DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45543

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ БІОХІМІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

С. А. Петров

Анотація


В статті описана історія кафедри біохімії Одеського університету. Наведені дані щодо її заснування і вчених, які працювали на кафедрі. Охарактеризовані основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри.


Ключові слова


Одеський університет; кафедра біохімії; історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабовська Л. І. Розвиток наукової медичної теоретичної думки в Новоросійському університеті (1865–1920). Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Одеса. – 1959.

Наука в південному регіоні України (1971–2011). Запорожан В. Н., Кресюн В. М., Романова Н. А. Одеський національний медичний університет. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 249–269.

Запорожченко О. В., Рясіков Л. В. Про одеський період в житті доктора медицини, ординарного професора фізіологічної хімії Імператорського Новоросійського університету Анатолія Костянтиновича Медведєва (1863–1921) // Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 175-річчю з дня народження І. М. Сєченова. – Одеса, 2004. – С. 23–25.

Богачик Т. А., Єфремова І. В., Рясіков Л. В. В. В. Зав’ялов (1873–1930) – ординарний професор кафедри зоології, порівняльної анатомії та фізіології природничого відділення Імператорського Новоросійського університету // Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 175-річчю з дня народження І. М. Сєченова. – Одеса, 2004. – С. 3–5.

Юрженко О. І. Історія Одеського університету за 100 років. – К.: Видавництво КДУ, 1968. – 423 с.

Кузнецов В. О. Професор Юрій Васильович Медведєв (05.06.1903 – 06.09.1969) // Історія Української науки на межі тисячоліть. – 2009. – Вип. 41. – С. 111–123.

Петров С. А. Розанов Анатолій Якович. Біохімик. Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. – О.: Астропринт, 2000. – Т. 4. – С. 30–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.