В. Чумаченько. – К., 2007. – 24 с.

Ярован Н. И. Биохимические аспекты оценки, диагностики и профилактики технологического стресса у сельскохозяйственных животных: Автореф. дис…д. биол. наук / Н. И. Ярован. – Москва, 2008. – 41 с.

Kocabağli N. The effects of dietary humate supplementation on broiler growth and carcass yield / N. Kocabağli, M. Alp, N. Acar, R. Kahraman // Poult. Sci. – 2002. – Vol. 81. – Р. 27–230. http://dx.doi.org/10.1093/ps/81.2.227

Kucukersan S. The effects of humic acid on egg production and egg traits of laying hen / S. Kucukersan, K. Kucukersan, I. Colpan, E. Goncuoglu, Z. Reisli1, D. Yesilbag // Vet. Med. Czech. – 2005. – Vol. 50, № 9. – Р. 406–410.

Murray P. J. Protective and pathogenic functions of macrophage subsets / P. J. Murray, T. A. Wynn // Nat. Rev. Immunol. – 2011. – Vol. 11. – P. 723–737. http://dx.doi.org/10.1038/nri3073

Nurmi J. T. Design of Quinonoid-Enriched Humic Materials with Enhanced Redox Properties / J. T. Nurmi, P. G. Tratnyek // Environ. Sci. Technolog. – 2002. – Vol. 36. – P. 617–622.

Pejsak Z. Снoroby swin / Z. Pejsak – Poznan: Pol. Wyd. Rol. – 2002. – 353 p.

Steinberg C. E. W. Ecology of humic substances in freshwaters / C. E. W. Steinberg // Springer – 2003. – Р. 332. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06815-1

Viver E. Innate and adaptive immunity / E. Viver // Nat. Immunol. – 2005. – Vol. 6. – P. 17–23.

Ziechmann W. Humic substances and their medical effectiveness / W. Ziechmann // 12th International Peat Congress «Study of Huminat on the Human RH Line Cells». – Finland, 2004. – № 2. – Р. 1205–1208.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.